Prinsjesdag 2019

Veranderingen in 2020: wat betekent het voor uw portemonnee?

Het gaat goed met de BV Nederland. Onze koning - met baard- heeft tijdens Prinsjesdag 2019 een positief verhaal afgestoken voor de Staten Generaal. Maar de Nederlandse lucht is niet helemaal strakblauw. Er verschijnen enkele (donder)wolken aan de hemel.

De 5 belangrijkste punten van Prinsjesdag 2019

De plannen van de overheid pakken in ieder geval goed uit voor de portemonnee. Volgens de miljoenennota gaat iedereen er komend jaar in koopkracht op vooruit. Werkenden het meest. En volgens het kabinet gaan ook de gepensioneerden er in koopkracht op vooruit. Naast de veel besproken koopkrachtplaatjes, zijn door de koning de volgende plannen aangekondigd:

1. Zorgpremies

Het kabinet verwacht dat de premies in 2020 voor de basisverzekering gemiddeld € 3,- per maand stijgen, naar zo’n € 118,- per maand. Dit is een verwachting, aangezien de verzekeraars uiteindelijk de hoogte van de premie bepalen. Al voor Prinsjesdag 2019 eerder is bekend gemaakt dat de collectiviteitskorting op de basisverzekering wordt verlaagd van maximaal 10% naar maximaal 5% korting. Dit scheelt zo’n € 60,- tot € 80,- per jaar.

Daar tegenover staat dat de zorgtoeslag omhoog gaat met € 67,- tot € 95,- per jaar, afhankelijk van de gezinssituatie. Deze stijging is groter dan de verwachte premiestijging. Daarnaast blijft het eigen risico € 385,-.
Prinsjesdag 2019 - Zicht adviseurs

2. De inkomstenbelasting

Het kabinet had al plannen om van 3 belastingschijven over te gaan naar een stelsel van 2 belastingschijven. De invoering hiervan wordt nu versneld. Niet in 2021, maar al in 2020 wordt het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting ingevoerd. Het positieve gevolg, werd deze Prinsjesdag duidelijk, is dat vooral de midden- en hogere inkomens minder belasting gaan betalen.
Jaar
Inkomen max. € 20.711,-
Inkomen max. € 68.507,-
Inkomen boven € 68.507,-
201936,65%38,10%51,75%
202037,35%37,35%49,50%
202137,10%37,10%49,50%
Daarnaast worden ook arbeidskorting en algemene heffingskorting verhoogd. Uiteindelijk houdt u netto meer over.

Een voorbeeld: Anne verdient € 45.000,- per jaar en gaat er door al deze veranderingen € 640,- per jaar op vooruit in de IB-aangifte over het belastingjaar 2020.

3. De energiebelasting

Als het afgelopen jaar ergens veel over gesproken is, is het de energiebelasting. Het was volgens veel politieke partijen de oorzaak waarom de vorig jaar toegezegde koopkrachtplaatjes niet zijn uitgekomen.

De uitkomst van Prinsjesdag 2019: ook het komende jaar gaat de energiebelasting op gas omhoog. Met 4 cent naar 39 cent per kubieke meter. In 2026 moet deze uiteindelijk uitkomen op 45 cent per kubieke meter. Daartegenover gaat de energiebelasting op elektriciteit iets verder omlaag.
Toch moet iedereen er op vooruit gaan het komende jaar. De truc zit in de kosten voor de Opslag Duurzame Energie (ODE). Voor huishoudens gaat deze omlaag. Bedrijven gaan hier juist meer voor betalen.

Milieu Centraal verwacht dat de energierekening door deze maatregel gemiddeld met € 100,- daalt. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de hoeveelheid gas en elektriciteit die een gezin gebruikt. Gezinnen die extreem veel gas gebruiken, zullen er financieel niet op vooruit gaan.

