Pensioenakkoord 2019

Pensioenakkoord 2019: wat betekent dit voor u als werkgever?

Het pensioenakkoord 2019, een belangrijke stap naar de toekomst. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken en een nieuw pensioencontract. Wat betekent dit voor u als werkgever?
Bel Zicht
Direct een adviseur spreken

Wat is de impact op uw pensioenregeling?

Een groot deel van het pensioenakkoord 2019 heeft betrekking op pensioenfondsen. En niet op pensioenregelingen zoals die via Zicht adviseurs bij commerciële pensioenuitvoerders of verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht. Wat is de invloed van het pensioenakkoord 2019 op uw pensioenregeling? Dat hangt er bijvoorbeeld van af hoe uw pensioenuitvoerder hiermee omgaat.
Voor pensioenregelingen bij commerciële pensioenuitvoerders en verzekeringsmaatschappijen zijn dit de belangrijkste veranderingen:

  • Meer keuzevrijheid voor pensioen
  • AOW- en pensioenrichtleeftijd
Pensioenakkoord 2019 - Zicht adviseurs

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het pensioenakkoord 2019?

1. Afschaffen van de doorsneepremiesystematiek

Uitgangspunt is een leeftijdsonafhankelijke premie. Deelnemers krijgen een pensioenopbouw die past bij de betaalde premie. Jongeren bouwen relatief gezien meer pensioen op dan ouderen, omdat hun premie-inleg langer rendeert. Ook zal het systeem van de verbeterde premieregeling (doorbeleggen) toegankelijker gemaakt worden voor pensioenfondsen.

Wat betekent dit voor bestaande pensioenen?

Het nieuwe systeem vraagt om aanpassing van alle bestaande pensioenovereenkomsten. Vertrekpunt is niet meer een vaste pensioenopbouw. De opbouw van nieuwe pensioenaanspraken wordt afhankelijk van de premie die in de pensioenovereenkomst is afgesproken en van de kostprijs van het pensioen. De kostprijs van het pensioen is weer afhankelijk van de rente en de levensverwachting.

Wat betekent dit voor bestaande verzekerde pensioenregelingen?

Of en wat de gevolgen van het afschaffen van de doorsneepremie bij pensioenfondsen zijn voor verzekerde pensioenregelingen, is nog niet bekend.

Fiscale gevolgen

Alle pensioencontracten worden fiscaal begrensd op de voor iedereen geldende leeftijdsonafhankelijke premie. De hoogte van die premiegrens wordt zo vastgesteld dat hiermee in een passende pensioenopbouw wordt voorzien. Waarbij uitgangspunten zijn: de marktrente en de huidige ambitie van 75% van het gemiddelde loon in 40 dienstjaren. Meer dienstjaren betekent een hoger pensioen.


2. Meer keuzevrijheid voor pensioen

Opmerkelijk aan het pensioenakkoord 2019 is dat elke deelnemer de keuze krijgt een deel van zijn/haar pensioen op pensioeningangsdatum op te nemen als een bedrag ineens. Dat is maximaal 10% van de waarde van het pensioen. Bijvoorbeeld te gebruiken voor het aflossen van een hypotheek of voor een wereldreis. Dit zorgt voor meer flexibiliteit op de pensioendatum.

3. Positie zzp'er

Onderzocht wordt of en hoe zzp'ers vrijwillig makkelijker kunnen aansluiten bij een pensioenregeling. De Rijksoverheid wil dat zzp'ers verplicht worden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarmee verminderen kosten en risico’s voor de samenleving. Het kabinet onderzoekt daarnaast of zzp'ers pensioen op kunnen bouwen bij een verzekeringsmaatschappij.
Pensioenakkoord 2019 - Zicht adviseurs


Frank van Veen - Zicht adviseurs
De ruimere keuzevrijheid voor pensioen zorgt voor meer flexibiliteit op de pensioendatum.
Frank van Veen - Zicht adviseurs

Frank van Veen

pensioenadviseur

4. Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen in de basis goed regelen is het streven. Zoals ook een standaard definitie van wat nu ‘een partner’ is in de zin van de pensioenregeling.

5. AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 niet verhoogd, en blijft 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd in drie stappen worden verhoogd naar:

  • 66 jaar en 7 maanden in 2022
  • 66 en 10 maanden in 2023
  • 67 jaar in 2024 en 2025
Het verschil tussen het oude en nieuwe tijdpad voor de AOW
Meer tabelgegevens
Jaar
AOW-leeftijd
nieuw tijdpad
AOW-leeftijd
oud tijdpad
202066 jaar en 4 maanden
66 jaar en 8 maanden
202166 jaar en 4 maanden
67 jaar
202266 jaar en 7 maanden
67 jaar en 3 maanden
202366 jaar en 10 maanden
67 jaar en 3 maanden
202467 jaar
67 jaar en 3 maanden
202567 jaar
Nog niet vastgesteld
Pensioen werknemers - Zicht adviseurs

6. Eerder stoppen met werken

Werknemers en werkgevers kunnen binnen de branche afspraken maken om vervroegd met pensioen te gaan. Het wordt mogelijk om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Voor uitkeringsbedragen tot € 19.000,- per jaar betaalt men dan geen RVU-heffing (Regeling voor Vervroegde Uittreding).

7. Korten van pensioen voorbij?

De kortingen op pensioenen voor komend jaar zijn voor het grootste deel van de baan. Pensioenfondsen krijgen een jaar langer om te herstellen van hun slechte financiële situatie. Ze moeten alleen nog korten als hun dekkingsgraad lager is dan 90 procent: dat betekent dat ze voor elke euro aan nu en in de toekomst uit te keren pensioen 90 cent in kas moeten hebben aan het einde van het jaar.

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1583 beoordelingen
Veelgestelde vragen