Gevolgen pensioenakkoord | Nabestaandenpensioen verandert

Het pensioenakkoord belooft een transparanter en persoonlijk pensioenstelsel. Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor alle pensioenen in Nederland, ook voor het nabestaandenpensioen. We belichten de belangrijkste veranderingen.


Wat is het nabestaandenpensioen?

Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat bij overlijden van de deelnemer wordt uitgekeerd aan de achterblijvende partner (en kinderen). Dit pensioen bestaat uit:

 

 • Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum*
 • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum*
 • Wezenpensioen*

 

*Meestal zijn dit bruto bedragen waar nog inkomstenbelasting over betaald moet worden door de achterblijvende partner (en kinderen).

Gelukkig ouder koppel – Nabestaandenpensioen pensioenakkoord – Zakelijk

Gevolgen pensioenakkoord: wat verandert er?

Uiterlijk vanaf 1 januari 2027 zijn dit zijn de belangrijkste veranderingen voor het nabestaandenpensioen.

We gaan hier uit van het huidige conceptwetsvoorstel, dit kan nog aangepast worden.

 • Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is niet meer afhankelijk van de diensttijd, maar is een percentage van het pensioengevend salaris. Het percentage is maximaal 50%.
 • Er wordt geen rekening meer gehouden met de AOW-franchise.
 • Nabestaandenpensioen kan alleen op risicobasis worden verzekerd. Dit betekent dat de achterblijvende partner (en eventuele kinderen) alleen een uitkering ontvangen als de deelnemer overlijdt tijdens het dienstverband.

 • Er komt een nieuwe definitie van het begrip ‘partner’.
 • Het wezenpensioen is maximaal 40% voor volle wezen en 20% voor halve wezen van het pensioengevend salaris en loopt door tot 25 jaar. Of het kind wel/geen studie volgt is niet meer belangrijk.

Wat hetzelfde blijft, is het standaard partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum. Dit blijft 70% van het ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum kan hoger uitvallen.

Voorbeeld

Huidige situatie

Pensioengrondslag (salaris -/- franchise) € 35.000,- – € 15.583,- = € 19.417,-
Dienstjaren 25
Opbouwpercentage partnerpensioen 1,313%
Opbouwpercentage wezenpensioen 0,263%
Partnerpensioen 1,313% x 25 x € 19.417,- = € 6.373,63
Wezenpensioen 0,263 % x 25 x € 19.417,- = € 1.276,67

Nieuwe situatie

Pensioengrondslag (salaris) € 35.000,-
Maximum percentage partnerpensioen 50%
Percentage wezenpensioen 20%
Partnerpensioen 50% * € 35.000,- = € 17.500,-
Wezenpensioen 20% x € 35.000,- = € 7.000,-

De uiteindelijke hoogte van het nabestaandenpensioen wordt bepaald tussen werkgever en werknemers of in een cao-overleg.

Partners op computer – Nabestaandenpensioen Pensioenakkoord – Zakelijk

Zijn uw werknemers goed op de hoogte van het pensioenakkoord?

Veel werknemers zijn nog onbekend met de inhoud en gevolgen van het pensioenakkoord. De pensioenadviseurs van Zicht kunnen u helpen met goede communicatie hierover. Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen doen.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
761 beoordelingen
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling?
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.