Top 5 vragen

Top 5 vragen over de zorgverzekering

We hebben de top 5 vragen aan onze zorgspecialisten voor u op een rijtje gezet!

Bel ons
83% belt ons
Bel me terug

1. Wat is het verplichte eigen risico in 2017?

Het verplichte eigen risico in 2017 blijft € 385,- per jaar.
Sinds de invoer in 2008 stijgt de hoogte van het eigen risico nog ieder jaar. In 2008 was het eigen risico € 150,-. Voor 2017 staat voor het eerst in jaren geen verhoging gepland. 

2. Hoe werkt het extra eigen risico voor de zorgverzekering 2017?

Wilt u een vrijwillig eigen risico? Dan komt dit bovenop het verplicht eigen risico van € 385,-. Dit gaat in stapjes van € 100,- tot maximaal € 500,-. Het maximale eigen risico waar u voor kunt kiezen is dus  € 885,-. Dit betaalt u één keer per kalenderjaar. Let op: Kiest u  bijvoorbeeld een eigen risico van € 885,- en maakt u gebruik van zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u de eerste € 885,- zelf. Daarna krijgt u de kosten pas vergoed uit de verzekering. Als u kiest voor een vrijwillig hoger eigen risico, dan krijgt u korting op de zorgpremie. De hoogte van de korting verschilt per zorgverzekeraar.

3. Wanneer en hoe kan ik mijn huidige zorgverzekering opzeggen?

Uw nieuwe zorgverzekeraar zegt de oude zorgverzekering automatisch voor u op. Let op dat u hiervoor tot 1 januari 2017 de tijd hebt. Als u een aanvullende verzekering af wilt sluiten kan het zijn dat deze voorwaarden stelt aan uw gezondheid. Als u niet aan de voorwaarden voldoet kunt u geweigerd worden voor de aanvullende verzekering. Voor de basisverzekering mag u nooit geweigerd worden.

4. Wat zijn de wijzigingen in de basisverzekering in 2017?

Er worden een aantal nieuwe behandelingen vergoed of verruimd vanaf 2017:
 • Plastische chirurgie met medische noodzaak: borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie worden vergoed.
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling: voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen valt kortdurend verblijf in een zorginstelling onder de basisverzekering.
 • Fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen: volledige vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen voor de behandeling van etalagebenen (claudicatio intermittens).
 • Fronttandvervanging jongeren tot en met het 22e levensjaar: als vóór het 18de levensjaar de snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval, is er vanaf 2017 tot en met het 22e levensjaar recht op fronttandvervanging. 
 • Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen: de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak wordt 10% en voor de bovenkaak 8% van de kosten. De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft hetzelfde.

5. Worden mijn medicijnen vergoed?

Op de website www.medicijnkosten.nl vindt u actuele informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U vindt informatie of:
 • het medicijn in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen u zelf moet bijbetalen 
 • er eventueel voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid    
 • er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Veelgestelde vragen

 • Is een collectieve zorgverzekering via mijn werkgever goedkoper?
  Via werkgevers, maar ook via vakbonden en diverse belangenorganisaties kunt u profiteren van een collectieve zorgverzekering waarbij kortingsafspraken zijn gemaakt met een bepaalde zorgverzekeringsmaatschappij. U kunt dan tot maximaal 10% korting krijgen op de premie van de basisverzekering. De premie van een collectieve zorgverzekering kan nog steeds hoger zijn dan de premie die andere verzekeringsmaatschappijen rekenen. Ook Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering.
 • Wat betekent een wachttijd?
  Alle zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Dat betekent dat een zorgverzekeraar niet verplicht is om u te accepteren voor de aanvullende zorgverzekering. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan er een medische selectie plaatsvinden. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van wachttijd of medische selectie, staat  in de polisvoorwaarden.
 • Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?
  Voor 2017 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten hoeft u geen eigen risico te betalen:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg / kraamzorg
  • Hulpmiddelen van de  thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Ketenzorg – zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement
  • Vergoedingen die worden gedaan uit aanvullende zorgverzekering
 • Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?
  In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig?

  Heeft u  nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Als blijkt dat u nauwelijks gebuikt maakt van de aanvullende zorgverzekering, kunt u overwegen om deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk wel van tevoren of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.