Aangifte en uw levensverzekering

Elk jaar hebben levensverzekeraars de wettelijke verplichting polisgegevens/verzekeringsgegevens door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt deze gegevens om een juist beeld te krijgen voor de heffing van de inkomstenbelasting. En voor de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting. U hoeft dus deze gegevens niet zelf in te vullen bij uw aangifte.

Dit geldt voor deze verzekeringen:

Kapitaalverzekeringen (code belastingdienst: WKAP)

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

De waarde van deze polissen hoeven verzekeraars niet door te geven aan de Belastingdienst.

Kapitaalverzekeringen (geen Kapitaalverzekering Eigen Woning) gesloten na 14 september 1999

De waarde van deze verzekeringen zijn gedurende de looptijd belast.

Kapitaalverzekeringen (geen Kapitaalverzekering Eigen Woning) gesloten op of voor 14 september 1999

Deze verzekeringen hebben tot 2029 het recht op vrijstelling in box 3 als het verzekerd kapitaal na 14 september 1999 niet is verhoogd en de looptijd van de verzekering niet is verlengd. De vrijstelling is maximaal € 123.428,- per belastingplichtige.

Man met papieren in handen – Pensioen en inkomen – Particulier

Lijfrenteverzekeringen (code belastingdienst PRLV)

Alleen premies die zijn betaald in het jaar 2020 komen mogelijk voor aftrek in aanmerking. Verzekeraars geven dan ook alleen de betaalde premies in het jaar 2020 voor deze verzekeringen door aan de belastingdienst. Of u de premies daadwerkelijk in aftrek kan nemen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw jaarruimte.


Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (code belastingdienst PRAV)

Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaald in 2020 zijn onbeperkt aftrekbaar. Verzekeraars geven dan ook alleen de betaalde premies in het jaar 2020. voor deze verzekeringen door aan de belastingdienst.

Vrouw kijkt naar document – Pensioen en inkomen – Particulier

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
583 beoordelingen
 • Ik wil eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.