Arbeidsongeschiktheid en corona

Werknemers ziek of arbeidsongeschikt door corona - wat betekent dit voor u als werkgever?

27 februari 2020: de eerste officiële besmetting met het coronavirus in Nederland. We zijn nu bijna een jaar verder en veel werknemers in Nederland zijn nog steeds ziek of arbeidsongeschikt door corona. Heeft u werknemers in dienst die ziek zijn door corona?
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Wat betekent dit voor het inkomen van zieke werknemers?

Eerste twee jaar van ziekte: loondoorbetaling

Als gevolg van corona zitten sommige werknemers vanaf februari/maart 2020 ziek thuis. In Nederland hebben werkgevers en werknemers onderling afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte in het 1e en het 2e jaar. De grootste groep heeft de afspraak/toezegging, dat in het 1e jaar van ziekte 100% van het loon wordt doorbetaald en in het 2e jaar 70%.

Na twee jaar ziekte

Zijn werknemers na twee jaar nog steeds ziek? Dan worden ze gekeurd door het UWV.
Wordt de werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard?
Dan ontvangt de werknemer vanuit het UWV een uitkering. De hoogte van deze uitkering is onder andere afhankelijk van het laatstverdiende loon, het arbeidsverleden en het percentage arbeidsongeschiktheid. Is het laatstverdiende loon hoger dan het maximum WIA-loon van € 58.307,40 (bedrag 2021)? Dan wordt de uitkering berekend met dat maximum.
Bij volledige arbeidsongeschiktheid krijgt de zieke werknemer of 70% of 75% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd tot het maximum WIA-loon). Of dit 70% of 75% is, hangt af van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid. Is de zieke werknemer binnen vijf jaar niet te re-integreren en daardoor duurzaam arbeidsongeschikt? Dan heeft deze werknemer recht op 75%, anders op 70%.
Arbeidsongeschikt door corona - Zicht adviseurs
Wordt de zieke werknemer tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard?
Dan kan dit na verloop van tijd een grote invloed hebben op het inkomen van de zieke werknemer. Het UWV gaat dan na of de werknemer voldoende werkt. Voldoende werken houdt in dat de werknemer een loon heeft dat minstens 50% is van het bedrag dat hij of zij nog kan verdienen. Blijkt dat er niet voldoende gewerkt wordt? Dan is de uitkering van het UWV nooit hoger dan iets meer dan de helft van het minimumloon.
Wordt de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard?
Dan ontvangt de werknemer helemaal geen uitkering vanuit het UWV. Ook hier kan de invloed op het inkomen groot zijn.
Werknemers die meer verdienen dan het maximum WIA-loon hebben nog een extra risico. De uitkering na twee jaar ziekte is nooit hoger dan 70% of 75% van het maximum WIA-loon. Daardoor kan het inkomensverlies nog groter zijn.

Wat kunt u daarna verwachten?

De eerste werknemers die als gevolg van corona bijna 1 jaar ziek zijn, dienen zich aan. En daarmee de volgende vragen:

  • Wat gaan de werkgevers doen voor de werknemers, die na het 1e jaar 30% van het inkomen gaan missen?
  • Wat gaan de werknemers doen die door corona na twee jaar ziekte in de WIA terecht komen en het inkomen fors zien dalen?
De verwachting is dat hier nog de nodige vragen en discussies over gaan komen:
  • Wat gaat u doen als werkgever? Deze vraag zal vooral bij werkgevers leven die de werknemers onbeschermd of te weinig beschermd hebben laten werken en als gevolg daarvan corona hebben gekregen.
  • Gaan deze werknemers de werkgever aansprakelijk stellen?
  • Is de overheid nalatig geweest en kan de eventuele aansprakelijkheid bij de overheid worden neergelegd?

Heeft u vragen over het onderwerp langdurig ziek en de gevolgen voor uw bedrijf? Neem contact op met onze adviseurs!

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen