Kleine pensioenen

Kleine pensioenen in 2021 | hoe zit dat?

De grens voor kleine pensioenen voor 2021 is bekend. Deze is vastgesteld op een pensioenuitkering vanaf de pensioendatum die tussen de € 2,- en € 503,24 (2021) bruto per jaar oplevert.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Wetgeving

Heeft een werknemer meer dan 1 werkgever gehad? Dan heeft hij/zij waarschijnlijk bij verschillende pensioenuitvoerders een klein pensioen opgebouwd. Sinds 1 januari 2019 hebben pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenen die zijn ontstaan na 1 januari 2018 automatisch over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Door de waarde van deze kleine pensioen over te dragen, raakt uw werknemer het pensioen niet kwijt.

Let op: Voor kleine pensioenen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2018, geldt dit recht eenmalig onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020.

Automatische overdracht niet verplicht

Een pensioenuitvoerder is niet verplicht de waarde van een klein pensioen automatisch over te dragen. Natuurlijk kan een werknemer wel zelf de keuze maken voor waardeoverdracht. Als de oude pensioenuitvoerder ervoor kiest om de waarde over te dragen, dan moet de nieuwe uitvoerder hieraan meewerken. Een werknemer kan geen bezwaar maken tegen de overdracht.

Wat betekent dit voor u als werkgever?


Mogelijke kleine verhoging risicopremies

Naast de waarde gaat normaal gesproken ook de fictieve diensttijd waarin dit kleine pensioen is opgebouwd over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De diensttijd is nog steeds een van de factoren waarmee de hoogte van het verzekerde nabestaandenpensioen wordt vastgesteld. Een automatische waardeoverdracht kan een kleine verhoging van de risicopremies voor rekening van u als werkgever tot gevolg hebben.

Beperking afkoop klein pensioen

Ongeacht of pensioenuitvoerders gebruikmaken van het recht op waardeoverdracht, is de mogelijkheid tot afkoop van een klein pensioen door de pensioenuitvoerder verder aangescherpt en nog slechts zeer beperkt mogelijk.
Voor kleine pensioenen die na 1 januari 2018 zijn ontstaan, gelden de volgende regels als de uitvoerder tot afkoop wil overgaan:

 • afkoop kan alleen op de pensioendatum of als automatische waardeoverdracht niet is gelukt;
 • hierbij heeft de pensioenuitvoerder minimaal 5 pogingen moeten ondernemen om de waarde over te dragen en er moeten minstens 5 jaar zijn verstreken;
 • de gewezen deelnemer moet hier ook mee instemmen.
Kleine pensioenen - Zicht adviseurs

Vervallen hele kleine pensioenen

Hele kleine pensioenen vervallen. Pensioenuitvoerders hoeven deze niet meer uit te betalen. Het gaat hierbij om pensioenbedragen van maximaal € 2,- bruto per jaar.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling? 
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.