4. De belasting op spaargeld

Al jarenlang wordt er geklaagd over het feit dat de overheid belasting heft over een fictief rendement op spaargeld. Een rendement dat vanwege de lage rente al jaren niet gehaald wordt. Burgers vinden dit erg onrechtvaardig. Daarom heeft het kabinet besloten spaargeld te belasten tegen een realistisch rendement.
Prinsjesdag 2019 - Zicht adviseurs

Een voorbeeld maakt het duidelijk:

Stel dat u € 100.000,- vrij opneembaar spaartegoed heeft. Op dit moment krijgt u ongeveer 0,09% rente. Dit is per jaar € 90,-. U betaalt geen belasting, omdat u een vrijstelling heeft van € 400,- over het rendement. Let wel: als de rente weer gaat stijgen, kunt u snel over de vrijstelling heen gaan. U betaalt dan 33% belasting over het rendement boven de vrijstelling (de vrijstelling blijft dus constant).
Als het vermogen is belegd, dan gaat de overheid uit van 5% rendement. Bij anderen vermogensbestanddelen (bv. onroerend goed in box 3) rekent men met 3,03% rendement.

Verder is er een vrijstelling op vermogen van € 30.847,- per persoon. Kom je daar maar € 1,- boven, dan word je voor het gehele bedrag aangeslagen.

5. En verder

E-bike van de zaak. De overheid wil stimuleren dat mensen meer gaan fietsen. Daarom kunnen werknemers een E-bike van de zaak leasen. Met een bijtelling van 7% voor privé gebruik. Dus voor een paar euro per maand kunt u al een E-bike (van de zaak) rijden. De werkgever is natuurlijk vrij in welke mate hij meebetaalt aan een E-bike.

De fiscale regeling rondom de elektrische leaseauto wordt uitgekleed. Rijders krijgen meer bijtelling. Deze stijgt in 2020 van 4% naar 8% over de eerste € 45.000,- van de cataloguswaarde. Daarboven is de bijtelling gewoon 22% De genoemde 8% gaat ook in de komende jaren verder stijgen, naar uiteindelijk 22%.

Huis kopen in 2020? De veranderingen

De situatie op de woningmarkt is problematisch, volgens het kabinet. Er zijn drastische maatregelen nodig om meer mensen aan een woning te helpen. En daarnaast om woningen betaalbaar te houden. Zeker voor starters.

De woningmarkt

Het kabinet gaat eenmalig 2 miljard euro uittrekken om de woningmarkt vlot te trekken. Vooral de grote steden in de Randstad en daarbuiten krijgen extra geld om de problemen aan te pakken. Al jarenlang lukt het niet om de gewenste aantallen van 75.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren. Dat moet de komende jaren wel gaan lukken, als het aan dit kabinet ligt.

Overdrachtsbelasting

Daarnaast wil het kabinet starters tegemoet komen door de overdrachtsbelasting te schrappen. Nu is dat nog 2% van de aankoopsom. Bij een woning van € 250.000,- gaat het dan om een bedrag van € 5.000,- dat wegvalt. Daarnaast wil het kabinet speculanten van de woningmarkt weren, door voor hen de overdrachtsbelasting juist te verhogen van 2% naar 10%.

Effect

De Vereniging Eigen Huis is nu al sceptisch over de voorgestelde maatregelen. De extra bestedingsruimte bij starters zal leiden tot nog hogere huizenprijzen. Daarnaast verwachten zij niet dat de krapte op de woningmarkt snel wordt opgelost.

Miljoenennota: dit moet u weten als zzp’er

Het kabinet verwacht dat zzp’ers er in 2020 ook in koopkracht op vooruit zullen gaan. Net zoals werknemers profiteren zij van een verhoging van zowel de arbeidskorting als de heffingskorting. Werk wordt hierdoor meer beloond.

Zelfstandigenaftrek

Zzp’ers zullen echter minder profiteren van deze maatregelen, omdat aan de andere kant de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Nu kunnen zzp’ers nog € 7.280,- in mindering brengen op de winst. Dit wordt geleidelijk teruggebracht naar € 5.000,-. Deze plannen stonden al in het regeerakkoord. Echter het maximaal af te trekken bedrag is in de nieuwe plannen van Prinsjesdag 2019 verder verlaagd. En de afbouw gaat sneller. Plannen vallen slecht, omdat juist deze regeling was bedoeld om zelfstandigen financieel te ondersteunen bij het regelen van pensioen en sociale verzekeringen. Uiteindelijk verwacht het kabinet wel dat ook de zzp’ers er in koopkracht op vooruit zullen gaan.
Prinsjesdag 2019 - Zicht adviseurs

Wij regelen het voor u


  • Advies op maat
  • Persoonlijk contact
  • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1777 beoordelingen
Veelgestelde vragen