Wat zijn de financiële gevolgen bij een echtscheiding?

Het beëindigen van een relatie is ingrijpend. Een emotionele gebeurtenis met grote gevolgen. Naast de emotionele gevolgen heeft een echtscheiding ook financiële gevolgen.

Bel 088-020 93 99 voor een vrijblijvende afspraak

Het ouderdomspensioen na scheiding

Als u gaat scheiden wordt het ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd over beide partners verdeeld. Dit is bij wet zo geregeld. Alleen als hierover in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant andere afspraken zijn gemaakt hoeft dit niet.
Uw pensioenuitvoerder moet dan ook over de scheiding geïnformeerd worden. Hiervoor is een speciaal formulier ontwikkeld dat u binnen twee jaar moet opsturen. Dit formulier vindt u bijvoorbeeld op www.rijksoverheid.nl.

Man met bril glimlacht – Pensioen – Particulier

Het partnerpensioen bij scheiding

Naast het ouderdomspensioen is er vaak ook sprake van een partnerpensioen. Bij een scheiding wordt dit omgezet in een zogenaamd bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen wordt uitgekeerd als de ex-partner komt te overlijden.


De hypotheek na scheiding

Ook als u in het bezit bent van een eigen woning zijn er twee mogelijkheden. U kunt besluiten om de woning te verkopen of één van beide partners blijft in de woning wonen.

De woning verkopen

Als u besluit de woning te verkopen dan wordt de hypotheek afgelost met de opbrengst van de woning. De eventuele overwaarde wordt dan over beide partners verdeeld. Maar het kan ook voorkomen dat de opbrengst uit de verkoop lager is dan de hypotheekschuld. In dat geval blijft er een restschuld bestaan. Ook deze wordt verdeeld over beide partners.

Eén van de partners blijft in de woning wonen

Als één van beiden in de woning blijft wonen, moet de ex-partner die uit de woning vertrekt worden uitgekocht. Degene die blijft, kan hiervoor de hypotheek verhogen, mits de financiële ruimte dit toelaat. De hypotheek en de eventueel daaraan gekoppelde verzekeringen worden dan overgeschreven.

Twee vrouwen omhelzen elkaar – Pensioen – Particulier

Levensverzekering bij scheiding

Ook over eventueel afgesloten levensverzekeringen moet een beslissing genomen worden. U heeft daarbij twee mogelijkheden. De levensverzekering wordt bij scheiding aan één van beide partners toebedeeld of de verzekeringspolis wordt gesplitst. Hierbij moet u er rekening mee houden dat het wijzigen van een levensverzekering fiscale gevolgen kan hebben. Onze adviseurs informeren u hier graag over.

Vrouw en kind schrijven – Pensioen – Particulier

Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen zoals de woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering worden meestal overgenomen door de partner die in de woning blijft wonen, als hiervan tenminste sprake is. Het is verstandig om te controleren of de dekkingen en de verzekerde bedragen nog bij de nieuwe situatie passen. De andere partner sluit doorgaans nieuwe verzekeringen af, ook weer passend bij de nieuwe (woon)situatie.

Bij de autoverzekering is het belangrijk om te kijken naar de opgebouwde schadevrije jaren. Deze geven recht op een bonus-maluskorting. Als de partners één auto deelden dan kunt u de verzekeringsmaatschappij vragen om de opgebouwde schadevrije jaren te splitsen over beide bestuurders. Zo kunt u beiden gebruik maken van een bonus-maluskorting.


Rechtsbijstand

In het geval van een echtscheiding worden er ook kosten gemaakt voor de scheiding zelf. Denk hierbij aan kosten voor de advocaat, voor mediation en de griffiekosten. Deze kosten worden niet door een rechtsbijstandverzekering vergoed.

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
761 beoordelingen
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.