Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid – is jouw privésituatie veilig?

Veel ondernemingsrisico’s zijn een vanzelfsprekendheid om te verzekeren. Denk aan het brand-, aansprakelijkheids- en het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Maar er zijn veel meer risico’s waar je als bestuurder mee te maken hebt. Bestuurdersaansprakelijkheid is een belangrijk risico. En daar niets voor regelen kan enorme privégevolgen hebben.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming. Je klanten en medewerkers staan hierbij hoog in het vaandel. Maar denk je ook aan de belangen van je schuldeisers? Als alles goed gaat waarschijnlijk niet. Maar als je financieel in lastig vaarwater komt, loop je kans dat je daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt.

Je bent als bestuurder dus persoonlijk aansprakelijk voor schulden als er sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Oftewel: het moet objectief gezien voor iedereen duidelijk zijn dat u als bestuurder verwijtbaar (onbehoorlijk) gehandeld hebt, doordat er sprake is van nalatigheid of roekeloos, opzet, grove schuld, lichtzinnig en onverantwoordelijk gedrag.
Bestuurdersaansprakelijkheid - Zicht adviseurs

Goed om te weten

  • Als het bedrijf onvoldoende kredietwaardig is, dan kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement. Bijvoorbeeld als je een transactie aangaat waarvan je achteraf zou kunnen zeggen dat het bedrijf deze financieel niet kon dragen. Dan kan de curator besluiten om de bestuurder privé aansprakelijk te stellen.
  • Wist je dat het niet afsluiten van een verzekering waardoor de onderneming failliet gaat, ook een daad van kennelijk onbehoorlijk bestuur is?
  • Als je met meerdere bestuurders bent, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. Je kunt dus ook verantwoordelijk worden gehouden voor een besluit waar u niet bij betrokken was.
  • Als je als bestuur de jaarrekening niet of niet op tijd hebt gedeponeerd en je BV gaat failliet, dan is er volgens de wet sprake van onbehoorlijk bestuur.
  • Je ook bij het aangaan van een opdracht moet controleren of de afnemer kredietwaardig is. De onbetaalde rekeningen leiden tot een winstdaling of zelfs faillissement. De aandeelhouders houden je daar verantwoordelijk voor.

Meer over bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid staat niet altijd bovenaan het lijstje. En dat terwijl u als bestuurder in sommige situaties ook privé aansprakelijk gesteld kan worden. Lees meer over de risico’s waar u waarschijnlijk niet bij stil staat!

De oplossing

Je verzekeringsadviseur heeft je vast de vraag gesteld ‘Ben je alleen of met meerdere bestuurders actief?’. Maar er zijn nog vele vragen die we kunnen stellen om het risico op de juiste wijze in kaart te brengen.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat je privévermogen niet wordt aangesproken bij schadeclaims als gevolg van beslissingen die je hebt genomen als bestuurder van je organisatie.

Kosteloos 10-minutengesprek

Onze risicoadviseur maakt graag tijd om in 10 minuten dit specifieke risico in jouw situatie te analyseren. Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in wat je wel en niet goed geregeld hebt. Zo kun je bewustere keuzes maken op het gebied van verzekeren. Dat is een investering die wij graag doen, zodat jij meer grip hebt op jouw risico’s.

Ondernemer aan het woord

"Zaken zijn zaken, maar zaken zijn ook mensen. Dat is ons bedrijfsmotto. En dat sluit exact aan met wat Zicht adviseurs voor ons is."
- Martine Goedegebuure

Al 9 jaar is Martine Goedegebuure met haar bedrijf Bos Nieuwerkerk klant van Zicht. Waarom ze zo tevreden is? Bekijk haar verhaal!
Veelgestelde vragen