Werkt u met payrollers? Dan is er een belangrijke wijziging voor u!

Heeft u een payrollbedrijf? Of huurt u als werkgever payrollers in? Dan is er een belangrijke wijziging vanaf 1 januari 2021.

Zoë helpt u graag verder

Adequate pensioenregeling vanaf 2021 voor payrollers

Vanaf 1 januari 2021 heeft een payroller recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Deze regeling is verplicht in de volgende situaties:

  • Als er bij de inlener een pensioenregeling is voor werknemers met een gelijkwaardige functie als de payroller;
  • Als in de sector van de inlener werknemers met een gelijkwaardige functie een pensioenregeling hebben. Dit is belangrijk als de inlener zelf geen werknemers met een gelijkwaardige functie in dienst heeft.

Payroller bouwt vanaf 1 januari 2021 geen pensioen meer op bij StiPP

Vanaf 1 januari 2021 bouwen payrollers geen pensioen meer op bij StiPP, omdat de regeling voor payrollers afwijkt van uitzendkrachten. De verplichtstelling van StiPP voor payrollers komt te vervallen. Dit betekent dat u uw payrollers niet meer kunt aanmelden bij StiPP per 1 januari 2021. U moet voor uw payrollers bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling regelen. Dit is een wettelijke verplichting. StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan voor payrollers.

Bent u een volledige payrollorganisatie? Dan vervalt de verplichtstelling!

Bent u een werkgever die alleen maar payrollers in dienst heeft? Dan bent u straks niet meer verplicht aangesloten bij StiPP. Het pensioen voor uw payrollers regelt u vanaf 1 januari 2021 bij een andere pensioenuitvoerder. Wij helpen u daar graag bij, neem contact met ons op voor een adviesgesprek met een van onze pensioenadviseurs.

Vrouw glimlacht – Pensioen – Zakelijk

Hoe kunt u zorgen voor een adequate pensioenregeling?

  • Door payrollers mee te laten doen met de pensioenregeling van u, als u de inlener bent waar zij werken;
  • Door het treffen van een eigen pensioenregeling, als u een payrollbedrijf bent.

Bent u lid van een brancheorganisatie zoals de ABU of de NBBU?

Dan weet u misschien dat brancheorganisaties onderzoek deden naar de mogelijkheden voor een maatwerkoplossing voor alle leden. Van de ABU hebben wij begrepen dat dit uiteindelijk niet leidde tot het gewenste resultaat, namelijk een adequate pensioenregeling. Op basis daarvan is besloten geen mantelovereenkomst aan te bieden aan de leden. Dit betekent dat u als payrollbedrijf of werkgever zelf een oplossing moet realiseren.

Wilt u meer lezen over hoe het zit en wat de wijziging voor u betekent?

Bent u een payrollbedrijf en kiest u voor een eigen pensioenregeling?

Kiest u voor een eigen pensioenregeling? Dan moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De payroller bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op.
  • De pensioenregeling moet ook een nabestaandenpensioen omvatten.
  • De premie die u voor het pensioen betaalt, moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. Op dit moment is de hoogte van deze normpremie 14,6%. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland.
Man achter bureau op laptop – Pensioen – Zakelijk

Bent u werkgever en huurt u payrollers in?

Huurt u payrollers in? Check bij het payrollbedrijf of zij een pensioenregeling hebben. Zo weet u of de payroller wel of niet pensioen opbouwt.

Heeft het payrollbedrijf geen pensioenregeling? Dan moet u de payroller aanmelden op uw pensioenregeling, behalve als u (of uw sector) een pensioenregeling heeft voor werknemers met een gelijkwaardige functie. In veel gevallen is dat niet mogelijk, omdat de payrollwerknemer niet bij u in dienst is of omdat u geen pensioenregeling heeft.

Wij denken met u mee in oplossingen!

Best lastig, als u niet helemaal thuis bent in de materie, deze nieuwe regeling. Daarom zijn wij er voor u! Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor een adviesgesprek met een van onze pensioenadviseurs. We zoeken samen met u naar een geschikte oplossing. Bel 010-272 43 07.

Meer weten over pensioen voor payrollers?

Bel voor een oriënterend gesprek met een van onze pensioenadviseurs.

https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
580 beoordelingen
  • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
  • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
  • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.