Pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer voor DGA’s  

Wanneer?

De wet is ingegaan op 1 april 2017. Opbouw van pensioen in eigen beheer was toegestaan tot de ingangsdatum van de nieuwe wet, daarna niet meer. De datum tot wanneer u polissen kon overhevelen naar de BV en tot wanneer u de stopzetting van verdere opbouw kon vastleggen is 1 juli 2017.

Dat betekent dat u de wijzigingen voor 1 juli 2017 ook administratief had moet uitvoeren.

Gevolgen wetgeving

 • Sinds 1 april 2017 kan de DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Opbouw van een verzekerd pensioen is nog wel mogelijk.
 • Veel DGA’s zijn al gestopt met de opbouw van pensioen in eigen beheer.
 • DGA’s moesten de opbouw vóór 1 juli  2017 stoppen. Dit konden ze doen door een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). 
Pensioen in eigen beheer - Zicht adviseurs

Wat moet of kunt u nu doen?

De nieuwe wetgeving heeft een grote impact op uw persoonlijke en/of bedrijfssituatie.
Pensioen in eigen beheer - Zicht adviseurs

Belangrijk

 • Breng eerst goed in beeld wat de gevolgen voor u en/of uw (ex-)partner zijn.
 • Zorg dat u weet wat uw alternatieven zijn.
 • Maak daarna een keuze op basis van het totaal overzicht van uw oudedags- en nabestaandenvoorziening.

Goed om te weten

 • De DGA die gebruik maakt van de afkoopregeling of het pensioen omzet in een oudedagsvoorziening moet de belastingdienst hierover informeren.
 • Ook moet de (voormalige) partner van de DGA instemmen met de afstempeling en met de afkoop of omzetting in een oudedagsvoorziening. 

Keuzemogelijkheid

Optie 1. De opgebouwde pensioenrechten laten staan. 

 • Dan blijft elk jaar een berekening noodzakelijk in verband met actuariële oprenting (en eventuele indexatie) van de aanspraken.
 • Voor het uitkeren van dividend blijft de commerciële waarde van de toezegging een rol spelen.

Optie 2. De commerciële waarde van de pensioentoezegging afstempelen tot de fiscale waarde.

De DGA verlaagt zijn pensioenaanspraak zodat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde. Hierover is de DGA geen loonbelasting, geen vennootschapsbelasting en geen revisierente verschuldigd. Het afstempelen moet op hetzelfde moment gevolgd worden door:

 • Afkopen van de fiscale waarde van de pensioenaanspraken

  De BV betaalt aan de DGA de fiscale waarde van het pensioen. Er wordt een korting gegeven op de heffing inkomstenbelasting. De grondslag voor de korting is de fiscale waarde per 31 december 2015. De DGA krijgt geen korting over de aangroei na 2015.
Jaar van afkoopKorting heffing inkomstenbelastingTotale heffing inkomstenbelasting over fiscale waarde
201734,5%34%
201825%39%
201919,5%42%
 • De fiscale waarde omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV

  De BV reserveert op de balans een oudedagsvoorziening. Die moet gebruikt worden voor aankoop van een lijfrente of een periodieke uitkering met een duur van minimaal 20 jaar (een spaarfaciliteit).

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10

Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een

8,6
1225 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Kan ik als DGA al iets voorbereiden?
  Zeker wel. U kunt uw laatste pensioenbrief en laatste berekening vast opvragen bij uw accountant. Dan kunnen wij u sneller helpen.
 • Kan mijn accountant mij hiermee helpen?
  Uw accountant kan u de juiste documenten leveren die nodig zijn. Er zijn accountants die volgens de wet ook pensioenadvies mogen geven, maar de meeste niet. Omdat uw accountant een heel goed beeld heeft van uw bedrijf en omstandigheden, werken wij nauw samen om ervoor te zorgen dat u het beste advies krijgt.
 • Heb ik altijd advies nodig?
  Als u pensioenopbouw niet in eigen beheer heeft, dan heeft u ook niet direct advies over dit onderwerp nodig. Maar om een goed beeld te krijgen van uw financiële situatie is een advies vaak wel nodig. We adviseren u daarom altijd een gratis oriënterend gesprek in te plannen met één van onze deskundige adviseurs.
 • Wanneer moet ik een keuze maken?
  Gelukkig heeft u meer tijd om met zorg naar uw pensioen te laten kijken! Na ingang van de wet, heeft u nog 3 maanden om alles administratief te regelen.  U heeft dan dus tot 1 juni of 1 juli  2017 de tijd om u te laten voorlichten en om alles te regelen.
 • Wat houdt de OSEB in?
  OSEB staat voor Oudedag Sparen in Eigen Beheer. Bij het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) kan de DGA er voor kiezen om jaarlijks een bepaald deel van zijn loon te sparen voor de oudedag. De OSEB-spaarpot wordt jaarlijks opgerent met de marktrente. De oudedagsspaarverplichting komt op de balans en representeert de aanspraak van de DGA. De OSEB-verplichting is fiscaal en commercieel vreemd vermogen.

  Ook het pensioen dat al is ingegaan kan de DGA omzetten naar de OSEB.
  Dat betekent dat de uitkering vervolgens verloopt conform het regime van banksparen. Als een uitkering dus 10 jaar heeft gelopen vanaf de 67e verjaardag van de DGA, dan mag de resterende uitkeringsduur nog 10 jaar zijn. Elk risico van langleven of renteverschil wordt uit het systeem gehaald: fiscaal en commercieel moeten gelijk zijn.

  De OSEB moet op de pensioendatum of bij verkoop van de aandelen in de BV worden omgezet in een lijfrente, een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht, met een recht op jaarlijks gelijkblijvende uitkeringen gedurende 20 jaar. Dat kan bij een professionele verzekeringsmaatschappij, bank of beheerder van een beleggingsinstelling, of bij de eigen BV. Wordt de OSEB niet omgezet in een recht op periodieke uitkeringen, dan valt die alsnog vrij ten gunste van de winst, met heffing van vennootschapsbelasting en 20% revisierente.