Vooropnames bouw

Vooropname nieuwbouw en verbouw - Zicht preventieservice

Gaat u (ver)bouwen? Dan is het verstandig een bouwkundige vooropname uit te laten voeren. Deze ‘nulmeting’ wordt uitgevoerd voordat er in het vastgestelde gebied risicovolle werkzaamheden plaats gaan vinden.

Onze partner

Over BosBoon Expertise

BosBoon Expertise is een objectief en onafhankelijk expertisebureau mede op het gebied van Bouwkunde en Weg & Waterbouw. BosBoon Expertise heeft kantoren te Eindhoven, Amsterdam en Heerenveen en beschikt over een internationaal netwerk. 

Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met het bouwen van alles wat voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is.
Zicht preventieservice - Zicht adviseurs

Vooropname bij nieuw- of verbouw

Bij nieuwbouw- of verbouwactiviteiten is een opname van de actuele situatie van het gebouw en/of de belendingen (aangrenzend gebouw of perceel) heel verstandig. De bevindingen worden in een rapport met bijbehorend uitgebreid fotoverslag vastgelegd. In geval van gereclameerde schade biedt de rapportage volledige helderheid bij een eventuele aansprakelijkstelling als gevolg van de bouwactiviteiten. De genoemde opname voorafgaand aan de activiteiten kan worden aangevuld met een vergelijkingsopname achteraf.

Prijzen

Als klant van Zicht betaalt u € 600,- excl. btw per gebouw. Dit komt neer op een korting van ongeveer 20%.

Let op! Dit aanbod is speciaal voor Zicht vastgesteld tot 1-1-2021.

Contact met BosBoon Expertise

Uw privacy is bij ons in goede handen. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Lees meer >
Veelgestelde vragen