Zorgverzekering | Gelukkig geregeld bij Zicht

Het afsluiten van een zorgverzekering is verplicht. U verzekert daarmee zorg uit het basispakket, zoals de huisarts of het ziekenhuis. U heeft ieder jaar tussen 12 november en 31 december de mogelijkheid om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Uw nieuwe zorgverzekering start dan per 1 januari 2024.

088-020 93 03 spreek direct een adviseur

 • Voor 2024 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-.
 • De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2024 maximaal € 250,-.
 • In sommige gevallen kunt u tussentijds overstappen.


Christian Bultman – Zicht adviseurs

Bekijk voordat u een zorgverzekering afsluit altijd goed welke zorg u vorig jaar nodig had.

Christian Bultman

adviseur particulieren
Christian Bultman – Zicht adviseurs

Christian Bultman

adviseur particulieren

Voor onderstaande (zorg)kosten betaalt u geen eigen risico:

 • Medische kosten (inclusief tandarts) voor verzekerden tot 18 jaar.
 • Huisarts.
 • Verloskundige zorg/kraamzorg.
 • Hulpmiddelen die u leent van de thuiszorg.
 • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie, zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement.
 • Vergoedingen die worden gedaan uit aanvullende verzekeringen.

Tussentijds overstappen kan bij een zorgverzekering alleen als:

 • u 18 jaar wordt. Lees meer over onze jongeren zorgverzekering;
 • de verzekeringsmaatschappij de voorwaarden wijzigt;
 • u in Nederland gaat wonen na verblijf in het buitenland;
 • u onverzekerd bent, maar wel verzekeringsplichtig;
 • u als militair uit dienst treedt;
 • u bij een nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering afsluit. De vooruitbetaalde premie krijgt u dan terug.

Meer weten over …

Korting op deze verzekering

Sluit deze verzekering af in het Zicht privépakket. Dan krijgt u korting oplopend tot 10%.

 • Voor 2023 geldt een verplicht eigen risico van € 385,-. Voor onderstaande zorgkosten betaalt u geen eigen risico:
  • Medische kosten voor verzekerden tot 18 jaar
  • Kosten voor de huisarts
  • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
  • Verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
  • Hulpmiddelen van de thuiszorg die u in bruikleen krijgt
  • Bepaalde kosten van een donor bij orgaandonatie
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
 • Alle zorgverzekeraars zijn verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt dit niet. Bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering kan de zorgverzekeraar een medische selectie nodig vinden. Sommige zorgverzekeraars hebben geen medische selectie, maar een wachttijd. Dit komt vooral voor bij tandartsverzekeringen. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 6 maanden mag u pas na deze periode gebruik maken van een bepaalde vergoeding. Of er sprake is van een wachttijd of medische selectie, staat in de polisvoorwaarden.
 • Vanaf 2023 is er geen collectiviteitskorting op de basisverzekering toegestaan. Collectiviteitskorting op de aanvullende- en tandartsverzekering is nog wel toegestaan. Zicht biedt aantrekkelijke kortingen op sommige zorgverzekeringen.
 • In de basisverzekering is de belangrijkste medische zorg verzekerd. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor een uitgebreidere dekking kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Maar is dat altijd nodig? Heeft u nu een aanvullende zorgverzekering? Vraag dan bij uw huidige zorgverzekeraar hoeveel u de afgelopen twee jaar geclaimd heeft uit deze aanvullende verzekering. Maakt u nauwelijks gebruik van de aanvullende zorgverzekering? Dan kunt u overwegen deze volgend jaar achterwege te laten. Bedenk vooraf wel of u bepaalde zorg verwacht, dan kunt u uw zorgverzekering hierop aanpassen.