Budget-, natura- en restitutieverzekering, wat is het verschil?

De dekking voor de basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars gelijk. Maar toch zijn er drie verschillende zorgverzekeringen. De naturaverzekering, de restitutieverzekering en de budgetpolis. Alleen bij de restitutieverzekering heeft u altijd vrije artsen keuze. Dat betekent dat u zelf bepaalt naar welke arts of welk ziekenhuis u gaat voor uw behandeling.

Zoë helpt u graag verder

Wat is het verschil tussen de budgetpolis, de natura- en de restitutieverzekering?

Het grote verschil zit in het aantal zorgverleners waarmee de zorgverleners contracten afsluit. Zorgverleners zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, fysiotherapeuten, tandartsen en huisartsen. We lichten dit verder toe:

Budgetpolis

De budgetpolis is een goedkopere variant van de naturaverzekering. De zorgverzekeraar heeft voor deze verzekeringsvorm contracten afgesloten met een klein aantal zorgverleners.

Naturaverzekering

Bij de naturaverzekering moet u als verzekerde naar een zorgverlener die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Gaat u bijvoorbeeld naar een ziekenhuis waar geen contract mee is afgesloten? Dan wordt de rekening vaak niet helemaal vergoed.

Restitutieverzekering

Bij deze verzekering heeft u de vrije keuze naar welke zorgverlener u wilt gaan. Uw verzekering vergoedt de kosten.

Bekijk de video over vrije artsen keuze

Voordeel budgetpolis

Een budgetpolis is goedkoper dan een natura- of een restitutieverzekering. De zorgverzekeraar sluit contracten met een beperkt aantal zorgverleners. Hierdoor zijn de kosten lager.

Verwacht u weinig zorgkosten? En is een kleine keus aan zorgverleners geen probleem? Dan kunt u geld besparen met een budgetpolis.

Nadelen budgetpolis

Is een kleine keuze aan zorgverleners wel een probleem? Bijvoorbeeld omdat u naar een gespecialiseerd ziekenhuis wilt, dan kan dat bij een budgetpolis alleen door een verwijzing van een andere specialist. Komt u via een doorverwijzing van de huisarts in een specialistisch ziekenhuis? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen.
Daarnaast zijn budgetpolissen vaak helemaal online en voor een herhaalrecept kunt u alleen bij een internetapotheek terecht.

Wat vindt u belangrijk?

Wilt u zelf uw arts of ziekenhuis kunnen kiezen? Dan adviseren wij u een restitutieverzekering. Er zijn wel steeds minder verzekeraars die een restitutieverzekering aanbieden.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
662 beoordelingen
 • Medische acceptatie betekent dat sommige zorgverzekeraars, voordat u een aanvullende verzekering afsluit, naar uw zorgkosten kijken. Ze kijken of u nu zorgkosten maakt, of in de toekomst gaat maken. Is het risico te groot omdat u hoge kosten maakt? Dan kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen u niet te accepteren voor de aanvullende verzekering. Het aantal verzekeraars dat medische acceptatie toepast wordt steeds kleiner. Zorgverzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht. Dat betekent dat ze iedereen (ook chronische zieken of ouderen) moeten accepteren voor de basisverzekering. Een medische acceptatie geldt dus nooit voor de basisverzekering.
 • Het eigen risico geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Voor uw aanvullende verzekeringen betaalt u geen eigen risico. Ook betaalt u voor kinderen tot 18 jaar nooit een eigen risico. U betaalt eigen risico voor:
  • Medicijnen
  • Ziekenhuisopnames
  • Spoedeisende hulp
  • Ambulancevervoer
 • Eigen bijdrage en eigen risico zijn twee verschillende dingen.
  • Het eigen risico betaalt u eerst zelf als u zorg gebruikt. De eigen bijdrage is een vast bedrag of een deel van de kosten die bij sommige zorg (denk aan medicijnen) in rekening wordt gebracht.
  • Het eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Het standaard eigen risico is € 385,-. Tenzij u zelf een hoger vrijwillig eigen risico kiest.
  Het kan zijn dat u zorg heeft waarbij een eigen bijdrage wordt gevraagd, maar die ook onder het eigen risico valt.
 • Op de website www.medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U vindt antwoorden op de volgende vragen:
  • Is het medicijn in het geneesmiddelenvergoedingssysteem opgenomen? Of moet u zelf bijbetalen?
  • Gelden er voorwaarden, zoals het preferentiebeleid?
  • Is er een vervangend geneesmiddel dat wel helemaal wordt vergoed?
 • De belangrijkste wijzigingen in de basisverzekering zijn:
  • Oefentherapie voor valpreventie wordt opgenomen in het basispakket.
  • De duur van uitgebreide kraamzorg wordt verlengd naar maximaal 6 weken.
  • De herstelzorg voor Long Covid zal ook in 2024 onderdeel blijven van de basisverzekering.
  • De Mammaprint test wordt opgenomen in de basisverzekering. Met deze test kan worden vastgesteld of een chemokuur noodzakelijk is voor borstkankerpatiënten.
 • Uw nieuwe zorgverzekeraar zegt de oude zorgverzekering automatisch voor u op. Let op: u heeft tot en met 31 december 2023 de tijd. Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar voorwaarden stelt aan uw gezondheid. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u worden geweigerd voor de aanvullende verzekering. Voor de basisverzekering mag u nooit worden geweigerd.
 • Via Zicht kunt u zorgverzekeringen afsluiten van ONVZ, Nationale-Nederlanden, VGZ, Menzis, Stad Holland, CZ en Ohra. U krijgt bij een aantal zorgverzekeringen een korting op de standaard premie van de  aanvullende verzekeringen.
 • U kunt de meeste aanvullende verzekeringen tot en met 31 januari wijzigen. Uw wijziging gaat dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in. Tussentijds wijzigen van uw verzekering is in principe niet mogelijk.
 • Het verplichte eigen risico in 2024 blijft, zoals in 2023, € 385,- per jaar. Dit bedrag stelt de overheid vast. Wilt u een vrijwillig eigen risico? Dan komt dit bovenop het verplicht eigen risico van € 385,-. Dit gaat in stapjes van € 100,- tot maximaal € 500,-. Het maximale eigen risico waar u voor kunt kiezen is € 885,-. Dit betaalt u één keer per kalenderjaar.
  • Let op: kiest u bijvoorbeeld een eigen risico van € 885,- en maakt u gebruik van zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u de eerste € 885,- zelf. Pas daarna krijgt u de kosten vergoed uit de verzekering. Kiest u voor een vrijwillig hoger eigen risico? Dan krijgt u korting op de zorgpremie. De hoogte van de korting verschilt per zorgverzekeraar.
 • Voor 2023 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Vanaf 2023 is er geen collectiviteitskorting op de basisverzekering toegestaan. Collectiviteitskorting op de aanvullende- en tandartsverzekering is nog wel toegestaan. Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op sommige zorgverzekeringen.
 • In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.