Specifieke zorgkosten

Belastingaangifte - specifieke zorgkosten aftrekbaar?

Als u zorgkosten maakt door ziekte of invaliditeit zijn deze misschien aftrekbaar. Dit geldt voor medicijnen en ook voor hulpmiddelen die niet door uw zorgverzekering worden vergoed. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. En er is een drempelbedrag.
Bel Zicht
Voor meer informatie

Voorwaarden

 • U mag alleen de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt van uw (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen.
 • U mag alleen zorgkosten aftrekken die u maakt door ziekte of invaliditeit.
 • U mag de kosten over 2019 aftrekken als u de kosten in 2019 heeft betaald.

Wil Rijnberg - Zicht adviseurs
Tip! De belastingdienst kan u vragen om uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw zorgrekeningen en de overzichten van uw zorgverzekering.
Wil Rijnberg - Zicht adviseurs

Wil Rijnberg

adviseur particulieren

Welke zorgkosten komen in aanmerking?

Genees-of heelkundige hulp

 • Verpleging in een ziekenhuis of andere instelling.
 • Kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist.
 • Behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts zoals acupunctuur, revalidatie en homeopathie.
 • Kosten voor behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts.
 • Kosten voor een ivf-behandeling.
 • Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit.

Door een arts voorgeschreven medicijnen

 • Ook homeopathische middelen.

Hulpmiddelen

 • Steunzolen.
 • Scootmobiel en rolstoel (alleen de restwaarde is nog aftrekbaar).
 • Gehoorapparaten (alleen de meerprijs is onder voorwaarden aftrekbaar).
 • Vast bedrag voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed.
Zorgkosten en Belastingaangifte - Zicht adviseurs

Uitgaven extra gezinshulp

 • In verband met ziekte.

Vervoer

 • Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis.
 • Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap.
 • Een vast bedrag voor reiskosten voor ziekenbezoek.

Dieetkosten

Vast bedrag per dieet aftrekbaar.

Drempelbedrag

Bekijk op de site van de belastingdienst de berekening van het drempelbedrag.
Checklist 'snel aangifte doen' >
online invullen of printen

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1872 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Is een collectieve zorgverzekering via mijn werkgever goedkoper?
  Via werkgevers, maar ook via vakbonden en belangenorganisaties kunt u profiteren van een collectieve zorgverzekering. Waarbij er kortingsafspraken zijn gemaakt met een zorgverzekeraar. De overheid stelt vanaf 2020 een maximum aan de korting op de basisverzekering. De korting in 2019 is maximaal 10%. Vanaf 2020 is dit maximaal 5%. Voor mensen met een collectieve zorgverzekering worden de kosten in 2020 voor de basisverzekering dus hoger.  Voor de aanvullende verzekering geldt geen maximale korting. Ook Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering.
 • Wat betekent een wachttijd?
  Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Dit is niet het geval bij de aanvullende zorgverzekering. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?
  Voor 2020 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?
  In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig?

  Heeft u  nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.