Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Uw ziekteverzuimverzekering en de NOW

Vanaf maandag 6 april 2020 is het voor ondernemers mogelijk om gebruik te maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Afhankelijk van de geleden omzetdaling krijgt een werkgever tot 90% van zijn loonkosten vergoed. Maar bij zieke medewerkers kan er ook schade verhaald worden op een ziekteverzuimverzekering. Als die afgesloten is natuurlijk.
Bel Zicht voor aanvullende vragen
Of neem contact op met uw adviseur

Wat is wat?

Meer tabelgegevens
Meer tabelgegevens
Meer tabelgegevens

Ziekteverzuimverzekering

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Als u medewerkers in dienst heeft, dan bent u bij ziekte verplicht het loon door te betalen. Een ziekteverzuimverzekering betaalt een (deel van) het salaris van zieke medewerkers aan u als werkgever. Dat is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met de verzekeringsmaatschappij over bijvoorbeeld eigen risicotermijn en verzekerd salaris.De NOW-overbruggingsregeling is erop gericht dat bedrijven medewerkers zo veel mogelijk in dienst houden en salarissen volledig door blijven betalen. Afhankelijk van de geleden omzetdaling krijgt een werkgever tot 90% van zijn loonkosten vergoed. Daarbij wordt niet gekeken of medewerkers ziek zijn.

Verschillende situaties

Welke situaties kunnen er ontstaan? Hieronder staan 5 voorbeelden. We geven hierbij steeds aan wat de gevolgen voor de verzuimverzekering en de NOW zijn.

Situatie 1: medewerker was al voor 6 april ziekgemeld

Verzuimverzekering
De medewerker is al ziekgemeld bij de arbodienst en verzuimverzekeraar. Afhankelijk van de eigen risicotermijn ontvangt u een uitkering vanuit de verzuimverzekering.
Het re-integratietraject loopt gewoon door. Wel is het zo dat het UWV bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen rekening houdt met de gevolgen van de coronacrisis.
NOW
Bij de NOW-aanvraag is het totale SV-loon van januari 2020 leidend. Op het moment dat het salaris van de zieke medewerker onderdeel uitmaakt van deze totale loonsom, ontvangt u hierover dus NOW-tegemoetkoming.
Conclusie: het kan dus zijn dat u een uitkering vanuit de verzuimverzekering én een tegemoetkoming vanuit de NOW ontvangt.

Situatie 2: medewerker wordt ziek na 6 april

Verzuimverzekering - Zicht adviseurs
Verzuimverzekering
Als een medewerker zich ziekmeldt en niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, zet u de gebruikelijke stappen, zoals bij de arbodienst en verzuimverzekeraar. Afhankelijk van de eigen risico-periode ontvangt u een uitkering.
Ook in deze situatie houdt het UWV bij de beoordeling van deze inspanningen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
NOW
Een ziekmelding heeft geen invloed op (de hoogte van) de NOW-tegemoetkoming. Deze wordt berekend op basis van het totale SV-loon van januari 2020.
Conclusie: het kan dus zijn dat u een uitkering vanuit de verzuimverzekering én een tegemoetkoming vanuit de NOW ontvangt.

Situatie 3: medewerker kan niet naar bedrijf komen vanwege milde gezondheidsklachten

Verzuimverzekering
Op het moment dat een medewerker zichzelf in quarantaine houdt omdat de gezondheidsklachten mogelijk op corona wijzen, moet u het loon doorbetalen. U mag wel van uw medewerker verwachten dat hij/zij waar mogelijk vanuit huis werkt. U hoeft uw medewerker niet ziek te melden bij de arbodienst of verzuimverzekeraar.
NOW
Bij de NOW-aanvraag is de omzetdaling van de onderneming het bepalende criterium. Het tijdelijk niet kunnen werken van een medewerker is dus niet van invloed op de aanvraag of hoogte van de NOW-tegemoetkoming. Wel kan het tijdelijk niet kunnen werken van een of meerdere medewerkers natuurlijk leiden tot een (verdere) omzetdaling. Dit moet aan het UWV worden doorgegeven.
Conclusie: u kunt in deze situatie geen beroep doen op uw verzuimverzekering, maar misschien komt u wel in aanmerking voor een NOW-tegemoetkoming.

Situatie 4: medewerker kan niet naar bedrijf komen, omdat de partner corona heeft

Verzuimverzekering - Zicht adviseurs
Verzuimverzekering
Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Beide vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg.
NOW
Bij de NOW-aanvraag is de omzetdaling van de onderneming het bepalende criterium. Het tijdelijk niet kunnen werken van een medewerker is dus niet van invloed op de aanvraag of hoogte van de NOW-tegemoetkoming. Wel kan het tijdelijk niet kunnen werken van een of meerdere medewerkers natuurlijk leiden tot een (verdere) omzetdaling. Dit moet aan het UWV worden doorgegeven.
Conclusie: u kunt in deze situatie geen beroep doen op uw verzuimverzekering, maar misschien komt u wel in aanmerking voor een NOW-tegemoetkoming.

Situatie 5: bedrijf is gesloten als gevolg van de coronacrisis

Verzuimverzekering
Bij bedrijfssluiting heeft u nog steeds een loondoorbetalingsplicht. Ook aan medewerkers die niet ziek zijn. U kunt voor deze medewerkers geen beroep doen op uw verzuimverzekering.
NOW
Afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling kunt u wel een NOW-tegemoetkoming vanuit het UWV ontvangen.
Conclusie: u kunt in deze situatie geen beroep doen op uw verzuimverzekering, maar misschien komt u wel in aanmerking voor een NOW-tegemoetkoming.

Heeft u vragen?

We hebben hier vijf mogelijke situaties geschetst. Heeft u vragen over uw eigen situatie en uw verzuimverzekering? Neem dan contact op met uw adviseur.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,6
1872 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Wat dekt een ziekengeldverzekering?
  Met een ziekengeldverzekering kunt u eenvoudig de eerste 2 jaar van uw loondoorbetalingsverplichting verzekeren. U verzekert hierbij bijvoorbeeld 100% gedurende het eerste jaar en en 70% gedurende het 2e jaar. Daarbij kunt u zich verzekeren voor de kosten van verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Is een ziekengeldverzekering verplicht?
  Een ziekengeldverzekering is niet verplicht. Als u in staat bent om zelf gedurende de eerste 2 jaar van uw zieke werknemer(s) het loon door te betalen, dan kunt u ervoor kiezen om dit risico zelf te dragen.
 • Heb ik invloed op de premie van de ziekengeldverzekering?
  Ja, zowel door een goed ziekteverzuimbeleid als ook door de keuze van uw verzekering. Een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie.