WIA verzekering – langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers

Als uw medewerker ziek wordt of door een ongeval niet meer kan werken, dan betaalt u de eerste twee jaar het loon door, zoals in de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. U doet er bovendien samen alles aan om de medewerker terug te laten keren op het werk. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet? Dan krijgt uw medewerker te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het inkomen kan dan behoorlijk achteruit gaan en zelfs op bijstandsniveau uitkomen. Met een WIA verzekering, ook wel WIA aanvullingsverzekering, kan het inkomensverlies worden opgevangen.

Oplossingen

U voelt zich als werkgever betrokken bij uw werknemers. Dus wilt u goede arbeidsvoorwaarden bieden. Misschien zijn er ook in uw cao regelingen opgenomen om het inkomen van arbeidsongeschikte werknemers te beschermen.
Een aantal oplossingen voor dit risico is:

Mensen in vergadering – WIA verzekering – Zakelijk

Eenjarige WIA compensatieverzekering

Deze collectieve verzekering is bedoeld als werkgeverscompensatie voor de kosten die de werkgever maakt als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is.


Meerjarige WIA compensatieverzekering

Deze collectieve verzekering is bedoeld als werknemerscompensatie als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Deze WIA aanvullingsverzekering vangt het inkomensverlies gedurende een langere periode (vanaf 2 jaar) op.

WIA excedentverzekering

Deze verzekering wordt ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd en kent twee varianten:

Werknemers met een inkomen tot € 71.628,- (01-01-2024)

Zij ontvangen maximaal 70% van het laatstverdiende inkomen in de vorm van een WGA-uitkering. Voor hen kan een uitkering van 75% of 80% van het inkomen verzekerd worden. Een werknemer met een IVA-uitkering krijgt alleen een inkomensaanvulling als is gekozen voor 80%.

Werknemers die meer verdienen dan het maximum jaarloon van € 71.628,- (01-01-2024)

De wettelijke uitkering bedraagt dan maximaal 70% van € 71.628,-. Voor het inkomensdeel erboven bestaat geen dekking. Dit kan verzekerd worden tot 70%, 75% of 80% van het laatstverdiende inkomen. Bij de keuze voor 75% of 80% moet in beginsel ook het inkomen tot € 71.628,- worden verzekerd om de wettelijke uitkering aan te vullen.

WGA hiaatverzekering basis

De collectieve WGA hiaatverzekering basis is bedoeld om het inkomensverlies op te vangen als de werknemer onvoldoende werkt. Dit is uitsluitend het geval als de werknemer minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut. De aanvulling is het verschil tussen het (maximum) dagloon van de werknemer en het minimum loon maal een uitkeringspercentage. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.


WGA hiaatverzekering uitgebreid

Deze collectieve WIA aanvullingsverzekering is bedoeld om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen en de werknemer te stimuleren om zijn restverdiencapaciteit te benutten.

  • De werknemer krijgt een aanvulling op zijn loon of uitkering waardoor het totale inkomen 70% is van het (gemaximeerde) loon dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd.
  • Als de werknemer nog inkomen uit arbeid heeft, dan wordt dit op de aanvulling in mindering gebracht. Als dit 50% of meer is van de restverdiencapaciteit dan ontvangt de werknemer bovendien een extra uitkering van 5% of 10%.
Vrouw heeft arm vast – WIA verzekering – Zakelijk

Auto Draft 14

De WIA verzekering of WIA aanvullingsverzekering kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers zijn.

Christiaan Henniger

adviseur zakelijk
Auto Draft 14

Christiaan Henniger

adviseur zakelijk

Stijgende AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. De stijgende AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de WIA aanvullingsverzekeringen. Weet u waar u op moet letten?

Wij regelen het voor u

  • U hoeft het niet alleen te doen
  • Direct contact met een adviseur
  • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor

28% heeft dit risico

Door een ongeval of ziekte kunnen uw medewerkers voor korte tijd arbeidsongeschikt raken. U bent wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers 2 jaar lang door te betalen.

  • Deze collectieve verzekering is bedoeld als werkgeverscompensatie voor de kosten die de werkgever maakt als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is.
  • WIA staat voor Wet werk inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA regelt inkomen als de werknemer na twee jaar ziekte minder of niet kan werken. Bent u twee jaar ziek? Dan kunt u via UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) een WIA-uitkering krijgen als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent.
  • De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Deze hangt af van de verzekeringen die u kiest, de opbouw van uw personeelsbestand en de sector waarin uw bedrijf werkzaam is. Uw Zicht adviseur kan u informeren en de premie voor u berekenen.