Verzekeringsvragen over het coronavirus

Het coronavirus blijft ons leven beheersen. Wel of niet reizen naar binnen- en/of buitenland? Wel of niet op kantoor werken? Het blijft het gesprek van de dag. We krijgen hier veel vragen over van onze klanten. Daarom hebben we voor u op deze pagina de meest gestelde vragen met antwoorden op een rij gezet. De laatste update is van 1 december 2021.

Zoë helpt u graag verder

Reisverzekering

 • Ja, als u corona heeft bent u verzekerd voor extra reis- en verblijfkosten. U moet wel contact opnemen met de alarmcentrale van uw verzekeringsmaatschappij om de terugreis te regelen.
 • Nee, coronagerelateerde zaken zijn geen geldige reden om te annuleren. Heeft u of een van de medeverzekerden corona? Dan is er wel dekking. Deze dekking valt onder de reguliere reisverzekering.
 • Wordt uw visum ingetrokken voordat u op reis gaat? Dan kunt u een beroep doen op uw annuleringsdekking (indien uw bestemming op het moment van boeken code groen of geel had) . Let op: een ESTA is geen visum. Het is een verplichte reistoestemming om zonder visum naar Amerika te mogen reizen.
 • Nee, de annuleringsverzekering geeft hiervoor geen dekking. Neem hiervoor contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij.
 • Nee uw annuleringsverzekering heeft hiervoor geen dekking. Neem contact op met uw reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij om (een deel van) de kosten terug te krijgen.
 • Coronagerelateerde zaken zijn geen geldige reden om te annuleren. Denk hierbij aan angst voor het coronavirus of niet willen reizen naar een risicogebied. De kosten van annuleren zijn dan niet gedekt door uw verzekering. Wilt u toch annuleren? Dan raden we aan contact op te nemen met uw reisorganisatie of accommodatie. Het kan zijn dat zij de mogelijkheid bieden om kosteloos te annuleren en uw geld terug te krijgen.
 • U heeft altijd het recht de reis te annuleren, maar als u zelf de reis annuleert, bent u gehouden om de reissom te betalen die u op dat moment verschuldigd bent. U krijgt dan geen geld terug. En als u al een restreissom verschuldigd bent dan blijft u ook verplicht deze te voldoen. De kosten blijven voor uw eigen rekening. Doorgaans is er geen dekking op de annuleringsverzekering als u zelf annuleert, omdat u de reis liever niet meer maakt.
 • Heeft u een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat? En valt één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen uit? Waardoor u geen gebruik meer kunt maken van de overige geboekte reisonderdelen? Dan bent u verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Wordt bijvoorbeeld uw vlucht geannuleerd? En moet u uw hotel daardoor ook annuleren? Dan worden de annuleringskosten van het hotel vergoed, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als je een annuleringsverzekering hebt met een dekking voor samengestelde reis.
 • Nee, er is geen dekking voor het afbreken van een reis en daarmee ongebruikte reisdagen vanwege besmettingsgevaar.
 • Check voor reisadvies in het buitenland de volgende site: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Hier vindt u actuele reisadviezen over reizen naar het buitenland. Ook op de site van de RIVM vindt u de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus
 • De annuleringsdekking biedt dekking voor het annuleren of afbreken van een reis door een ernstige ziekte. U moet dan wel een doktersverklaring kunnen overleggen. In het geval van corona moet u een positieve testuitslag van de GGD kunnen laten zien.
 • Als u zelf annuleert dan verspeelt u hiermee het recht de discussie te voeren over het al dan niet kunnen uitvoeren van de reis. De reisorganisatie hoeft u dan niet te compenseren. U kunt alleen discussie voeren over een overeenkomst die nog bestaat. Komt u er niet uit met de reisorganisatie? Dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Reis. Houd er rekening mee dat zal worden beoordeeld of de reisorganisatie in redelijkheid handelt gezien de omstandigheden en dat de reisovereenkomst alleen verplichtingen met zich meebrengt ten aanzien van de geboekte onderdelen, zoals vervoer en verblijf. Dat het openbare leven er anders uitziet, is geen reden om de levering van de reis ter discussie te stellen. Ook als het gaat om aanpassingen aan uw vervoer of verblijf, zal worden beoordeeld of er in redelijkheid van u verwacht mag worden dat u deze aanpassingen accepteert. De reisverzekering biedt geen dekking voor contractuele geschillen met reisorganisaties. Mogelijk biedt uw gezinsrechtsbijstandverzekering wel dekking voor geschillen over de reisovereenkomst.
 • Wilt u uw reis annuleren? Dan kunt u het beste contact opnemen met de reisorganisatie of vliegmaatschappij waar u de reis heeft geboekt. Komen zij u niet tegemoet? Vraag om een bevestiging hiervan.

Inboedelverzekering

 • Ja, geleende spullen zijn verzekerd op uw inboedelverzekering. De spullen van de werkgevers van u en meeverzekerde gezinsleden vallen hier ook onder. U heeft ze in bruikleen. Deze spullen zijn in uw woonhuis verzekerd. Check ook bij uw werkgever(s) of zij hiervoor verzekerd zijn.
 • Nee, met de woonhuisverzekering en recreatiewoningverzekering bent u alleen verzekerd voor huurderving door materiële schade, zoals brand of waterschade, aan uw woonhuis of recreatiewoning.

Hypotheken

 • Dat verschilt sterk per hypotheekverstrekker. Een mogelijke maatregel die hypotheekverstrekkers kunnen nemen, is het uitstellen van betalingen of een verlaging van het maandbedrag. Het gaat dan altijd om tijdelijke maatregelen. Meestal voor een periode van 3 maanden. En er wordt altijd per klant bekeken of zo’n regeling mogelijk is. Op de website van uw hypotheekverstrekker kunt u zien of en welke maatregelen zij hebben genomen.
 • Dat is geen enkel probleem, we kunnen het hele adviestraject online uitvoeren. Met behulp van een programma waarbij we het computerscherm van de adviseur met u delen. U kunt dan gewoon thuis meekijken. U ziet dan uw persoonlijk advies op uw eigen beeldscherm.
 • NHG biedt in deze gevallen een vangnet voor haar klanten. Als je door de coronacrisis geen of minder inkomen hebt en niet langer in de mogelijkheid bent om je hypotheeklasten te dragen, neem dan contact op met je geldverstrekker of hypotheekadviseur. Samen met je geldverstrekker zoekt NHG naar een oplossing zodat je in de woning kan blijven wonen. Ga voor meer informatie naar: www.nhg.nl.
Vrouw staat tegen auto aan op mobiel aan het water – Coronavirus – Particulier

Algemene richtlijnen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) communiceert dagelijks over hoe we verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk kunnen voorkomen. De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen zijn:

 • Draag een mondkapje waar dat verplicht is
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
 • Vermijd drukte/grote groepen mensen
 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Zorg voor voldoende frisse lucht

De antwoorden op deze pagina zijn opgesteld op basis van de polisvoorwaarden van ons huismerk, Zicht volmachtbedrijf. Bij andere verzekeringsmaatschappijen kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. We hebben deze pagina met zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 7 februari 2022. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De afspraken met uw verzekeringsmaatschappij zijn altijd leidend. Als er informatie wijzigt, passen we deze pagina aan.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
582 beoordelingen