Jubelton: benut de mogelijkheden

De jubelton, we hebben er allemaal weleens van gehoord. Het is een verruimde schenkingsvrijstelling, waarmee bijvoorbeeld ouders of grootouders hun (klein)kind kunnen helpen bij onder andere de aankoop van een woning. Dit jaar is de jubelton er nog. In 2023 wordt deze zeer fors verlaagd. In 2024 is hij volledig verdwenen. Lees op deze pagina hoe het zit en hoe u de huidige mogelijkheden nog kunt benutten.

Zoë helpt u graag verder

Belastingvrij schenken, hoe zit het ook al weer

U kunt eenmalig € 106.671,- schenken aan bijvoorbeeld uw (klein)kind. U betaalt daarover geen schenkbelasting. In de volksmond heet dit de jubelton.

Er zijn een aantal voorwaarden

 • De ontvanger (of de partner) is tussen de 18 en 40 jaar.
 • Het geld wordt gebruikt om:
  • een eigen woning te kopen;
  • een eigen woning te verbouwen of te verduurzamen;
  • hypotheek of restschuld uit de verkoop van een woning af te lossen;
  • rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning af te kopen.
 • De ontvanger moet de in 2022 en 2023 ontvangen schenkingen waarvoor hij een beroep heeft gedaan op de hoge schenkingsvrijstelling van 2022 uiterlijk op 31-12-2024 besteed hebben.
 • De ontvanger of de partner mogen niet eerder gebruik hebben gemaakt van een verruimde vrijstelling (bijvoorbeeld voor een dure studie), als het geld afkomstig is van dezelfde schenker.
 • De schenking moet schriftelijk worden vastgelegd.
 • De ontvanger doet aangifte van de ontvangen schenking en doet hierbij een beroep op de schenkingsvrijstelling.

Gelukkig stel koopt huis – Jubelton – Particulier

De ontvanger moet aantonen dat de schenking is gebruikt voor een van de hiervoor genoemde doelen.

Tip

Niet het gehele bedrag van € 106.671,- hoeft besteed te worden aan de eigen woning. Voor het belastingjaar 2022 mag € 27.231,- vrij besteed worden.

Wat gaat er veranderen

Op 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verlaagd naar € 27.231,-. Per 1 januari 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft. Hiermee wil de overheid voorkomen dat kinderen van rijke ouders een voorsprong hebben op de huidige krappe woningmarkt.

Happy couple kijkt naar huis – Particulier

Huidige mogelijkheden benutten

Wilt u uw (klein)kind – of een andere dierbare – helpen met de aankoop van een woning? Dan kunt u dit jaar nog een grote schenking doen. De ontvanger moet de in 2022 ontvangen schenking uiterlijk in 2024 besteden. Wordt de schenking in delen gesplitst dan moet het deel dat in 2023 ontvangen is, uiterlijk op 31-12-2024 worden besteed. Dit kan ook als uw (klein)kind op dit moment nog geen concrete woning op het oog heeft. Uw (klein)kind heeft immers tot eind 2024 de tijd om een woning te kopen. Voor de zekerheid kunt u een ontbindende voorwaarde opnemen. Lukt het niet om binnen de gestelde termijn een woning te kopen of wordt maar een gedeelte van de schenking gebruikt? Dan moet uw (klein)kind het (overgebleven) bedrag terugbetalen.

Blije man met dochter – Particulier

De schenking spreiden

Wat veel mensen niet weten, is dat het mogelijk is om de eenmalige schenking te spreiden. Een schenking die u in 2022 doet, mag u over twee jaar spreiden. Stel dat u uw kind in 2022 een bedrag van € 30.000,- schenkt en hierbij beroep doet op de schenkingsvrijstelling, kunt u in 2023 het restant van de schenkingsvrijstelling schenken. In dit voorbeeld is dat € 76.671,-. Uw kind moet aangifte doen van de schenking en heeft tot en met 31 december 2024 de tijd om de bedragen te besteden aan de eigen woning.

Geld uit de overwaarde halen

U wilt uw (klein)kind financieel ondersteunen, maar u heeft het geld in uw eigen huis vastzitten. U kunt overwegen om eventuele overwaarde van de eigen woning te benutten. De hypotheekrente is gestegen, maar nog steeds relatief laag. Let er wel op dat uw eigen doelstellingen niet in gevaar komen. U moet de extra maandlast wel kunnen betalen, ook als u straks met pensioen bent. Onze hypotheekadviseurs brengen de mogelijkheden graag voor u in kaart.

Aangifte doen

De jubelton is vrijgesteld van belasting. U doet wel altijd aangifte. Doe hierbij beroep op de verruimde vrijstelling voor de eigen woning. Als u in 2022 een schenking doet, moet u hiervan vóór 1 maart 2023 aangifte hebben gedaan.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
Hypotheken
10
Onze klanten geven ons hypotheekadvies gemiddeld een
9,2
75 beoordelingen