Vernieuwing Arbowetgeving

Wat zijn de wijzigingen in de Arbowetgeving uit 2017?

Per 1 juli 2017 zijn er binnen de Arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het doel hiervan is de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. De wijzigingen leiden tot aanpassingen in de contracten met de arbodienst of de zelfstandige bedrijfsartsen.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u
Bel me terug

Voor wie heeft dit consequenties

De nieuwe regels leiden tot nieuwe taken voor de preventiemedewerker en de arbodienst of bedrijfsarts. Als er een OR of een personeelsvertegenwoordiging is, moet u hen gelijk in het traject betrekken. Zij hebben instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging en intrekking van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid.
Het is dus verstandig om de benodigde uren en budget hiervoor te reserveren!
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u als werkgever?

Wat is er gewijzigd?

 • De werkgever moet in een basiscontract een overeenkomst sluiten met gecertificeerde deskundigen. Hierin moet ook de werkwijze van de deskundigen vastgelegd worden.
 • Er moet een preventief spreekuur beschikbaar zijn. Hier kunnen werknemers met gezondheidskundige vragen bij de bedrijfsarts terecht.
 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts is verplicht om beroepsziekten te melden.
 • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid.
 • De zelfstandige bedrijfsarts is verplicht een klachtenprocedure te hebben.
 • De rol van de bedrijfsarts wordt uitgebreid van bijstand geven naar adviserend.
 • De werkgever heeft instemming van de OR nodig bij de keuze en bij de positionering van de preventiemedewerker.
 • De werkgever, arbodienstverlener, preventiemedewerker en OR moeten met elkaar samenwerken om een zo goed mogelijk arbobeleid te realiseren.
 • De inspectie SZW krijgt de mogelijkheid om zelfstandige bedrijfsartsen, arbodienstverleners en werkgevers te beboeten als ze zich niet aan een aantal nieuwe regels houden.
 • In deze checklist van het Verbond van Verzekeraars kunt u een uitgebreide toelichting op de wijzigingen lezen.

Wat als u dit niet doet?

Door de aanpassing van de arbowet krijgt de inspectie SZW de mogelijkheid om zelfstandige bedrijfsartsen, arbodienstverleners en werkgevers te beboeten als ze zich niet aan een aantal nieuwe regels houden. Er kan een boete worden opgelegd in de volgende situaties:
 • De werkgever heeft geen basiscontract met een arbodienstverlening.
 • De bedrijfsarts heeft geen adequate klachtenregeling. 
 • De bedrijfsarts maakt een second opinion niet mogelijk.
 • Bij het niet adviseren en samenwerken met de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan
Vernieuwing arbowetgeving - Zicht adviseurs
Op dit moment geeft de Inspectie alleen nog maar een waarschuwing bij het ontbreken van een basiscontract. Vanaf 1 juli 2017 kan dat dus veranderen. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk aan de nieuwe eisen van de Arbowet te voldoen.

Christiaan Henniger - Zicht adviseurs
Een preventiemedewerker opleiden kan al voor € 300,-.
Christiaan Henniger - Zicht adviseurs

Christiaan Henniger

adviseur zakelijk

Preventiemedewerker

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. Deze medewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. In bedrijven met 25 of minder werknemers mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.
De preventiemedewerker heeft een aantal wettelijk verplichte taken:
 • Meewerken aan of opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E, inclusief plan van aanpak) en de uitvoering daarvan.
 • Advies geven aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden.
 • Samenwerken met en advies geven aan de bedrijfsarts of de arbodienst.
Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die met arbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers over gezond werken of het onderhouden van contact met de arbodienst of bedrijfsarts.
Arbowetgeving - Zicht adviseurs

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Wat dekt een ziekengeldverzekering?
  Met een ziekengeldverzekering kunt u eenvoudig de eerste 2 jaar van uw loondoorbetalingsverplichting verzekeren. U verzekert hierbij bijvoorbeeld 100% gedurende het eerste jaar en en 70% gedurende het 2e jaar. Daarbij kunt u zich verzekeren voor de kosten van verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.
 • Is een ziekengeldverzekering verplicht?
  Een ziekengeldverzekering is niet verplicht. Als u in staat bent om zelf gedurende de eerste 2 jaar van uw zieke werknemer(s) het loon door te betalen, dan kunt u ervoor kiezen om dit risico zelf te dragen.
 • Heb ik invloed op de premie van de ziekengeldverzekering?
  Ja, zowel door een goed ziekteverzuimbeleid als ook door de keuze van uw verzekering. Een hoger eigen risico leidt tot een lagere premie.