Schade wat nu?

Wat gebeurt er als u een schade meldt?

Meldt u een schade? Bijvoorbeeld na een brand in uw huis? In veel gevallen komt er dan een schade-expert op bezoek. We leggen uit wie dat is, wat de expert komt doen en wat u verder kunt verwachten bij de afhandeling van uw schade.

Een schade-expert op bezoek

1.

Meldt u een schade? Dan beoordelen wij de toedracht van de schade en beslissen we of het nodig is dat er een schade-expert ter plaatse komt kijken.

2.

Als dat zo is, komt de schade-expert op bezoek om uw schade te bespreken en uw vragen te beantwoorden. De expert stelt de oorzaak van de schade en het schadebedrag vast. Op basis hiervan stelt de expert een schaderapport op. Hij overlegt dit rapport met u en vraagt uw akkoord.

3.

Vervolgens beoordelen wij de toedracht van de schade en kijken we of de schade is gedekt. Dit doen we op basis van beschikbare gegevens, polisvoorwaarden en eventueel het schaderapport van de expert.

Heeft u brandschade?

Dan komt er naast de brandweer en een schade-expert soms ook een salvagecoördinator langs. Deze coördinator treedt op namens de verzekeringsmaatschappijen en probeert de vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. Als dat nodig en/of gewenst is, regelt hij ook praktische zaken, zoals onderdak, vervoer en kleding.

Wat doet de schade-expert voor u?

De verzekeringsmaatschappij is vanaf het moment van schademelding verantwoordelijk voor een snelle en juiste behandeling en afhandeling van uw schade. De schade-expert:
 • Inventariseert samen met u de schade en onderzoekt de oorzaak;
 • Geeft tips om in de toekomst meer schade te voorkomen;
 • Zet in overleg met u de nodige werkzaamheden in gang;
 • Bespreekt de te nemen maatregelen, de te treffen voorzieningen en berekent binnen de polisvoorwaarden het schadebedrag nodig voor herstel, herbouw of vervanging;
 • Houdt rekening met werkzaamheden die u liever zelf doet;
 • Schakelt in overleg met u een herstelbedrijf in;
 • Overlegt en onderhoudt het contact met de verzekeringsmaatschappij of met ons;
 • Begeleidt het hele schadeproces.

Zelf een schade-expert inschakelen

U kunt ook een eigen schade-expert in de arm nemen, ook wel een contra-expert genoemd. De contra-expert regelt de schade met de verzekeringsmaatschappij namens u. De kosten worden vaak helemaal of voor een deel vergoed. Dit staat in de polisvoorwaarden. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan adviseren we u dit met ons of met de schade-expert te bespreken. De experts moeten het samen eens worden over de schadeoorzaak en het schadebedrag.

Verdere schadeafwikkeling

Wat doen wij om de schade verder af te handelen?
 • We betalen het schadebedrag uit waar u vanuit uw verzekering recht op heeft. Hier kan het eigen risico nog vanaf gaan.
 • We zorgen voor herstel in natura.

Akte van Cessie

Het herstelbedrijf dat uw schade komt herstellen, vraagt u een ‘Akte van Cessie’ te ondertekenen. Deze akte zorgt ervoor dat de rekening rechtstreeks aan het herstelbedrijf wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij.

Btw-tips

Ouderdomsverklaring

Heeft u een particulier woonhuis ouder dan twee jaar? Dan betaalt u slechts 6% btw voor schilder- en stukadoorwerk. De schilder/stukadoor vraagt u om een verklaring over de leeftijd van uw woning.

Verrekenen btw

Betreft de schade uw bedrijf? Dan is de btw direct met de belastingdienst te verrekenen. De btw valt niet onder de schade. Het herstelbedrijf brengt de btw rechtstreeks bij u in rekening.

Wat verwachten we van u?

Na een schade helpen we u zo goed mogelijk. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat u zich aan een aantal regels houdt:
 • Zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;
 • Verleen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;
 • Geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert u om gegevens, zoals nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan de schade dan snel afhandelen.
 • Pleeg geen fraude/geef geen verkeerde voorstelling van zaken. Als wij fraude constateren, dan nemen we passende maatregelen.

Schade afwijzing?

Bent u het niet eens met de afwijzing van uw schade? Dat vinden we heel vervelend. We stellen het op prijs als u ons dat laat weten.
Laat het ons weten >
Veelgestelde vragen