Aansprakelijkheid in het verkeer

Aansprakelijkheid werkgever bij personeel in het verkeer

Als ondernemer met personeel weet je dat je maatregelen moet treffen om het risico van aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade van personeel te beperken. Zeker als de werknemers zich voor hun werk op de weg begeven. Lees meer over de risico’s waar je waarschijnlijk niet bij stil staat!

Wat is aansprakelijkheid?

Als werkgever heb je de zogenaamde zorgplicht die bepaalt dat je moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor je personeel. Ook al is dat buiten de eigen locatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de werkruimte, werktuigen en gereedschappen. Als je hier niet aan voldoet, kan je aansprakelijk gesteld worden voor de schade die je werknemer lijdt tijdens ‘werkgerelateerde’ omstandigheden.

Als je werknemers voor hun werk motorvoertuigen besturen, dan kunnen zij onder werktijd betrokken raken bij een verkeersongeval. Heeft een medewerker schade of loopt hij letsel op tijdens een zakelijke rit? Dan kan je als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij lijdt.
Aansprakelijkheid in het verkeer - Zicht adviseurs

Goed om te weten

Het gaat hierbij dus om een ‘werkgerelateerd’ verkeersongeval. Hiervan is sprake als een verkeerongeluk heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van werkzaamheden. Dus op het moment dat de werknemer aan het werk was. Of je als werkgever aansprakelijk gesteld kan worden, hangt onder andere af van het soort verkeer:
  • Beroepsmatige deelname aan het verkeer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beroepschauffeurs.
  • Woon-werkverkeer. Hier gaat het om de rit van huis naar werk en weer terug.
  • Werk-werkverkeer. Hierbij moet de werknemer zich tijdens het werk tussen verschillende werkplekken verplaatsen. Bijvoorbeeld door klantenbezoek of het afgeven van een pakketje.

Meer over aansprakelijkheid in het verkeer

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking voor dergelijke ongevallen, want alle schade door- of in verband met motorrijtuigen in deze verzekering is uitgesloten. Daarom wordt vaak een Wegam-verzekering afgesloten. Hierbij staat Wegam voor ‘Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen’.
Echter: het afsluiten van een standaard Wegam-verzekering is niet altijd voldoende. Daarom hebben we een aantal situaties op een rij gezet waardoor je ziet welke risico’s je als werkgever loopt.

Kosteloos 10-minutengesprek

Je verzekeringsadviseur heeft je vast de vraag gesteld ‘Heb je personeel in dienst die zich in het kader van het werk op de weg begeeft?’.  Maar er zijn nog veel vragen die we kunnen stellen om het risico op de juiste wijze in kaart te brengen. Onze risicoadviseur maakt graag tijd om in 10 minuten:

  • dit specifieke risico in jouw situatie te analyseren.
  • je inzicht te geven in wat je wel en niet goed geregeld hebt.
  • je de mogelijkheid geven om bewustere keuzes te kunnen maken op het gebied van verzekeren.
Dat is een investering die wij graag doen, zodat jij meer grip hebt op jouw risico’s.

Ondernemer aan het woord

"Zaken zijn zaken, maar zaken zijn ook mensen. Dat is ons bedrijfsmotto. En dat sluit exact aan met wat Zicht adviseurs voor ons is."
- Martine Goedegebuure

Al 9 jaar is Martine Goedegebuure met haar bedrijf Bos Nieuwerkerk klant van Zicht. Waarom ze zo tevreden is? Bekijk haar verhaal!
Veelgestelde vragen