Bodemonderzoek – Zicht preventieservice

Veilig werken in de bodem start met inzicht in de feiten. Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning, is dit inzicht verplicht. Een verkennend bodemonderzoek, conform NEN 5740, verschaft kennis in de kwaliteit van de bodem en toetst deze aan geldende normen en wettelijke kaders.

Over SGS Search

SGS Search inspecteert, analyseert en adviseert de gebouwde omgeving. Met onderzoek naar de feiten, praktisch en haalbaar advies en projectmanagement bij de uitvoering. En met focus op de vakgebieden asbest, milieu, bodem, veiligheid, bouwkwaliteit, energie en duurzaamheid.

Man doet bodemonderzoek – Preventieservice – Zakelijk

Bodemonderzoek

Bij aan- en verkooptransacties biedt een verkennend bodemonderzoek inzicht. Op basis van de resultaten krijgt de potentiële koper een goed beeld van de aanwezige risico’s en de beperkingen in het gebruik van de bodem voor het doel van de locatie. Soms moet er op basis van de resultaten van een verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit onderzoek geeft specifiek inzicht in de ernst en omvang van de eerder aangetroffen verontreinigingen. Ook kunnen we op basis van het nader bodemonderzoek een inschatting maken van de eventuele kosten voor bodemsanering.

Geoprobe mechanische grondboormachine

SGS Search kan met de meest complexe soorten bodemonderzoek en partijkeuringen uit de voeten. Zo beschikken we over een mechanische grondboormachine, een zogenaamde Geoprobe. Hiermee boren we snel, veilig en extra diep (tot circa tien meter), waarbij we een ongeroerde monstername garanderen. Onze machine is vanwege het formaat uitermate geschikt om te gebruiken voor grondonderzoek in de binnenstad of op andere, moeilijk toegankelijke locaties.

Waterbodemonderzoek

In een waterrijk land als Nederland, wordt er regelmatig waterbodem opgebaggerd. Voordat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is het belangrijk om de kwaliteit van de waterbodem te kennen. Met behulp van een bootje, een waadpak of gewoon vanaf de kant worden monsters genomen van de waterbodem. Nadat de monsters zijn geanalyseerd kan worden bepaald in welke klasse het baggerslib valt. De resultaten worden gepresenteerd in een duidelijk leesbare rapportage.

Prijzen

Als klant van Zicht krijgt u 10% korting.

Let op! Dit aanbod is speciaal voor Zicht vastgesteld tot 1-1-2023.

Contact met SGS Search

Preventieservice - overige - bodemonderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.