Zorgverzekering op reis – 5 tips voor uw vakantie

Gaat u binnenkort naar het buitenland op vakantie? Dan is het fijn als u zich geen zorgen hoeft te maken om uw zorgverzekering. Wij geven u enkele tips om goed voorbereid op reis te gaan.

088-020 93 03 of app 06-512 076 88

Tip 1. Neem het juiste verzekeringsbewijs mee op reis

Of u een verzekeringsbewijs nodig heeft, hangt af van het land waar u naartoe gaat.

Zorgpas

Bij veel zorgverzekeraars is uw zorgpas tevens uw Europese ziekteverzekeringskaart. Dat ziet u aan de term European Health Insurance Card (EHIC) op de achterkant van uw zorgpas. Staat dit niet achterop uw zorgpas? Dan kunt u een aparte EHIC-pas aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Met de EHIC heeft u in het buitenland recht op spoedeisende zorg. De EHIC geeft u recht op vergoeding volgens de regelgeving van het land waarin u verblijft. De EHIC is geldig in de EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Australië.

Verdragsformulier

Nederland heeft met een aantal landen verdragen gesloten. Gaat u naar een van deze verdragslanden? Vraag dan vooraf een E-111-formulier aan bij uw zorgverzekeraar en neem dit mee op reis. Dit formulier geeft recht op spoedeisende zorg in de verdragslanden: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije.

Verzekeringsverklaring

In (Wit-)Rusland, Cuba en Zuid-Afrika heeft u een internationale verzekeringsverklaring nodig om te bewijzen dat u een zorgverzekering heeft. Deze verzekeringsverklaring kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Callcenter-zorg op reis- particulier

Tip 2. Noteer het telefoonnummer van de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars hebben een alarmcentrale. Deze belt u zodra u onverwachts zorg nodig heeft in het buitenland. De medewerkers van de alarmcentrale helpen u bijvoorbeeld zoeken naar een geschikte zorgverlener, geven aan welke dekking uw zorgverzekering biedt en kunnen u helpen in het contact met de zorgverlener ter plaatse. Noteer het telefoonnummer van de alarmcentrale alvast en bewaar het op een handige plek, zodat u het altijd bij de hand heeft.

Tip 3. Een reisverzekering met dekking voor medische kosten

De basisverzekering en een eventuele aanvullende zorgverzekering vergoeden niet altijd alle kosten. Denk aan de vergoeding van een behandeling die in het buitenland duurder is dan in Nederland. Of voor mogelijke bijkomende kosten (zoals repatriëring) als u in het buitenland zorg nodig heeft. Deze kosten maken meestal geen deel uit van uw zorgverzekering. Een reisverzekering met de rubriek Medische kosten is dan een zinvolle aanvulling.

Reisverzekering aanpassen?

Bel en sluit de rubriek medische kosten direct af > Let op! Uw zorgverzekering kunt u niet zomaar aanpassen gedurende het jaar. Uw reisverzekering wel.

Tip 4. Vaccinaties nodig voor uw reis? Kijk of uw zorgverzekering deze vergoedt

Reisvaccinaties komen niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering. Heeft u een aanvullende verzekering, vraag dan bij uw zorgverzekeraar na of deze vergoeding biedt voor reisvaccinaties.

Tip 5. Bewaar alle originele voorschriften en rekeningen van behandelingen

Om uw behandeling in het buitenland te kunnen declareren, is het noodzakelijk om alle originele rekeningen, nota’s en kwitanties (in het Nederlands, Engels, Spaans, Duits of Frans) met uw declaratie mee te sturen.

Speelgoedvliegtuig-zorg op reis -particulier

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
820 beoordelingen
 • Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?
  Voor 2021 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Wat betekent een wachttijd?
  Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Is een collectieve zorgverzekering via mijn werkgever goedkoper?
  Via werkgevers, maar ook via vakbonden en belangenorganisaties kunt u profiteren van een collectieve zorgverzekering. Waarbij er kortingsafspraken zijn gemaakt met een zorgverzekeraar. De maximale korting op de basisverzekering is in 2021 5%. Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectieve korting gegeven worden op de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen maximale korting. En dit blijft ook zo, ook na 1 januari 2023. Ook Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering.
 • Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?
  In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.