Waardeoverdracht van mijn werkgeverspensioen

Pensioen is uw inkomen voor later. De meeste mensen denken hier niet graag over na. Het wordt toch collectief geregeld door de werkgever? Toch is het verstandig om hier op sommige momenten wel bij stil te staan. Bijvoorbeeld als u van werkgever wisselt. U heeft dan recht op waardeoverdracht van uw pensioen. Weet u hoe het werkt?

Zoë helpt u graag verder

Wat is waardeoverdracht van uw pensioen?

Als u een andere baan krijgt, vraagt de salarisadministratie van de nieuwe werkgever meestal of u uw pensioen van uw vorige baan wil meenemen. Dit betekent dat het geld, dat in het pensioenfonds of bij de pensioenverzekeraar van de oude werkgever is gestort, wordt overgeheveld naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht pensioen. Er gaat bij waardeoverdracht geen geld verloren. Als u besluit niet voor waardeoverdracht van uw pensioen te kiezen, dan blijft het geld bij uw oude pensioenuitvoerder staan. Het wordt daardoor een ‘premievrij’ en zogeheten ‘slapend’ pensioen.

Vrouw aan telefoon op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

Ouder stel bekijkt hun pensioen | Pensioen | Particulier

Weetjes over waardeoverdracht

 • Waardeoverdracht van uw pensioen is niet verplicht, het is een recht.
 • Uw (ex-)werkgevers zijn in principe verplicht om hieraan mee te werken. In sommige gevallen kan een werkgever dit weigeren.
 • U kunt op ieder moment na indiensttreding (bij baanwisseling na 1-1-2015) voor waardeoverdracht kiezen.
 • Een offerte aanvragen voor waardeoverdracht is vrijblijvend.
 • Waardeoverdracht is niet altijd een verstandige keuze.
 • Waardeoverdracht mag ook voor in het verleden opgebouwde pensioenen.
 • Soms wordt de door u aangevraagde waardeoverdracht uitgesteld. Dit gebeurt als de dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder lager is dan 100%.

Wanneer is waardeoverdracht pensioen een verstandige keuze?

Dat hangt af van de verschillen in de pensioenregelingen. U kunt pas een verstandige keuze maken als u de verschillen kent. Kijk op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Let daarbij op de volgende punten:

 • Wat voor type pensioenregeling is de nieuwe regeling: een eindloon, middelloon of beschikbare premieregeling?
 • Is er verschil in de pensioenleeftijd?
 • Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld?
 • Is er een verschil in de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen?
 • Wilt u straks van één of meer pensioenuitvoerders pensioeninkomen krijgen?

Inzicht

Als u uw oudedagsvoorzieningen goed wilt regelen, is het allereerst belangrijk een goed inzicht te hebben in hoe u ervoor staat. Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u eenvoudig opzoeken hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerders.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijk contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
661 beoordelingen
 • De pensioenopbouw stopt wanneer u de pensioenrichtleeftijd haalt. Meestal is dat 68 jaar. U kunt ervoor kiezen om de pensioenuitkering in te laten gaan wanneer u de pensioenrichtleeftijd bereikt, maar u kunt ook vervroegen of uitstellen. De uitkering kunt u maximaal uitstellen tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Omdat de uitkering van het pensioen dan over een kortere tijdsperiode wordt gespreid, is de uitkering per maand hoger. Wanneer u uw pensioenuitkering juist eerder laat ingaan, heeft dit effect op de hoogte van het te ontvangen pensioen. De maandelijkse uitkering is in dit geval juist lager.
 • De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.