Pensioenakkoord: verruiming opbouw in de derde pijler

Met de Wet toekomst pensioen veranderen ook de mogelijkheden om te sparen in de zogeheten ‘derde pijler’. De ruimte om zelf premie in te leggen wordt gelijkgetrokken met de maximaal toegestane pensioenpremie.

Zoë helpt u graag verder

Pensioen in de derde pijler – voor wie?

Pensioen in de derde pijler is pensioen dat u zelf opbouwt, bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente (banksparen). Ondernemers en zzp’ers bouwen op deze manier inkomen voor later op, maar het kan ook een aanvulling zijn op pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt.

Wat verandert er?

 • Het is niet toegestaan om onbeperkt lijfrentepremie in te leggen en af te trekken van de belasting. Hier is een zogeheten jaarruimte voor vastgesteld. De jaarruimte voor lijfrente was 13,3% van de premiegrondslag. De maximaal toegestane pensioenpremie is 30% van de premiegrondslag. Dit wordt met de nieuwe wet gelijkgetrokken. U mag dus een groter gedeelte van uw inkomen inleggen voor pensioenopbouw.
 • De premiegrondslag wordt berekend door een ‘AOW-franchise’ van uw loon af te trekken. Voorheen was deze franchise voor pensioen en lijfrente verschillend. Ook dit wordt met de nieuwe wet gelijkgetrokken. De franchise is 75% van een AOW-uitkering voor een gehuwde (in 2024 is dit € 17.545,-).

 • Voor het berekenen van de aftrekpost wordt pensioenpremie die u via uw werkgever inlegt, afgetrokken van het geld dat u privé inlegt voor uw pensioen.
 • De mogelijkheid voor het ‘inhalen’ van lijfrentepremies wordt uitgebreid van zeven jaar naar tien jaar. Dit ‘inhalen’ wordt ook wel de reserveringsruimte genoemd.
 • De maximale lijfrentepremie, is in 2024 vastgesteld op € 36.444,- per jaar.

Medewerker in loondienst – Pensioenakkoord: verruiming opbouw in de derde pijler – Particulier

Wat betekent dit voor een werknemer in loondienst?

Bij ‘pensioen opbouwen in de derde pijler’ wordt vaak gedacht aan ondernemers. Maar ook als u in loondienst bent kan het interessant zijn om privé pensioen op te bouwen.

 • Bij lijfrente inleg bouwt u pensioen op vanuit uw eigen middelen. Daar staat een aftrekpost bij uw belastingaangifte tegenover. U krijgt dus geld terug. Bovendien kan uw verzamelinkomen omlaag gaan.
 • U bent minder afhankelijk van bestaande pensioenvoorzieningen, die in de toekomst mogelijk worden versoberd.
 • Door extra geld weg te leggen voor later, neemt de kans toe dat u eerder kunt stoppen met werken.

Wat betekent dit voor ondernemers en zzp’ers?

De situatie van ondernemers en zzp’ers wordt meer gelijkgetrokken met de situatie van werknemers in loondienst. Zij kunnen evenveel pensioen opbouwen met dezelfde belastingvoordelen.


Een rekenvoorbeeld

Om de verandering in jaarruimte duidelijk te maken, hebben we een rekenvoorbeeld gemaakt. Het gaat om een werknemer van 45 jaar, met een loon van €60.322,- en een pensioenpremie van € 4.700,- in de regeling van de werkgever. Vorig jaar heeft deze persoon € 800 pensioenkapitaal opgebouwd, de factor A.

Huidige wet Wetsvoorstel
Loon € 60.322 € 60.322
Franchise € 13.646  – € 16.322  –
Premiegrondslag (PG) € 46.676  € 44.000
Maximale lijfrentepremie 13,3% x PG € 6.207 30% x PG € 13.200
Correctie pensioen Factor A

Pensioencorrectie factor A x 6,27
€ 800

 

€ 5.016  –

Pensioenpremie € 4.700  –
Maximale jaarruimte € 1.191 € 8.500

Ik heb dus meer ruimte om privé pensioen op te bouwen. En nu?

De verruiming van de fiscale mogelijkheden in de derde pijler is voor veel mensen interessant. Maar hoe weet u hoeveel u moet inleggen? Wat betekent het opbouwen van lijfrente voor uw financiële situatie? Wat is verstandig voor nu en voor later? Kunt u tussentijds bij uw ingelegde geld? Allemaal vragen waar onze adviseurs u bij kunnen helpen.

Zoë helpt u graag verder

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
685 beoordelingen