WIA verzekering

Snel een persoonlijke prijsopgave ontvangen?
Prijsopgave >
bel een adviseur
vul het formulier in

WIA verzekering - langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers

Als uw medewerker ziek wordt of door een ongeval niet meer kan werken, dan betaalt u de eerste twee jaar het loon door, zoals in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. U doet er bovendien samen alles aan om de medewerker terug te laten keren op het werk. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet? Dan krijgt uw medewerker te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het inkomen kan dan behoorlijk achteruit gaan en zelfs op bijstandsniveau uitkomen. Met een WIA verzekering, ook wel WIA aanvullingsverzekering, kan het inkomensverlies worden opgevangen.

Oplossingen

WIA verzekering - Zicht adviseurs
U voelt zich als werkgever betrokken bij uw werknemers. Dus wilt u goede arbeidsvoorwaarden bieden. Misschien zijn er ook in uw CAO regelingen opgenomen om het inkomen van arbeidsongeschikte werknemers te beschermen.
Een aantal oplossingen voor dit risico is:

Eenjarige WIA compensatieverzekering

Deze collectieve verzekering is bedoeld als werkgeverscompensatie voor de kosten die de werkgever maakt als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Meerjarige WIA compensatieverzekering

Deze collectieve verzekering is bedoeld als werknemerscompensatie als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Deze WIA aanvullingsverzekering vangt het inkomensverlies gedurende een langere periode (vanaf 2 jaar) op.

Pensioenakkoord: wat betekent het voor u als werkgever?

WIA excedentverzekering

Deze verzekering wordt ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd en kent twee varianten:
Werknemers met een inkomen tot € 57.232,- (01-01-2020)
Zij ontvangen maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen in de vorm van een WGA-uitkering. Voor hen kan een uitkering van 75% of 80% van het inkomen verzekerd worden. Een werknemer met een IVA-uitkering krijgt alleen een inkomensaanvulling als is gekozen voor 80%.

Werknemers die meer verdienen dan het maximum jaarloon van € 57.232,- (01-01-2020)
De wettelijke uitkering bedraagt dan maximaal 70% van € 57.232,-. Voor het inkomensdeel erboven bestaat geen dekking. Dit kan verzekerd worden tot 70%, 75% of 80% van het laatstverdiende inkomen. Bij de keuze voor 75% of 80% moet in beginsel ook het inkomen tot € 57.232,- worden verzekerd om de wettelijke uitkering aan te vullen.

WGA hiaatverzekering basis

De collectieve WGA hiaatverzekering basis is bedoeld om het inkomensverlies op te vangen als de werknemer onvoldoende werkt. Dit is uitsluitend het geval als de werknemer minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut. De aanvulling is het verschil tussen het (maximum) dagloon van de werknemer en het minimum loon maal een uitkeringspercentage. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

WGA hiaatverzekering uitgebreid

Deze collectieve WIA aanvullingsverzekering is bedoeld om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen en de werknemer te stimuleren om zijn restverdiencapaciteit te benutten.
 • De werknemer krijgt een aanvulling op zijn loon of uitkering waardoor het totale inkomen 70% is van het (gemaximeerde) loon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.
 • Als de werknemer nog inkomen uit arbeid heeft, dan wordt dit op de aanvulling in mindering gebracht. Als dit 50% of meer is van de restverdiencapaciteit dan ontvangt de werknemer bovendien een extra uitkering van 5% of 10%.
WIA verzekering - Zicht adviseurs

Christiaan Henniger - Zicht adviseurs
De WIA verzekering of WIA aanvullingsverzekering kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers zijn.
Christiaan Henniger - Zicht adviseurs

Christiaan Henniger

adviseur zakelijk

Stijgende AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. De stijgende AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de WIA aanvullingsverzekeringen. Weet u waar u op moet letten?

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat

28% heeft dit risico

Door een ongeval of ziekte kunnen uw medewerkers voor korte tijd arbeidsongeschikt raken. U bent wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers 2 jaar lang door te betalen.

Ook interessant
Gerelateerde verzekeringen
Veelgestelde vragen
 • Wat is WIA?
  WIA staat voor Wet werk inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt inkomen als de werknemer na twee jaar ziekte minder of niet kan werken. Bent u twee jaar ziek? Dan kunt u via UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) een WIA-uitkering krijgen als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent.
 • Wat is een eenjarige WIA compensatieverzekering?
  Deze collectieve verzekering is bedoeld als werkgeverscompensatie voor de kosten die de werkgever maakt als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is.
 • Wat zijn de kosten van een  WIA verzekering?
  De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Deze hangt af van de verzekeringen die u kiest, de opbouw van uw personeelsbestand en de sector waarin uw bedrijf werkzaam is. Uw Zicht adviseur kan u informeren en de premie voor u berekenen.