Clausules

Verzekeringsclausules – wat is je verzekering waard?

Om de risico’s die je als ondernemer loopt te beperken, kun je allerlei preventieve maatregelen treffen, geld opzij zetten als buffer en verzekeringen afsluiten. Je hebt daar waarschijnlijk ook goed over nagedacht. Maar wist je ook dat een verzekering helaas weinig waard is als je niet aan de gestelde clausules voldoet?

Wat zijn verzekeringsclausules?

Bij het afsluiten van de verzekering staat in de polisvoorwaarden wanneer je wel en niet verzekerd bent. Clausules zijn uitbreidingen of juist beperkingen op deze polisvoorwaarden. Als je de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan kan je schadeclaim afgewezen worden door de verzekeringsmaatschappij.

De aanvullende verplichtingen uit de clausules kunnen dus grote financiële gevolgen hebben. Zeker als maar een gedeeltelijke of zelfs helemaal geen uitkering volgt uit de verzekering. Het is dus essentieel voor de continuïteit van je bedrijf dat je voldoet aan de verplichtingen.
Clausules - Zicht adviseurs

Goed om te weten

  • De meest voorkomende verzekeringsclausules zijn de clausules over blusmiddelen, alarminstallaties, keuringen van elektra en de clausules over buitenopslag van goederen en materialen.
  • Het naleven van clausules wordt heel streng gecontroleerd door de verzekeringsmaatschappij. Een voorbeeld: ontstaat er brand en is je buitenopslag maar op 7 meter verwijderd van het pand in plaats van de gevraagde 10 meter? Dan kan de claim afgewezen worden.
  • Wist je dat je als huurder van een pand ook te maken hebt met clausules over bijvoorbeeld elektrische installaties? Dus ga in gesprek met je verhuurder. Vraag bijvoorbeeld om een keuringsbewijs.
  • Sommige clausules stellen ook eisen aan de bedrijven die je inschakelt voor de preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld dat een alarminstallatie aangelegd moet worden door een gecertificeerde onderneming.
  • Naast elektronische beveiliging stellen verzekeringsmaatschappijen vaak ook bouwkundige eisen, zoals het plaatsen van bepaalde sloten op ramen en deuren.

De Zicht clausulecheck

Staan de containers minimaal 10 meter van het bedrijfspand? Wanneer is voor het laatst de elektrische installatie gecontroleerd? Is de inbraakpreventie goed geregeld? Dit zijn drie risico’s die vaak voorkomen bij bedrijven en zijn in een clausule verwerkt. De Zicht clausulecheck geeft je inzicht in welke mate de bedrijfsvoering aansluit op de verzekeringsclausules. En wat als dat niet zo is? Dan denken we graag mee wat er nodig is om je verzekeringen of bedrijfsvoering aan te passen. Maar eerst inzicht krijgen. Doe daarom de clausulecheck.

De oplossing

Je verzekeringsadviseur heeft je vast de vraag gesteld ‘Wanneer heb je je brandmelders laten controleren?’. Maar er zijn nog vele vragen die we kunnen stellen om het risico op de juiste wijze in kaart te brengen.

Met de Zicht clausulecheck kijken we naar de specifieke verzekeringsclausules die voor jouw verzekeringen gelden. Voldoe je er aan of toch niet helemaal? We helpen je met het vertalen naar concrete acties en kunnen je natuurlijk ook helpen met het regelen. De Zicht clausulecheck is een service van onze adviseurs!

Kosteloos 10-minutengesprek

Onze risicoadviseur maakt graag tijd om in 10 minuten dit specifieke risico in jouw situatie te analyseren. Tijdens dit gesprek krijg je inzicht in wat je wel en niet goed geregeld hebt. Zo kun je bewustere keuzes maken op het gebied van verzekeren. Dat is een investering die wij graag doen, zodat jij meer grip hebt op jouw risico’s.

Ondernemer aan het woord

"Zaken zijn zaken, maar zaken zijn ook mensen. Dat is ons bedrijfsmotto. En dat sluit exact aan met wat Zicht adviseurs voor ons is."
- Martine Goedegebuure

Al 9 jaar is Martine Goedegebuure met haar bedrijf Bos Nieuwerkerk klant van Zicht. Waarom ze zo tevreden is? Bekijk haar verhaal!
Veelgestelde vragen