Vormen van cybercriminaliteit    

Welke soorten cybercrime zijn er?

Cybercriminaliteit kent veel vormen en is daarom moeilijk aan te pakken. We benoemen zes soorten cybercrime die regelmatig voorkomen bij bedrijven: hacken, ransomware, phishing, identiteitsfraude, DDoS-aanvallen en menselijke fouten.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Hacken

Het platleggen of misbruiken van uw website of computernetwerk. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens achterhaald worden, maar bijvoorbeeld ook illegale bestanden op uw netwerk worden opgeslagen.

Hoe herkent u deze vorm?

 • Uw computer is merkbaar trager.
 • Bepaalde programma’s werken niet meer.
 • Namen van mappen en bestanden zijn plotseling gewijzigd of verdwenen.
 • Er staan bestanden op uw computer waar u niets van weet.
Cybercrime- en datarisicoverzekering - Zicht adviseurs

Ransomware

Nadat systemen en/of bestanden zijn blokkeert, wordt geld gevraagd om de computer weer te 'bevrijden'.

De tip van Zicht

Krijgt u een melding dat u een openstaande rekening of boete moet betalen om weer bij uw bestanden te kunnen? Dit gaat waarschijnlijk om ransomware, dus niet doen! Het is namelijk helemaal niet zeker dat u na betaling weer overal toegang toe heeft. Bovendien beloont u daarmee de criminelen en wordt het probleem in de toekomst alleen maar erger. Doe wel altijd aangifte bij de politie.

Phishing

Met valse e-mails uw persoonlijke gegevens proberen los te krijgen. Hierbij wordt geprobeerd uw creditcardgegevens te achterhalen of uw wachtwoorden om in te loggen bij uw online bankomgeving.

Hoe herkent u deze vorm?

 • Er wordt gevraagd uw creditcardnummer samen met de CVC/CVV-code en/of uw verificatiecode door te geven.
 • Er wordt gevraagd uw pincode of inloggegevens door te geven.
 • Er wordt gevraagd uw gegevens via een link op een website in te voeren.
 • Uw mailprovider of spamfilter heeft een indicatie van ‘spam’ gegeven.
Cybercrime- en datarisicoverzekering - Zicht adviseurs

Identiteitsfraude

Misbruiken van uw persoonlijke gegevens. Onder uw naam worden bijvoorbeeld producten besteld, betalingen gedaan of creditcards aangevraagd.

Hoe herkent u deze vorm?

 • Er zijn betalingen gedaan met uw creditcard door een onbekende partij en zonder uw toestemming.
 • Uw klanten ontvangen e-mails die u niet verstuurd heeft.
 • U ontvangt rekeningen van producten die u nooit besteld heeft.
 • Er staan bestanden op uw computer waar u niets van weet.

Cybercrime- en datarisicoverzekering - Zicht adviseurs

DDoS-aanvallen

DDoS staat voor Distributed denial-of-service. Doordat een groot aantal computers een website of internetdienst opvraagt, raakt de server overbelast en is de website of dienst niet meer bereikbaar voor normale internetgebruikers.

Hoe herkent u deze vorm?

 • Het netwerk is ongebruikelijk traag.
 • Bepaalde websites zijn niet beschikbaar of het lukt niet om ze te bezoeken.
 • Een drastische toename van spamberichten.

Cybercrime- en datarisicoverzekering - Zicht adviseurs

Menselijke fout

Een medewerker kan, al dan niet opzettelijk, (een onderdeel van) een computersysteem of data die persoonsgegevens bevatten verliezen. Of een boze oud-medewerker kan bijvoorbeeld moedwillig belangrijke gegevens verduisteren of een opening in het systeem publiceren.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1840 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Wat is cybercriminaliteit?
  Cybercriminaliteit- en datalekken zijn een vorm van criminaliteit met ICT als middel. Maar ook als doelwit. U kunt hier ook slachtoffer van worden als u geen computer of internetaansluiting heeft. Het kan bijvoorbeeld ook via de computerchips die in de meeste telefoons en bankpassen zitten of een USB-stick die u verliest. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto's en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit is strafbaar en wordt aangepakt door de politie en het Openbaar Ministerie.
 • Wat is een datalek?
  Slechte beveiliging kan leiden tot een datalek en dat kan weer misbruik van de gelekte gegevens tot gevolg hebben. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet bescherming Persoonsgegevens. Met andere woorden: het gaat om de toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van gegevens, zonder dat dat de bedoeling is van de betreffende organisatie. Het gaat dus niet alleen over het vrijkomen (lekken) van de gegevens, maar ook om de onrechtmatige verwerking van de gegevens.
 • Welke vormen van cybercriminaliteit zijn er?
  Cybercriminaliteit kent vele vormen en is daarom moeilijk aan te pakken. Hieronder staan zes vormen die regelmatig voorkomen bij bedrijven.
  • Hacken. Het platleggen of misbruiken van uw website of computernetwerk.
  • Phishing. Met valse e-mails uw persoonlijke gegevens proberen los te krijgen.
  • Ransomware. Nadat systemen en/of bestanden zijn geblokkeerd, wordt geld gevraagd om de computer weer te 'bevrijden'.
  • Identiteitsfraude. Misbruiken van uw persoonlijke gegevens.
  • DDoS-aanvallen. DDoS staat voor Distributed denial-of-service. Doordat een groot aantal computers een website of internetdienst opvraagt, raakt de server overbelast en is de website of dienst niet meer bereikbaar voor normale internetgebruikers.
  • Menselijke fout. Maar vergeet een menselijke fout ook niet! Een medewerker kan, al dan niet opzettelijk, (een onderdeel van) een computersysteem of data die persoonsgegevens bevatten verliezen.