Premieverhogingen 2017

Premieverhogingen 2017

Vanaf 1 januari 2017 verhogen een aantal verzekeringsmaatschappijen en Zicht volmachtbedrijf de premies voor zakelijke en particuliere verzekeringen Door de vele stormen en verkeersongevallen in Nederland zijn landelijk meer schades gemeld. Het landelijk aantal schades en de hoogte van de schadebedragen is voor verzekeringsmaatschappijen de reden om de premie vanaf 1 januari 2017 te verhogen.

Hoe komt het dat er meer schades zijn?

Hier zijn verschillende redenen voor. Voorbeelden zijn:

Waterschades

Heftige regenbuien komen steeds meer voor. De riolering in veel gemeenten kan dit niet aan. Dit leidt tot wateroverlast.

Hagelschades

Als gevolg van de klimaatverandering zijn er meer hagelbuien. Hagelschades zorgen ervoor dat de schade aan woonhuizen stijgt, maar ook bij auto’s en caravans.

Schades aan smartphones, laptops, tablets

Enorme toename van aantal smartphones, laptops en tablets, maar ook het gebruik van dit soort apparaten stijgt.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Nederland neemt af. Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto's betrokken zijn, is het afgelopen jaar met 10% toegenomen.

Worden de premies van alle schadeverzekeringen verhoogd?

Nee, niet alle premies van alle verzekeringsmaatschappijen worden verhoogd.

Gaat de premieverhoging in per januari 2017?

Nee, dat hangt af van de contractvervaldatum van uw verzekering. De contractvervaldatum staat op uw verzekeringspolis.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij zijn een onafhankelijk adviseur en vinden het belangrijk om uw belang centraal te stellen.

Wilt u weten welke andere mogelijkheden u heeft? Neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.

Wij regelen het voor u


  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat