Iedereen heeft een zorgverzekering nodig

Ieder jaar heeft u de mogelijkheid opnieuw een keuze te maken voor een zorgverzekering.

088-020 93 03 of app 06-512 076 88

Wilt u een nieuwe zorgverzekering afsluiten?

Dat kan weer tussen 12 november en 31 december. Uw nieuwe zorgverzekering start dan per 1 januari 2024.

Wat is de beste zorgverzekering?

Het is moeilijk te bepalen wat de beste zorgverzekering is voor u. Dat ligt aan uw zorgbehoefte en welke aanvullende zorgverzekering u wilt. We geven u graag advies. Lees meer

https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
691 beoordelingen

Tussentijds overstappen kan bij een zorgverzekering alleen als:

 • u 18 jaar wordt. Lees meer over onze jongeren zorgverzekering;
 • de verzekeringsmaatschappij de voorwaarden wijzigt;
 • u in Nederland gaat wonen na verblijf in het buitenland;
 • u onverzekerd bent, maar wel verzekeringsplichtig;
 • u als militair uit dienst treedt;
 • u bij een nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering afsluit, de vooruitbetaalde premie krijgt u dan terug.

Tussentijds overstappen > vergelijk en sluit meteen af
Kind bij tandarts-zorgverzekering-particulier

Christian Bultman – Zicht adviseurs

Wij adviseren om de restitutie zorgverzekering te kiezen. Dan kunt u bij alle ziekenhuizen terecht.

Christian Bultman

Adviseur particulieren
Christian Bultman – Zicht adviseurs

Christian Bultman

Adviseur particulieren

Goed om te weten

 • Voor 2023 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-.
 • De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2023 maximaal € 250,-.

Voor onderstaande (zorg)kosten betaalt u geen eigen risico:

 • Medische kosten (inclusief tandarts) voor verzekerden tot 18 jaar.
 • Huisarts.
 • Verloskundige zorg/kraamzorg.
 • Hulpmiddelen die u leent van de thuiszorg.
 • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie, zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement.
 • Vergoedingen die worden gedaan uit aanvullende verzekeringen.

baby-zorgverzekering-particulier

Waar moet u op letten?

De dekking voor de basisverzekering is bij alle zorgverzekeraars gelijk. Maar er zijn toch nog drie verschillende soorten verzekeringen.

Restitutieverzekering

U heeft de vrije keuze naar welke zorgverlener u wilt gaan. Uw verzekering vergoedt dan de kosten.

Natura zorgverzekering

U moet dan naar een zorgverlener die is gecontracteerd door de zorgverzekeraar. Als u bijvoorbeeld naar een ziekenhuis gaat waar geen contract mee is afgesloten, wordt de rekening niet volledig vergoed.

Budgetpolis

Dit is de goedkopere variant van de natura verzekering. De zorgverzekeraar heeft voor deze verzekeringsvorm een beperkt aantal zorgverleners gecontracteerd.

Hoe belangrijk is vrije artsen keuze? Bekijk de video


We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
691 beoordelingen
 • Voor 2023 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Vanaf 2023 is er geen collectiviteitskorting op de basisverzekering toegestaan. Collectiviteitskorting op de aanvullende- en tandartsverzekering is nog wel toegestaan. Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op sommige zorgverzekeringen.
 • In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.