Premiewijziging 2019

Premiewijziging 2019 - 5 vragen en antwoorden

De meeste verzekeringspremies wijzigen in 2019. In de meeste gevallen betekent dit een verhoging van de premie.

De voornaamste reden is dat er landelijk bij alle verzekeringsmaatschappijen steeds meer schades gemeld worden. Bijvoorbeeld door het extreme weer. Daarnaast zijn de schadebedragen die uitgekeerd worden ook steeds hoger.

Telefoontje over nieuwe premie

Als tussenpersoon ontvangen we ongeveer een maand voor iedere contractvervaldatum de nieuwe premie van de verzekeringsmaatschappij. We vinden het onze rol als adviseur om wijzigingen waarvan de impact groot kan zijn persoonlijk met onze klant te bespreken. Daarom bellen we klanten waarvan de premieverhoging minimaal € 100,- per jaar bedraagt.

5 vragen en antwoorden over premiewijzigingen

Tijdens gesprekken met onze klanten krijgen we regelmatig dezelfde vragen. De belangrijkste vragen hebben we hieronder voor u verzameld.

1. Waarom krijg ik een verhoging? Ik heb in dit jaar geen schade gehad.

Er zijn een aantal redenen waarom u toch met een premieverhoging te maken krijgt:
  • De verzekeringsmaatschappijen kijken niet naar individuele schades, maar wat er landelijk gemeld wordt. En de totale schadebedragen zijn gestegen.
  • Per 1 januari 2019 wordt er een regeling in het leven geroepen waarmee affectieschade geclaimd kan worden. Verzekeringsmaatschappijen verwachten dat dit een verhoging van de schadelastuitkeringen gaat betekenen.

2. Wat kan ik doen om de premie te verlagen?

We vinden het belangrijk dat u goed verzekerd bent tegen een passende premie.
  • Uiteraard kunnen we altijd een extra controle uitvoeren op basis van uw persoonlijke situatie en wensen.
  • Ook kunt u bijvoorbeeld een vrijwillig hoger (maar aflopend) eigen risico overwegen.
  • We kunnen ook kijken of u in aanmerking komt voor extra pakketkorting als u uw verzekeringspakket uitbreidt.

3. Geldt de premieverhoging voor al mijn verzekeringen?

Dat hoeft niet. Van sommige verzekeringen is het nog niet duidelijk óf de verzekeringsmaatschappij de premies verhoogd. En enkele maatschappijen verhogen de premie gedurende het jaar. Die wijzigingen zijn dan op dit moment nog niet bij ons bekend. Op het moment dat dit speelt en het een forse verhoging is, nemen we natuurlijk ook contact met u op om dit te bespreken.
Pensioen werknemers - Zicht adviseurs

4. Wanneer gaat de premieverhoging in?

De verzekeringsmaatschappij kan premieverhoging pas doorvoeren als uw verzekeringspolis wordt verlengd. De polis wordt jaarlijks verlengd per contractvervaldatum. Deze datum staat vermeld op uw polis.

5. Ik wil een andere verzekering. Kan dat?

Ja, u kunt uw verzekering opzeggen. Wij bekijken graag met u de mogelijkheden voor een passend alternatief zodat u volgend verzekeringsjaar ook weer goed verzekerd bent.

Zeer goed

Onze klanten
beoordelen Zicht
gemiddeld met een

8.5 / 10
Gebaseerd op 1054 recensies

Wij regelen het voor u


  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
Affectieschade is een vorm van smartengeld. Het wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het gaat om een vergoeding voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen.
Veelgestelde vragen