Zorgverzekering in 2022. Wat verandert er in de basisverzekering?

Elk jaar verandert de zorgverzekering. We zetten de belangrijkste aanpassingen voor 2022 voor u op een rij.

Bel Zicht voor meer informatie

1. Eigen risico basisverzekering niet omhoog

Het wettelijk eigen risico van de basisverzekering wordt in 2022 niet verhoogd. Het blijft € 385,-. Ook in 2022 kunt u kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het totale eigen risico wordt dan maximaal € 885,-.

Extra eigen risico scheelt natuurlijk in de premie. Is het verstandig? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Onze zorgspecialisten geven u graag advies op maat

Meneer bij fysio – Zorgverzekering – Particulier

2. De premies

Op Prinsjesdag gaf de regering aan dat de premie van de basisverzekering met ongeveer € 3,- per maand zal stijgen. Wat nu blijkt een hele goede inschatting.
De zorgverzekeraars maakten inmiddels alle premies bekend. De gemiddelde stijging van de premie voor de basisverzekering basisverzekering is € 3,95 (een stijging van 3%). Daarmee is de gemiddelde maandpremie voor een basisverzekering voor komend jaar € 128,-.


Veranderingen zorgverzekering basis – Zorgverzekering – Particulier

3. Samenstelling basisverzekering verandert

De basisverzekering wordt met de volgende vergoedingen uitgebreid:

 • Vergoeding van paramedische zorg vanwege Covid-19 (tot minimaal augustus 2022)
 • Sommige medicijnen tegen chronische migraine worden vergoed vanuit de basisverzekering
 • Elektriciteitskosten voor ademhalingsondersteuning worden voortaan vergoed vanuit de basisverzekering


4. Zorgtoeslag stijgt

De premies van de meeste zorgverzekeringen stijgen opnieuw in 2022. Daarnaast heeft de regering besloten de zorgtoeslag te verhogen. In deze tabel staan de maximale vergoedingen per jaar. Deze zijn inkomensafhankelijk.

Gezinssituatie 2021 2022 Stijging
Alleenstaand € 1.294,- € 1.312,- + €  18,-
Huishouden met meer personen € 2.496,- € 2.527,- + €  31,-

Past uw zorgverzekering nog?

Ontvangt u weinig tot geen zorgtoeslag? Met de stijgende premies is het altijd verstandig uw polis nog eens te (laten) bekijken. Past deze nog? Of is er nu een beter alternatief? Neem contact op met uw adviseur

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
561 beoordelingen
 • Voor 2022 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Via werkgevers, maar ook via vakbonden en belangenorganisaties kunt u profiteren van een collectieve zorgverzekering. Waarbij er kortingsafspraken zijn gemaakt met een zorgverzekeraar. De maximale korting op de basisverzekering is in 2022 4%. Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectieve korting gegeven worden op de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen maximale korting. En dit blijft ook zo, ook na 1 januari 2023. Ook Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering.
 • In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.