Wet waardeoverdracht klein pensioen

Wetsvoorstel aanpassing regeling

Op 23 december van 2021 is er een wetsvoorstel ingediend om de Wet waardeoverdracht klein pensioen aan te passen. Op 7 juni 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen.

Anderen vinden dit interessant

Waarom dit wetsvoorstel?

In de praktijk brengt de Wet waardeoverdracht klein pensioen een tweetal problemen met zich mee. Deze zijn aanleiding voor het wetsvoorstel wat er nu ligt en zijn als volgt:

 1. Kleine pensioenen die niet zijn ontstaan door einde deelneming aan een pensioenregeling, vallen niet onder de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Dit betekent dat deze kleine pensioenen buiten de automatische waardeoverdracht vallen. De pensioenuitvoerder moet deze kleine pensioenen tot de pensioendatum blijven uitvoeren. De administratie hiervan is voor de pensioenuitvoerder heel kostbaar in verhouding tot de grootte van deze pensioenen.
 2. Daarnaast mogen kleine netto-pensioenen niet worden afgekocht, maar vallen deze ook niet onder de Wet waardeoverdracht klein pensioen, waardoor ze niet kunnen worden overgedragen. Ook deze kleine netto-pensioenen blijven daarom in de administratie van de pensioenuitvoerders staan en kennen vaak hoge uitvoeringskosten. En het is niet mogelijk een einde te maken aan deze hoge kosten door bijvoorbeeld waardeoverdracht of afkoop.

Kleine pensioenen

Dit zijn pensioenen met een uitkering vanaf de pensioendatum van minder dan € 594,89 bruto per jaar (2023).

De Wet waardeoverdracht klein pensioen

Heeft een werknemer vóór het huidige dienstverband verschillende korte dienstverbanden gehad? Dan is de kans groot dat hij/zij bij verschillende pensioenuitvoerders een klein pensioen heeft opgebouwd. Sinds 1 januari 2019 hebben pensioenuitvoerders al het recht om kleine pensioenen die zijn ontstaan na 1 januari 2018 automatisch over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Een pensioenuitvoerder is niet verplicht de waarde van een klein pensioen automatisch over te dragen. Natuurlijk kan een werknemer wel zelf de keuze maken voor waardeoverdracht. Als de oude pensioenuitvoerder ervoor kiest de waarde over te dragen, dan moet de nieuwe uitvoerder hieraan meewerken. Een werknemer kan geen bezwaar maken tegen de overdracht.

Het wetsvoorstel

In het wetsvoorstel wordt het recht van de pensioenuitvoerders als het gaat om waardeoverdracht klein pensioen uitgebreid. Dit geldt voor:

 • kleine pensioenen die voor 1 januari 2018 zijn ontstaan (met uitzondering van kleine gegarandeerde uitkeringspensioenen bij verzekeringsmaatschappijen die niet zijn ontstaan door een baanwissel) en
 • kleine pensioenen die daarna zijn (zullen) ontstaan.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk bijna alle kleine pensioenen automatisch over te dragen.

Klein pensioen afkopen

Dit betekent dus ook dat het mogelijk is kleine pensioenen die om andere redenen dan einde deelneming zijn ontstaan, af te kopen bij pensioeningang en tussentijds, als een waardeoverdracht niet kan.
Ook kleine netto-pensioenen en netto-lijfrenten mogen worden afgekocht zonder dat er sprake is van een zogeheten onregelmatige handeling.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
590 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.