Afschaffing pensioen in eigen beheer

Bent u DGA? Maak uw pensioenkeuze vóór 1 januari 2020!

Als gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, kunt u als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) vanaf 1 juli 2017 niet langer in eigen beheer pensioen opbouwen. Hoe u dit wel wilt inrichten, kunt u zelf kiezen. Maak uw keuze vóór 1 januari 2020.
U heeft de volgende mogelijkheden voor het al opgebouwde pensioen in eigen beheer:

1. De opgebouwde pensioenrechten laten staan op de balans

Laat u de opgebouwde rechten staan? Dan moet u nog wel elk jaar de opgebouwde pensioenrechten actuarieel waarderen (en eventueel indexeren). Voor het uitkeren van dividend blijft de commerciële waarde van de pensioentoezegging een rol spelen.
Pensioen in eigen beheer - Zicht adviseurs

2. De commerciële waarde van de pensioentoezegging afstempelen tot de fiscale waarde

U verlaagt uw pensioenaanspraak, zodat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde. Hierover bent u geen loonbelasting, geen vennootschapsbelasting en geen revisierente verschuldigd. Het afstempelen moet op hetzelfde moment gevolgd worden door:

a. Het afkopen van de fiscale waarde van de pensioenaanspraken

De BV betaalt u de fiscale waarde van het pensioen. Er wordt een korting gegeven op de heffing inkomstenbelasting. De grondslag voor de korting is de balanswaarde uit 2015. U krijgt geen korting over de aangroei na 2015.
Meer tabelgegevens
Meer tabelgegevens
Jaar
Heffingskorting inkomstenbelasting
Heffing inkomstenbelasting over fiscale waarde
201734,5%34%
201825%39%
201919,5%42%
Ná 2019 bent u bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting, loonbelasting en revisierente verschuldigd.

b. Fiscale waarde omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV

De BV reserveert op de balans een oudedagsvoorziening ter grootte van de fiscale waarde op het moment van omzetten. Die moet u gebruiken voor de aankoop van een lijfrente of een periodieke uitkering met een duur van minimaal 20 jaar vanaf de AOW-leeftijd (een spaarfaciliteit).

Het aankopen van een lijfrente kan ook voor de AOW-leeftijd, zodat de reservering van de balans is verwijderd bij verkoop van uw bedrijf.

Bancaire instelling of verzekeringsmaatschappij

U kunt de oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Deze omzetting kan op elk gewenst moment.
Pensioen in eigen beheer - Zicht adviseurs

Al ingegaan pensioen

Ook een ingegaan pensioen in eigen beheer (u heeft al pensioenuitkeringen uit uw BV ontvangen) kan worden omgezet in een oudedagsverplichting.

Toestemming (ex)-partner

De procedure bij het omzetten van het eigenbeheerpensioen naar een oudedagsverplichting is voor uw partner hetzelfde. Uw (ex-)partner moet met de omzetting instemmen. Ter bescherming van zijn/haar rechten, moet de partner hierover goed worden geïnformeerd. Ook een compensatie aan uw partner voor het verlies van zijn/haar rechten op een deel van het in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen (partnerpensioen) kan aan de orde zijn.

Formulier belastingdienst

De toestemming met de omzetting in een oudedagsverplichting moet ook bekend worden gemaakt aan de Belastingdienst. Dit doet u via een speciaal formulier, dat u samen met uw (ex-)partner ondertekent.

Maak uw keuze vóór 1 januari 2020

Uw keuzemogelijkheden vervallen op 1 januari 2020. Deze datum komt snel dichterbij. Maakte u nog geen keuze? En wilt u weten wat voor u de meest gunstige optie is? Neem contact met ons op. We helpen u graag.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1840 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Kan ik als DGA al iets voorbereiden?
  Zeker wel. U kunt uw laatste pensioenbrief en laatste berekening vast opvragen bij uw accountant. Dan kunnen wij u sneller helpen.
 • Kan mijn accountant mij hiermee helpen?
  Uw accountant kan u de juiste documenten leveren die nodig zijn. Er zijn accountants die volgens de wet ook pensioenadvies mogen geven, maar de meeste niet. Omdat uw accountant een heel goed beeld heeft van uw bedrijf en omstandigheden, werken wij nauw samen om ervoor te zorgen dat u het beste advies krijgt.
 • Heb ik altijd advies nodig?
  Als u pensioenopbouw niet in eigen beheer heeft, dan heeft u ook niet direct advies over dit onderwerp nodig. Maar om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie is een advies vaak wel nodig. We adviseren u daarom altijd een gratis oriënterend gesprek in te plannen met één van onze deskundige adviseurs.
 • Wanneer moet ik een keuze maken?
  Gelukkig heeft u meer tijd om met zorg naar uw pensioen te laten kijken! Na ingang van de wet, heeft u nog 3 maanden om alles administratief te regelen.  U heeft dan dus tot 1 juni of 1 juli  2017 de tijd om u te laten voorlichten en om alles te regelen.
 • Wat houdt de OSEB in?
  OSEB staat voor Oudedag Sparen in Eigen Beheer. Bij het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) kan de DGA er voor kiezen om jaarlijks een bepaald deel van zijn loon te sparen voor de oudedag. De OSEB-spaarpot wordt jaarlijks opgerent met de marktrente. De oudedagsspaarverplichting komt op de balans en representeert de aanspraak van de DGA. De OSEB-verplichting is fiscaal en commercieel vreemd vermogen.

  Ook het pensioen dat al is ingegaan kan de DGA omzetten naar de OSEB.
  Dat betekent dat de uitkering vervolgens verloopt conform het regime van banksparen. Als een uitkering dus 10 jaar heeft gelopen vanaf de 67e verjaardag van de DGA, dan mag de resterende uitkeringsduur nog 10 jaar zijn. Elk risico van langleven of renteverschil wordt uit het systeem gehaald: fiscaal en commercieel moeten gelijk zijn.

  De OSEB moet op de pensioendatum of bij verkoop van de aandelen in de BV worden omgezet in een lijfrente, een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht, met een recht op jaarlijks gelijkblijvende uitkeringen gedurende 20 jaar. Dat kan bij een professionele verzekeringsmaatschappij, bank of beheerder van een beleggingsinstelling, of bij de eigen BV. Wordt de OSEB niet omgezet in een recht op periodieke uitkeringen, dan valt die alsnog vrij ten gunste van de winst, met heffing van vennootschapsbelasting en 20% revisierente.