Veelgestelde vragen over pensioen en inkomen

Kan ik ook overstappen naar banksparen?

Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Het is afhankelijk van de situatie of dit voor u wel of niet interessant is. Zo kan een omzetting fiscale gevolgen hebben en er kunnen (afkoop)kosten aan verbonden zijn. Als u overweegt om over te stappen, neemt u dan contact op met onze adviseurs. Zij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Wat is lijfrente ook alweer?

Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken.

Als u lijfrente opgebouwd hebt ontvangt u, wanneer het bedrag beschikbaar komt, een brief van uw verzekeringsmaatschappij of bank voor de afloopdatum. Het vrijkomen van de lijfrente wordt expireren genoemd.

Begin op tijd met het verzamelen van informatie

Als u bericht ontvangen hebt met de afloopdatum, kunt u het beste snel beginnen met het verzamelen van informatie. Als u pas na de afloopdatum een keuze maakt, kan het zijn dat u extra belasting moet betalen en dit zou zonde zijn. Het is verstandig om ook informatie te zoeken over verschillende soorten lijfrente-uitkeringsproducten die worden aangeboden door banken en verzekeringsmaatschappijen. U bent niet verplicht een lijfrente-uitkering te kopen bij dezelfde aanbieder als waar de lijfrente is opgebouwd.

Weet u wat u met het bedrag kunt doen?

Onze klanten kiezen meestal voor een van de volgende opties:

 • De opbouwfase van de lijfrente verlengen.
 • Een uitkeringsproduct afsluiten.
 • Het opgebouwde bedrag samenvoegen met andere lijfrentes.
 • Het opgebouwde bedrag laten uitkeren.

Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW.
De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt.

Gevolgen voor uw pensioenopbouw

Het belangrijkste gevolg is dat u in de toekomst minder pensioen op kunt bouwen. Dit komt omdat de overheid de maximale opbouwpercentages verlaagt en premiestaffels aanpast. Voor sommige mensen betekent dit dat ze in een periode van 40 jaar zo’n 20% minder pensioen kunnen opbouwen.

Uw eigen situatie

Voor iedereen is het goed om te weten hoe de pensioensituatie eruit ziet. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel AOW u krijgt en hoeveel pensioen er is opgebouwd via de werkgever op het moment dat u met pensioen gaat. Vervolgens is het belangrijk om na te gaan wat u wil als u met pensioen bent. Hoe zien uw uitgaven er uit? Door uitgaven en inkomsten te vergelijken, kunt u zien of er voldoende pensioen is opgebouwd of dat er juist een tekort is, wat u moet aanvullen. Op de site www.pensioenkijker.nl staat een handige tool, om het toekomstig gezinsinkomen vast te stellen.


Vergelijkingskaart

Op de vergelijkingskaart kunt u lezen wat wij precies voor u doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
678 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.