Belangrijkste wijzigingen zorgverzekering 2024

Elke jaar zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot de zorgverzekering. Enkele belangrijke wijzigingen hebben we voor u verzameld.

088-020 93 03 direct een adviseur spreken

1. Het eigen risico blijft € 385,-

Het wettelijk eigen risico van de basisverzekering verandert niet. Ook in 2024 kunt u uw eigen risico in stappen van € 100,- verhogen, tot maximaal € 885,-. Door het eigen risico te verhogen, verlaagt u uw maandelijkse premie. Of dat verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Onze adviseurs geven u graag advies hierover.

Meneer bij fysio – Zorgverzekering – Particulier

2. De premies stijgen

Voor 2024 is op Prinsjesdag een forse premiestijging aangekondigd van ca. € 12,- per maand voor de basisverzekering. Daar komt dan eventueel nog een verhoging van de aanvullende verzekering bij. De gemiddelde premie voor een basisverzekering komt daarmee rond de € 149,- te liggen.


3. Minder zorgtoeslag

Slecht nieuws voor de mensen die zorgtoeslag ontvangen. Waar de bedragen de afgelopen jaren elk jaar hoger werden, gaat de zorgtoeslag in 2024 omlaag. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. De hoeveelheid premie die u betaalt voor uw zorgverzekering heeft geen effect op de hoogte van uw zorgtoeslag.

Gezinssituatie 2023 2024 Daling
Alleenstaand € 154,- € 127,- – Ca. €  27,-
Huishouden met meer personen € 265,- € 243,- – Ca. €  22,-

Veranderingen zorgverzekering basis – Zorgverzekering – Particulier

4. Aanpassingen in de basisverzekering.

Zoals elk jaar zijn er wel een aantal aanpassingen in het basispakket. Ook dit jaar, maar ze zijn heel beperkt. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Oefentherapie voor valpreventie wordt opgenomen in het basispakket.
 • De duur van uitgebreide kraamzorg wordt verlengd naar maximaal 6 weken.
 • De herstelzorg voor Long Covid zal ook in 2024 onderdeel blijven van de basisverzekering.
 • De Mammaprint test wordt opgenomen in de basisverzekering. Met deze test kan worden vastgesteld of een chemokuur noodzakelijk is voor borstkankerpatiënten.


Belangrijke data

 • 12 november: uiterste datum waarop zorgverzekeraars de nieuwe premies bekend moeten maken.
 • 31 december: uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.
 • 31 januari: uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering. (je moet wel je oude verzekering uiterlijk 31 december hebben opgezegd. De nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende kracht 1 januari in.)

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
646 beoordelingen
 • Voor 2023 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Vanaf 2023 is er geen collectiviteitskorting op de basisverzekering toegestaan. Collectiviteitskorting op de aanvullende- en tandartsverzekering is nog wel toegestaan. Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op sommige zorgverzekeringen.
 • In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.