10% van het pensioen in één keer opnemen voor dga’s

Het is straks mogelijk om op de datum dat het pensioen ingaat maximaal 10% van het pensioen in één keer op te nemen. Wanneer dit ingaat is nog niet zeker. Waarschijnlijk rond januari 2025.

 • Nettopensioen (pensioen opgebouwd over het salaris boven het fiscale maximum van € 128.810,-)
 • Oudedagsvoorzieningen in de derde pijler (lijfrenteproducten)
 • Bevroren pensioen in eigen beheer

Die laatste lichten we toe in dit artikel.

Bevroren pensioen in eigen beheer

Bevroren pensioen in eigen beheer kan van toepassing zijn voor een directeur-grootaandeelhouder (dga). Een dga valt niet onder de pensioenwet en mocht in het verleden het pensioen reserveren op de balans van het bedrijf, in eigen beheer dus.

Sinds 2017 mag dit niet meer. Een dga kon toen kiezen om de aanspraak af te kopen, om te zetten naar een oudedagsreserve of om de aanspraak te bevriezen en als reserveringswaarde te laten staan op de balans. In dat laatste geval kan van die reserveringswaarde 10% als bedrag ineens worden opgenomen.

Hoe gaat het opnemen van het bedrag ineens in zijn werk?

In de Uitvoeringsregeling loonbelasting wordt straks bepaald dat om het bedrag ineens te berekenen, de vermindering van het ouderdomspensioen vermenigvuldigd moet worden met de afkoopvoet volgens de tabel die in datzelfde artikel staat.

Een fictief voorbeeld

 • Het ouderdomspensioen in eigen beheer is € 15.000,- per jaar
 • 10% daarvan is € 1.500,-
 • Als de afkoopvoet 20 is, dan is het ‘bedrag ineens’ € 30.000,-
 • De nieuwe, lagere pensioenaanspraak is € 13.500,- per jaar

Goed om te weten

Op dit moment is nog niet bekend gemaakt wat de afkoopvoet zal zijn. De afkoopvoet van 20 in het voorbeeld is puur fictief. Daarnaast is het goed om te weten dat het bedrag ineens dat wordt uitgekeerd, niet per definitie gelijk is aan het bedrag waarmee de stand van de pensioenvoorziening daalt. Deze daling kan hoger of lager uitvallen. De (lagere) pensioenaanspraak moet namelijk actuarieel gewaardeerd worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met een rekenrente van ten minste 4%.

Welk effect heeft het op de belastingen?

Het opnamebedrag wordt op de gebruikelijke wijze belast voor de inkomstenbelasting van de dga. Maar de opname van het bedrag heeft ook invloed op de vennootschapsbelasting, de reserveringswaarde op de balans wijzigt immers ook. Dit kan interessant zijn als er verrekenbare verliezen zijn.

 

Neem contact met ons op

Heeft u behoefte aan advies over wat verstandig is in uw situatie? Neem gerust contact op met onze pensioenadviseurs, dan kijken zij samen met u naar uw mogelijkheden.

Neem contact op met een adviseur
op een moment dat het voor u schikt

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
667 beoordelingen
 • Ja. Enkele pensioenuitvoerders bieden ook pensioenproducten aan waarin u, net als veel werknemers, op een moderne manier én in een online omgeving pensioen kunt opbouwen. U kunt deze producten ook uitbreiden met partner- en wezenpensioen. Of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • OSEB staat voor Oudedag Sparen in Eigen Beheer. Bij het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) kan de DGA er voor kiezen om jaarlijks een bepaald deel van zijn loon te sparen voor de oudedag. De OSEB-spaarpot wordt jaarlijks opgerent met de marktrente. De oudedagsspaarverplichting komt op de balans en representeert de aanspraak van de DGA. De OSEB-verplichting is fiscaal en commercieel vreemd vermogen. Ook het pensioen dat al is ingegaan kan de DGA omzetten naar de OSEB. Dat betekent dat de uitkering vervolgens verloopt conform het regime van banksparen. Als een uitkering dus 10 jaar heeft gelopen vanaf de 67e verjaardag van de DGA, dan mag de resterende uitkeringsduur nog 10 jaar zijn. Elk risico van langleven of renteverschil wordt uit het systeem gehaald: fiscaal en commercieel moeten gelijk zijn. De OSEB moet op de pensioendatum of bij verkoop van de aandelen in de BV worden omgezet in een lijfrente, een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht, met een recht op jaarlijks gelijkblijvende uitkeringen gedurende 20 jaar. Dat kan bij een professionele verzekeringsmaatschappij, bank of beheerder van een beleggingsinstelling, of bij de eigen BV. Wordt de OSEB niet omgezet in een recht op periodieke uitkeringen, dan valt die alsnog vrij ten gunste van de winst, met heffing van vennootschapsbelasting en 20% revisierente.
 • Uw accountant kan u de juiste documenten leveren die nodig zijn. Er zijn accountants die volgens de wet ook pensioenadvies mogen geven, maar de meeste niet. Omdat uw accountant een heel goed beeld heeft van uw bedrijf en omstandigheden, werken wij nauw samen om ervoor te zorgen dat u het beste advies krijgt.
 • Zeker wel. U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl inzien hoeveel pensioen u als werknemer heeft opgebouwd. Daarnaast kunt u uw andere voorzieningen zoals lijfrente of banksparen in kaart brengen.
 • Als u pensioenopbouw niet in eigen beheer heeft, dan heeft u ook niet direct advies over dit onderwerp nodig. Maar om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie is een advies vaak wel nodig. We adviseren u daarom altijd een gratis oriënterend gesprek in te plannen met één van onze deskundige adviseurs.