Wat verandert er in 2021 rondom de eigen woning?

De woningmarkt heeft nog steeds weinig last van de coronacrisis. Ondertussen zijn er wel problemen. Starters hebben het erg moeilijk, er is schaarste aan woningen en we moeten ook nog eens allemaal verduurzamen. Om als overheid de regie te houden, gaan er per 1 januari 2021 weer een aantal zaken veranderen.

Veranderingen per 1 januari 2021

1. Minder hypotheekaftrek voor hoge inkomens

Is uw jaarinkomen hoger dan € 68.507,-? Dan heeft u vanaf 1 januari minder voordeel bij uw hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage daalt namelijk van 46% naar 43%.

Tip! Heeft u plannen om uw hypotheek over te sluiten? Of wilt u weten of oversluiten voor u interessant is? Bel 088–020 93 77.

2. Het eigenwoningforfait daalt

Het eigenwoningforfait, wat is dat ook alweer? Wie een eigen woning heeft, bouwt daarmee vermogen op en profiteert daarom meer van zijn woning dan iemand die huurt. Daarom moet u voor het bezit van uw woning een bedrag optellen bij uw belastbare inkomen: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en € 1.090.000,- daalt in 2021 van 0,6% naar 0,5%. Door een lager eigenwoningforfait stijgt de aftrekpost eigen woning. Deze maatregel compenseert (voor een deel) de afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

3. WOZ-waarde stijgt

Naar verwachting stijgt de WOZ-waarde in 2021 met zo’n 6% a 8%. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt dan rond de € 265.000,-. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. De stijging van de WOZ-waarde kan dus zorgen voor hogere lasten in 2021.Daarnaast is de verwachting dat ook gemeentelijke belastingen zoals de afvalstoffenheffing stijgen.

4. Energielabel wordt veel duurder

Wilt u uw huis verkopen? Dan heeft u een energielabel nodig. Heeft u plannen om te verhuizen? Regel dan nog dit jaar een energielabel. Kost het u dit jaar nog gemiddeld zo’n € 7,50, volgend jaar bent u al snel € 190,- kwijt. Dit komt omdat vanaf 1 januari de energiedeskundige aan huis gaat bepalen welk label uw huis heeft. Nu gebeurt dat meestal online door het invullen van een aantal gegevens.

Vrouw berekent energielabel – Hypotheek – Particulier

5. Funderingslabel

Het funderingslabel is geen verplichting als u uw woning gaat verkopen. Vanaf juli 2021 wordt het wel onderdeel van het taxatierapport. De taxateur maakt een risico-inschatting op basis van algemene informatie en zijn inspectie; aanwezige scheuren, scheef hangende deuren, dat soort zaken. Hoe de fundering er echt aan toe is, kan alleen een specialist beoordelen.

Het funderingslabel loopt van A tot E. Waarbij de waardes D en E duiden op een mogelijk risico op verzakking. Dit betekent natuurlijk niet dat de woning op instorten staat. Funderingsproblemen kunnen wel grote kosten veroorzaken. Dus potentiële huizenkopers nemen deze mogelijke kosten waarschijnlijk wel mee in hun bod. In Nederland hebben naar schatting 1 miljoen huizen funderingsproblemen.

Twee belangrijke veranderingen voor starters

1. Overdrachtsbelasting naar 0%

Koopt u een bestaande woning? Dan betaalt u overdrachtsbelasting. Tot nu toe is dit 2% van de koopsom. Vanaf 1 januari 2021 is dit tarief 0%. Tenminste, voor starters. Zij betalen dus geen overdrachtsbelasting meer. Bij aankoopbedragen van huizen gaat het dan al snel om een verschil van duizenden euro’s. Om een voorbeeld te geven, bij een koopappartement van € 250.000,- scheelt dat € 5.000,-.

Wanneer bent u starter?

U bent starter vanaf de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar. U mag slechts één keer van deze vrijstelling gebruik maken. Ook al heeft u eerder een woning gekocht, dan nog komt u voor de vrijstelling in aanmerking. Een andere voorwaarde is dat de woning door uzelf bewoond moet worden.

Let op!

Wordt de woning overgedragen na 31 maart 2021? Dan geldt ook dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000,-.
Koopt u samen met iemand vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met 34 jaar een huis? En bent u ouder dan 34 jaar? Dan betaalt u voor uw deel wel overdrachtsbelasting.

Vrouw in stad met vlag – Hypotheek – Particulier

2. Extra leencapaciteit

Door twee aanpassingen op de leennorm, wil de overheid ervoor zorgen dat vooral starters weer iets makkelijker een woning kunnen kopen.

 1. Het tweede inkomen telt tot nu toe voor 80% mee om de leencapaciteit te bepalen. Vanaf 1 januari 2021 mag het tweede inkomen voor 90% meegenomen worden.
 2. De weging voor de studieschuld wordt iets lager. Hierdoor kunnen met name jonge mensen iets meer lenen voor de eigen woning. Om een indicatie te geven: bij een studieschuld van € 25.000,- en een rente van 1,5%, kunt u vanaf 1 januari 2021 zo’n € 7.000,- meer lenen.

Wij regelen het voor u

 • Wilt u weten of u een woning kunt financieren? We helpen u graag.
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
761 beoordelingen
 • Wat als ik mijn hypotheek niet meer kan betalen?
  Dat verschilt sterk per hypotheekverstrekker. Een mogelijke maatregel die hypotheekverstrekkers kunnen nemen, is het uitstellen van betalingen of een verlaging van het maandbedrag. Het gaat dan altijd om tijdelijke maatregelen. Meestal voor een periode van 3 maanden. En er wordt altijd per klant bekeken of zo’n regeling mogelijk is. Op de website van uw hypotheekverstrekker kunt u zien of en welke maatregelen zij hebben genomen.
 • Kan ik een afspraak maken zonder bezoek aan huis?
  Dat is geen enkel probleem, we kunnen het hele adviestraject online uitvoeren. Met behulp van een programma waarbij we het computerscherm van de adviseur met u delen. U kunt dan gewoon thuis meekijken. U ziet dan uw persoonlijk advies op uw eigen beeldscherm.
 • Ik heb betalingsproblemen vanwege de coronacrisis. Kan ik hiervoor bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen terecht (NHG)?
  NHG biedt in deze gevallen een vangnet voor haar klanten. Als je door de coronacrisis geen of minder inkomen hebt en niet langer in de mogelijkheid bent om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Samen met je geldverstrekker zoekt NHG naar een oplossing zodat je in de woning kan blijven wonen. Ga voor meer informatie naar: www.nhg.nl.