Belastingaangifte – specifieke zorgkosten aftrekbaar?

Als u zorgkosten maakt door ziekte of invaliditeit zijn deze misschien aftrekbaar. Dit geldt voor medicijnen en ook voor hulpmiddelen die niet door uw zorgverzekering worden vergoed. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. En er is een drempelbedrag.

088-020 93 04 direct een adviseur spreken

Voorwaarden

 • U mag alleen de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt van uw (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen.
 • U mag alleen zorgkosten aftrekken die u maakt door ziekte of invaliditeit.
 • U mag de kosten over 2023 aftrekken als u de kosten in 2023 heeft betaald.


Wytske Oudega – Zicht adviseurs

Tip! De belastingdienst kan u vragen om uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw zorgrekeningen en de overzichten van uw zorgverzekering.

Wytske Oudega

adviseur particulieren
Wytske Oudega – Zicht adviseurs

Wytske Oudega

adviseur particulieren

Welke zorgkosten komen in aanmerking?

Genees-of heelkundige hulp

 • Verpleging in een ziekenhuis of andere instelling.
 • Kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist.
 • Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts zoals optometristen, tandprothetici, revalidatiespecialisten en homeopaten.

Door een arts voorgeschreven medicijnen

 • Ook homeopathische middelen.

Hulpmiddelen

 • Steunzolen.
 • Kosten voor gebruik van een hulpmiddel (elektriciteit, verzekering, onderhoudskosten, lease etc.)
 • Protheses en pacemakers.
 • Reisvaccinaties.
 • Vast bedrag voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed.

Scooter-specifieke kosten-particulier

Uitgaven extra gezinshulp

 • In verband met ziekte.

Vervoer

 • Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis.
 • Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek.

Dieetkosten

 • Vast bedrag per dieet aftrekbaar.

Drempelbedrag

Bekijk op de site van de belastingdienst de berekening van het drempelbedrag.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
646 beoordelingen
 • Voor 2023 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Vanaf 2023 is er geen collectiviteitskorting op de basisverzekering toegestaan. Collectiviteitskorting op de aanvullende- en tandartsverzekering is nog wel toegestaan. Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op sommige zorgverzekeringen.
 • In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.