Veilig internet Zicht B.V.

De adviseurs van Zicht helpen u met het maken van bewuste keuzes over uw financiële risico’s. Eenvoudige producten bieden wij aan via internet. Voor advies over complexere producten zoals hypotheken en bedrijfsverzekeringen kunt u altijd bij onze deskundige adviseurs terecht.

U mag er op vertrouwen dat Zicht B.V. voldoet aan alle wettelijke inschrijvingen en verplichtingen. Met deze algemene informatie hopen wij eventuele zorgen over de veiligheid van online-transacties weg te nemen. Als u meer specifieke vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Veiligheid staat bij Zicht B .V. voorop. Wij stellen al het mogelijke in het werk om uw gegevens optimaal te beveiligen. Dat geldt ook als u gebruik maakt van
deze website.

De Zicht B.V. website is in te delen in twee categorieën:

  • Pagina’s met vrij toegankelijke informatie (hiervoor is geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig)
  • Pagina’s met de mogelijkheid informatie uit te wisselen tussen u en Zicht (hiervoor is wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig)

Zicht B.V. past vergaande beveiligingsmethoden en -technieken toe om het bezoek aan en het gebruik van de Zicht B.V. website zo veilig mogelijk te laten zijn. Bescherming van de gegevens van onze klanten is voor ons onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Hoezeer wij ons ook inspannen, het internet brengt risico’s met zich mee. Snel ontwikkelende technieken en het feit dat internet zeer moeilijk controleerbaar is, maken het bijvoorbeeld lastig internet waterdicht te beveiligen. Natuurlijk volgt Zicht de snelle technische ontwikkelingen en past indien nodig de beveiliging aan.

Om internetgebruik zo veilig mogelijk te laten zijn is het noodzakelijk dat Zicht B.V. met u als klant samenwerkt. Dit doen we door een aantal afspraken te maken.

Wat doet Zicht B.V.?

  • De Zicht B.V. website, waarmee informatie wordt uitgewisseld, voorziet in een beveiligde verbinding tussen de website en uw device.
  • De Zicht B.V. website waarmee belangrijke en persoonlijke informatie wordt uitgewisseld, is alleen toegankelijk als u uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord invoert. Elke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is uniek. De Zicht B.V. website wordt getest op de beveiliging ervan (hackerstesten).
  • Zicht zal NOOIT vragen naar uw gebruikersnaam of wachtwoord. NOOIT, dus niet op de site en ook niet via e-mail, telefoon of op welke andere manier dan ook! Deze gegevens zijn persoonlijk en geven toegang tot informatie die alleen voor u van belang is. Het is uw sleutel en die mag u nooit aan anderen geven. Doet u dat toch, dan geeft u daarmee zelf toegang en bent u zelf aansprakelijk voor eventuele gevolgen.