Versoepeling RVU

De Regeling Vervroegd Uittreden is versoepeld

In het pensioenakkoord staan tijdelijke maatregelen die u als werkgever de mogelijkheid geven een vroegpensioenregeling aan te bieden aan werknemers die bijna AOW-gerechtigd zijn. Zodat ze eerder kunnen stoppen met werken.
Bel Zicht
direct een adviseur spreken

Wat kan er via de Regeling Vervroegd Uittreden?

Sinds 1 januari 2006 is er geen fiscaal voordeel meer voor VUT en andere vroegpensioenregelingen. Wilt u een werknemer financieel helpen om eerder te stoppen met werken? Dat kan via de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Via een uitkering kan de periode tot aan pensioen worden overbrugd. Het is eigenlijk een verkapte vroegpensioenregeling. Maakt u hiervan gebruik? Dan legt de belastingdienst u een sanctie op in de vorm van een eindheffing van 52%.

Versoepeling van de regeling

Het pensioenakkoord brengt een versoepeling van de RVU. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2025 betaalt u geen belasting over een RVU tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW voor alleenstaanden. Dit is een (bruto) bedrag van € 1.767,- (bedrag 2021) per werknemer per maand.

En er is nog een uitloopperiode. In 2025 kunt u als werkgever nog een regeling toekennen aan een medewerker die in dat jaar maximaal 3 jaar jonger is dan zijn AOW-leeftijd. De belastingheffing van 52% geldt dan ook niet in de jaren 2026, 2027 en 2028 (uitloopperiode).

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de versoepeling van de RVU.
Pensioenakkoord - Zicht adviseurs
  • Zo mag het vervroegde uittreden maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd ingaan.
  • Het totale bedrag mag in een keer of in drie termijnen worden uitgekeerd.
  • En zowel u als uw werknemer moeten het eens zijn met het vertrek en met de vergoeding.

Is de uitkering niet voldoende voor uw werknemer?

Is de hoogte van de RVU voor uw werknemer niet voldoende om eerder te stoppen met werken? Dan zal de werknemer eigen financiële middelen moeten inzetten, zoals spaargeld. Maar het is ook mogelijk (een deel van) het ouderdomspensioen eerder in te laten gaan. Of de pensioenuitkeringen te laten variëren (eerst hoge uitkeringen en daarna lagere uitkeringen). Daarnaast worden de wettelijke mogelijkheden om verlof te sparen uitgebreid van 50 weken naar 100 weken.

In het pensioenakkoord is ook opgenomen dat een deelnemer op de pensioendatum maximaal 10% van het pensioenkapitaal ineens mag opnemen, zonder verplicht bestedingsdoel. De beoogde datum van inwerkingtreding van deze keuzemogelijkheid is 1 januari 2023.

Vragen?

Misschien zijn er binnen uw organisatie werknemers voor wie dit speelt? Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen