Geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen. Weet u wat dit voor u en voor uw werknemer betekent? En wat de gevolgen zijn voor pensioen? We zetten het voor u op een rij.

Zoë helpt u graag verder

Wat is het aanvullend geboorteverlof?

Wordt een kind geboren na 1 juli 2020? Dan heeft de partner van de pas bevallen vrouw recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Een betere start voor het hele gezin dus!

De spelregels zijn als volgt

 • Uw werknemer kan binnen zes maanden na de geboorte van het kind aanvullend geboorteverlof opnemen. U mag het verzoek om aanvullend geboorteverlof op te nemen niet weigeren.
 • Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal een week en maximaal vijf weken. Het kan worden opgenomen nadat het standaard geboorteverlof is opgenomen.
 • Uw werknemer krijgt dan een uitkering van 70% van zijn/haar dagloon. Er geldt een maximumdagloon. Het UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer of aan u als u hiervoor kiest in de aanvraag.
 • Samen met uw werknemer bespreekt u hoe hij/zij het geboorteverlof opneemt. Bijvoorbeeld vijf weken achter elkaar, of verspreid over de zes maanden.

Pensioen en opnemen van aanvullend geboorteverlof

Is er een partnerpensioen opgenomen in uw pensioenregeling? Dan is wettelijk geregeld dat de verzekering voor partnerpensioen doorloopt tijdens de periode van geboorteverlof. De voorwaarde is wel dat de verlofperiode niet langer duurt dan 18 maanden. Het opnemen van aanvullend geboorteverlof kan gevolgen hebben voor de opbouw van het pensioen van uw werknemer. Het opnemen van aanvullend geboorteverlof kan betekenen dat de werknemer geen of minder pensioen opbouwt. Dit geldt overigens ook voor andere soorten van verlof, zoals ouderschapsverlof.

Het is mogelijk dat er in de cao afspraken zijn gemaakt over het voorzetten van de hele of een deel van de pensioenopbouw. Uw pensioenuitvoerder heeft vastgelegd hoe hij hiermee omgaat. Het kan zijn dat er een bepaling is opgenomen dat bij verlof de werknemer en werkgever met elkaar in overleg gaan en afspreken of de opbouw van het pensioen kan doorgaan. Het kan ook zijn dat er bepaald is dat de pensioenopbouw over de verlofperiode wordt stop gezet.

Bespreek samen met uw werknemer wat de gevolgen van geboorteverlof zijn voor pensioenopbouw. Denk daarbij ook aan de gevolgen voor de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid tijdens de verlofperiode.

Man houdt baby vast – Geboorteverlof – Zakelijk

Tips voor u

 • Check uw cao. Soms moet u de uitkering aanvullen tot 100%. Dit staat dan in uw cao.
 • Check uw pensioenreglement. Wat is er geregeld bij opname van aanvullend geboorteverlof? En andere soorten verlof, zoals ouderschapsverlof?
 • Leg vast welke afspraken er zijn bij het opnemen van verlof over pensioenopbouw en afdracht van de eigen bijdrage. Bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of personeelsgids.
Karin Kras-Streefkerk – Zicht adviseurs

Heeft u vragen over het opnemen van geboorteverlof en de gevolgen voor het pensioen? In uw eigen pensioenregeling is terug te vinden wat er is geregeld bij opname van geboorteverlof. Heeft u vragen over de gevolgen voor het pensioen of wilt u meer informatie? Ik help u graag.

Karin Kras

relatiebeheerder pensioen | 010-272 42 98
Karin Kras-Streefkerk – Zicht adviseurs

Karin Kras

relatiebeheerder pensioen | 010-272 42 98

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
607 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.