Pensioenakkoord 2019

Pensioenakkoord 2019: wat betekent het voor u als werkgever?

Het pensioenakkoord 2019, een belangrijke stap naar de toekomst.
Het stelsel gaat op de schop. Wat betekent dit voor u als werkgever?
Bel Zicht
Direct een adviseur spreken

Principeakkoord

Op 5 juni 2019 is een principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel gepresenteerd. Alle betrokken partijen - kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en de Sociaal-Economische Raad (SER) - zijn positief. Het definitieve pensioenakkoord 2019 is onder andere nog afhankelijk van de FNV die nog ledenreferendum organiseert.

Wat is de impact op uw pensioenregeling?

Een aanzienlijk deel van het pensioenakkoord 2019 heeft vooral betrekking op pensioenfondsen en niet op pensioenregelingen zoals die bijvoorbeeld via Zicht adviseurs bij commerciële pensioenuitvoerders of verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht. Wat de invloed van het pensioenakkoord 2019 is op uw pensioenregeling, hangt af van het definitieve akkoord en hoe uw pensioenuitvoerder hiermee omgaat.
Voor pensioenregelingen bij commerciële pensioenuitvoerders en verzekeringsmaatschappijen zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Meer keuzevrijheid voor pensioen
  • AOW- en pensioenrichtleeftijd
Pensioenakkoord 2019 - Zicht adviseurs

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het principe pensioenakkoord 2019?

1. Afschaffen van de doorsneepremiesystematiek

Uitgangspunt is een leeftijdsonafhankelijke (gelijke) premie. Deelnemers krijgen een pensioenopbouw die past bij de betaalde premie. Jongeren bouwen relatief gezien meer pensioen op dan ouderen, omdat hun premie-inleg langer rendeert. Ook zal het systeem van de verbeterde premieregeling (doorbeleggen) toegankelijker gemaakt worden voor pensioenfondsen.

Wat betekent dit voor bestaande pensioenen?
Het nieuwe systeem vraagt om aanpassing van alle bestaande pensioenovereenkomsten. Vertrekpunt is niet meer een vaste pensioenopbouw (min of meer gegarandeerde uitkering). De opbouw van nieuwe pensioenaanspraken wordt afhankelijk van de premie die in de pensioenovereenkomst is afgesproken en van de kostprijs van het pensioen. De kostprijs van het pensioen is weer afhankelijk van de rente en de levensverwachting.

Fiscale gevolgen
Alle pensioencontracten worden fiscaal begrensd op de voor iedereen geldende leeftijdsonafhankelijke premie. De hoogte van die premiegrens wordt zo vastgesteld dat hiermee in een passende pensioen¬opbouw wordt voorzien. Waarbij uitgangspunten zijn: de marktrente en de huidige ambitie van 75% van het gemiddelde loon in 40 dienstjaren. Meer dienstjaren heeft een hoger pensioen tot resultaat.


2. Meer keuzevrijheid voor pensioen

Opmerkelijk aan het pensioenakkoord 2019 is dat elke deelnemer de keuze krijgt een deel van zijn/haar pensioen op pensioeningangsdatum op te nemen als een bedrag ineens. Dat is maximaal 10% van de waarde van het voor deze deelnemer opgebouwde ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld te gebruiken voor het aflossen van een hypotheek of voor een wereldreis. Dit zorgt voor meer flexibiliteit op de pensioendatum.

3. Positie zzp'er

Onderzocht wordt of en hoe zzp'ers vrijwillig kunnen aansluiten bij de pensioenregeling in de sector of de onderneming waar ze werken, ook als ze daarvoor niet als werknemer hebben deelgenomen.
Ook komt er een wettelijke verzekeringsplicht voor zzp'ers als het gaat om arbeidsongeschiktheid, zodat zzp'ers worden beschermd tegen de gevolgen hiervan.
Pensioenakkoord 2019 - Zicht adviseurs


Frank van Veen - Zicht adviseurs
De ruimere keuzevrijheid voor pensioen zorgt voor meer flexibiliteit op de pensioendatum.
Frank van Veen - Zicht adviseurs

Frank van Veen

pensioenadviseur

4. Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen in de basis goed regelen is het streven. Zoals ook een standaard definitie wat nu ‘een partner’ is in de zin van de pensioenregeling.

5. AOW- en pensioenrichtleeftijd

Het voorstel in het pensioenakkoord 2019 is om de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 niet te verhogen, maar te handhaven op 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd in drie stappen worden verhoogd naar:

  • 66 jaar en 7 maanden in 2022
  • 66 en 10 maanden in 2023
  • 67 jaar in 2024

6. Eerder stoppen met werken

Werknemers en werkgevers kunnen binnen de branche afspraken maken voor mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan. Het wordt mogelijk om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Voor uitkeringsbedragen tot € 19.000,- is dan geen RVU-heffing (Regeling voor Vervroegde Uittreding) verschuldigd.

7. Korten van pensioen voorbij?

Bij een dekkingsgraad van een pensioenfonds van 100% worden de pensioenen niet gekort. Bij een dekkingsgraad boven de 100% is het sneller mogelijk te indexeren.

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1346 beoordelingen
Veelgestelde vragen