Wat is lijfrente?

Een lijfrente is een verzekering of bankspaarproduct waarmee u een aanvullend inkomen kunt opbouwen. Dat leidt tot een uitkering die iemand periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, ontvangt als aanvulling op de AOW of het pensioen.

Zoë helpt u graag verder
Zoë helpt u graag verder

Waarom een lijfrente?

U betaalt voor deze verzekering een bepaalde periode premie, of stort eenmalig geld op een rekening. Aan het einde van de looptijd van de lijfrenteverzekering of lijfrenterekening koopt u met het dan beschikbare bedrag een lijfrente-uitkering aan (of u stelt de uitkering uit). Deze uitkering kan dienen als aanvulling op uw inkomen; bijvoorbeeld uw AOW-uitkering of het pensioen van uw werkgever. U kunt onder voorwaarden de uitkering ook gebruiken om eerder te stoppen met werken. Een lijfrentepolis kunt u beschouwen als een pensioenregeling die u zelf regelt.

Er zijn drie redenen die het afsluiten van een lijfrenteproduct aantrekkelijk maken:

Pensioen aanvullen

Het afsluiten van een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening is vooral interessant als u een pensioengat heeft of als u een aanvullend pensioen op wil bouwen. De norm voor een goed pensioen werd meestal gesteld op 70% van het laatstverdiende loon. De meeste mensen halen dit inmiddels niet meer en dan is er sprake van een pensioengat. U bouwt minder pensioen op als:

 • Uw werkgever geen of slechts een beperkte pensioenopbouw biedt.
 • U een auto van de zaak heeft (over de fiscale bijtelling bouwt u geen pensioen op).
 • U relatief hoge variabele loonbestanddelen heeft waarover geen pensioen wordt opgebouwd (bijvoorbeeld overwerk, prestatieafhankelijke beloningen of ploegentoeslag).
 • U in het geval van een echtscheiding een deel van het opgebouwde pensioen aan uw ex-partner moet afstaan.
 • U langdurig verblijft in het buitenland.
 • U regelmatig van werkgever veranderd bent.

Uw geld staat vast

Zoals hierboven beschreven legt u periodiek geld in voor uw lijfrenteproduct. Bijvoorbeeld met een eenmalige of regelmatige storting, of een maandelijkse premie. Het vermogen dat u hiermee opbouwt kunt u niet tussentijds opnemen. Veel mensen zien dat als een voordeel. U kunt namelijk niet in de verleiding komen om het geld tussentijds op te nemen.

Lijfrente en de belasting – fiscaal voordeel

Het opbouwen van een aanvullend inkomen met een lijfrenteproduct kan fiscaal voordelig zijn. U mag de premie of de inleg namelijk, onder bepaalde voorwaarden, voor de inkomstenbelasting in mindering brengen. Daar staat tegenover dat u over de uitkering van de lijfrente wel inkomstenbelasting moet betalen. Uw inkomen valt dan vaak in een lagere belastingschaal, waardoor u uiteindelijk minder belasting betaalt.

Wat is lijfrente?

Hoe werkt de lijfrente-uitkering?

Als de lijfrenteverzekering of lijfrenterekening tot uitkering komt, vaak op of rond de pensioenleeftijd, dan kunt u met dit bedrag een periodieke uitkering aankopen: een direct ingaande lijfrente. Er wordt dan periodiek een bedrag op uw rekening gestort als aanvulling op uw inkomen. Een direct ingaande lijfrente hoeft u niet per se af te sluiten bij dezelfde aanbieder waar u het vermogen heeft opgebouwd. U kunt kiezen voor de partij die de hoogste uitkering biedt. U kunt er ook voor kiezen om de uitkering uit te stellen, bijvoorbeeld omdat u het geld op dat moment (nog) niet nodig heeft.

Meer weten? Bekijk dan onze pagina ‘Valt uw lijfrente binnenkort vrij?’.


Vergelijkingskaart

Op de vergelijkingskaart kunt u lezen wat wij precies voor u doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
664 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.