Sportarts en de zorgverzekering

Wordt de sportarts vergoed uit de zorgverzekering?

Voor iedereen die duikt of een andere sport beoefent kan een (duik)medische keuring of een bezoek aan de sportarts zinvol zijn. Misschien wilt u uw prestaties verbeteren? Of heeft u klachten tijdens het duiken of bij andere sporten? 
Bel Zicht
Voor meer informatie
De sportarts kan behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of trainingsschema’s. Maar de sportarts kan ook doorsturen naar bijvoorbeeld een (sport)fysiotherapeut of orthopeed. Diensten verricht door de sportarts worden vergoed vanuit zowel de basis- als aanvullende zorgverzekering. Bent u ook aanvullend verzekerd met uw zorgverzekering? Dan worden ook sportmedische keuringen en trainingsadviezen door de sportarts vaak gewoon vergoed.

Wat vergoedt de basisverzekering?

U kunt terecht bij de sportarts met sportgerelateerde klachten:

 •  klachten tijdens sport, beweging of inspanning
 • een chronische aandoening in combinatie met sport, inspanning en beweging

U heeft een doorverwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Zorgverzekering - Zicht adviseurs

Wat wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Voor diensten uit de aanvullende verzekering heeft u geen doorverwijzing nodig van een huisarts:
Zorgverzekering - Zicht adviseurs
 • Sportmedische onderzoeken (zoals een duikkeuring).
 • Medische begeleiding zoals een trainingsadvies of een individueel trainingsschema.
 • Verplichte keuringen door een sportbond.
Naast vergoedingen voor de sportarts bieden steeds meer zorgverzekeringen vergoedingen voor andere sportzorgprofessionals: sportdiëtisten, sportzorgmasseurs, sportpodotherapeuten en sportpsychologen.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
1035 beoordelingen
Bel me terug
Veelgestelde vragen
 • Is een collectieve zorgverzekering via mijn werkgever goedkoper?
  Via werkgevers, maar ook via vakbonden en belangenorganisaties kunt u profiteren van een collectieve zorgverzekering. Waarbij er kortingsafspraken zijn gemaakt met een zorgverzekeraar. De maximale korting op de basisverzekering is in 2021 5%. Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectieve korting gegeven worden op de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen maximale korting. En dit blijft ook zo, ook na 1 januari 2023. Ook Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering.
 • Wat betekent een wachttijd?
  Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?
  Voor 2021 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?
  In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig?

  Heeft u  nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.