Belastingaangifte levensverzekeringen

Aangifte en uw levensverzekering

Elk jaar hebben levensverzekeraars de wettelijke verplichting polisgegevens/verzekeringsgegevens door te geven aan de Belastingdienst.  De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om een juist beeld te krijgen voor de heffing van de inkomstenbelasting. En voor de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting. U hoeft dus deze gegevens niet zelf in te vullen bij uw aangifte.
Dit geldt voor deze verzekeringen:

Kapitaalverzekeringen (code belastingdienst: WKAP)

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

De waarde van deze polissen hoeven verzekeraars niet door te geven aan de Belastingdienst.

Kapitaalverzekeringen (geen Kapitaalverzekering Eigen Woning) gesloten na 14 september 1999

De waarde van deze verzekeringen zijn gedurende de looptijd belast.

Kapitaalverzekeringen (geen Kapitaalverzekering Eigen Woning) gesloten op of voor 14 september 1999

Deze verzekeringen hebben tot 2029 het recht op vrijstelling in box 3 als het verzekerd kapitaal na 14 september 1999 niet is verhoogd en de looptijd van de verzekering niet is verlengd. De vrijstelling is maximaal € 123.428,- per belastingplichtige.
Belastingaangifte levensverzekeringen - Zicht adviseurs
Lees ook: Veranderingen in 2020, wat betekent het voor uw portemonnee?

Lijfrenteverzekeringen (code belastingdienst PRLV)

Alleen premies die zijn betaald in het jaar 2019 komen mogelijk voor aftrek in aanmerking. Verzekeraars geven dan ook alleen de betaalde premies in het jaar 2019 voor deze verzekeringen door aan de belastingdienst. Of u de premies daadwerkelijk in aftrek kan nemen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw jaarruimte.

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen (code belastingdienst PRAV)

Premies voor arbeidsongeschiktheidverzekeringen betaald in 2019 zijn onbeperkt aftrekbaar. Verzekeraars geven dan ook alleen de betaalde premies in het jaar 2019. voor deze verzekeringen door aan de belastingdienst.
Belastingaangifte levensverzekeringen - Zicht adviseurs

Wij regelen het voor u


 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1872 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. 
  De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt  u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.