Wtp: per definitie een versobering van pensioenregelingen?

In pensioenland horen we regelmatig dat de Wet toekomst pensioenen leidt tot een versobering van het pensioen. Maar is dat wel echt zo? In dit artikel legt Frank van Veen, pensioenadviseur bij Zicht, uit hoe hij daar tegenaan kijkt.


Conclusie in het kort

Laten we beginnen met de conclusie: nee, de Wet toekomst pensioenen (Wtp) leidt niet per definitie tot een versobering van de pensioenregelingen. Het is uiteindelijk de keuze van een werkgever om de pensioenregeling te versoberen of niet. Lees verder om te lezen hoe dit precies zit.

Drie belangrijke wijzigingen

De Wtp brengt veel wijzigingen met zich mee, waarbij er drie van directe invloed (kunnen) zijn op het (nabestaanden)pensioen van uw werknemers. 

 1. Middelloonregelingen moeten allemaal worden omgezet naar een zogeheten premie-overeenkomst. Bij een middelloonregeling is het gemiddelde salaris het uitgangspunt, bij een premieregeling is het uitgangspunt de premie die een werknemer inlegt. 
 2. Een premieregeling is op basis van een leeftijdsafhankelijke premie of een gelijkblijvende premie. Vanaf 1 januari 2028 kan een werkgever voor nieuwe werknemers alleen een regeling toezeggen met een gelijkblijvende premie. 
 3. Het nabestaandenpensioen is straks niet meer diensttijdafhankelijk. 

Twee ‘werelden’

Tot zover de wijzigingen. Dan een ander punt om rekening mee te houden: in Nederland zijn er twee ‘pensioenwerelden’. 85% van de pensioenregelingen valt onder een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Die overige 15% zijn zogenoemde verzekerde pensioenregelingen. Voor bedrijven aangesloten bij een Bpf heeft de Wtp andere gevolgen dan voor bedrijven met een verzekerde regeling.

Gevolgen Wtp voor bedrijfstakpensioenfonds

Bij het Bpf geldt dat een vertegenwoordiging van de werkgevers en werknemers samen bepalen hoe de pensioenregeling wordt aangepast en wat de nieuwe gelijkblijvende premie wordt. Daar waar eerst alle inleg op een grote hoop ging, krijgt nu iedere deelnemer een individueel pensioenpotje. Met name voor de jongere generatie betekent dit een verbetering van het pensioen.

Gevolgen Wtp voor verzekerde regelingen

Dan hebben we nog die andere 15%: de verzekerde regelingen. In tegenstelling tot Bpf-regelingen zijn verzekerde regelingen vaak al beschikbare premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke staffel. Middelloonregelingen komen nog maar relatief weinig voor.
Werknemers die tot 31 december 2027 worden aangemeld bij een regeling met een leeftijdsafhankelijke premie, mogen in die regeling blijven. Na 1 januari 2028 moeten nieuwe werknemers worden aangemeld in een regeling met een gelijkblijvende premie. Werkgevers moeten dus eigenlijk twee zaken bepalen:  

 1. Laat ik twee regelingen naast elkaar bestaan, of zet ik een nieuwe regeling op die voor alle medewerkers geldt? 
 2. Wat wordt de gelijkblijvende premie van de nieuwe regeling? 
Een werknemersgesprek rondom pensioen – Pensioen – Zakelijk?

Werkgever bepaalt hoogte van de nieuwe premie

Het bepalen van de hoogte van die gelijkblijvende premie hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld hoeveel de werkgever aan pensioen uit wil geven. Maar de premie is ook afhankelijk van het ambitieniveau dat een werkgever heeft voor het pensioen van de werknemers. Een werkgever kan ervoor kiezen om een flink versoberde regeling aan te bieden. De vraag is wel: is dat slim en wenselijk? 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde

Met de Wtp wordt het makkelijker voor werknemers en werkzoekenden om regelingen van verschillende werkgevers te vergelijken. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, dus een flink versoberde regeling is waarschijnlijk geen goede strategische keuze. Het zal voor werkgevers logischer zijn om een afgewogen keuze te maken, die bij het bedrijf en het ambitieniveau past.

Compensatie

Tot slot goed om te melden: voor bestaande medewerkers geldt dat als hun pensioen erop achteruitgaat door de aangepaste regeling, ze hiervoor gecompenseerd moeten worden. Dus als de werkgever de regeling flink versobert, heeft het bedrijf alsnog de verplichting om bestaande medewerkers die nadeel ondervinden, te compenseren. Bij nieuwe werknemers is dat natuurlijk niet het geval.


Pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde – Pensioen – Zakelijk

Wat te doen?

Zoals u ziet is het een complexe situatie. Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het laten aansluiten van uw pensioenregeling op de Wtp? Neem dan contact op met onze pensioenadviseurs. We helpen u graag.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
661 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.