Privacy verklaring Zicht volmachtbedrijf

Zicht Volmachtbedrijf vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van klanten en bezoekers van deze website goed beschermd zijn. Wij houden ons dan ook aan de geldende regels over bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd.
De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens in Den Haag, onder nummer 1520710.
 

Welke informatie verzamelen wij via deze site en hoe wordt dit verwerkt?

Als u onze site bezoekt worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘Cookies’ en ‘Web Beacons’. Zie ons cookie beleid.
De genoemde gegevens zijn geen persoonsgegevens en kunnen we dus niet tot een individu herleiden. We doen dit bijvoorbeeld om vast te stellen hoe onze site gebruikt wordt en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. We geven de verzamelde gegevens niet aan anderen.

Wanneer en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens en andere gegevens?

Bij ons advies of andere diensten voor een financieel product of dienst, vragen wij om uw persoonsgegevens en andere gegevens. Als u uw gegevens achterlaat op onze website, stemt u in met het gebruik van deze gegevens.
Uw (persoons) gegevens gebruiken we voor:
  • het maken van een advies
  • het behandelen van uw aanvraag
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor financiële producten en diensten.
Als dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, kunnen we uw gegevens aan anderen geven, zoals verzekeringsmaatschappijen, als u een offerte bij ons aanvraagt of een verzekering bij ons afsluit.

Daarnaast kunnen we, als dat nodig is, uw gegevens gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van een goede en betrouwbare bedrijfsvoering, zoals bij (fraude) preventie, statistische analyses, om u te informeren over andere producten of diensten en als de wet of andere (overheids) regels dat bepalen.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U mag ons vragen welke gegevens wij over u verwerken. Wij geven u na uw verzoek binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van maximaal € 4,50 vragen.
Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist of niet volledig zijn, mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet.
Als u een overzicht wilt of uw gegevens wilt aanpassen, kunt u contact opnemen met Zicht Volmachtbedrijf. Op de contactpagina treft u de contactgegevens aan.


Wijzigingen

Zicht Volmachtbedrijf mag deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. De meest actuele versie vindt u altijd op deze site.

Vragen over het privacybeleid van Zicht Volmachtbedrijf

Heeft u vragen over het verwerken van uw persoonsgegevens of over de werkwijze van Zicht Volmachtbedrijf op het gebied van privacy, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: info@zichtvolmachtbedrijf.nl.