Banksparen, sparen voor later

Banksparen is een vorm van sparen, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening wordt gestort: de bankspaarrekening. U kunt dus niet ‘zomaar’ over het opgebouwde vermogen beschikken; de bankspaarrekening is gekoppeld aan een specifiek doel. U kunt het spaartegoed gebruiken voor:

 • een aanvulling op uw pensioen (bancaire lijfrente)
 • de aflossing van uw hypotheek
Bel 088-020 93 03 voor een vrijblijvende afspraak

Belastingvoordeel

Het grote voordeel van banksparen ten opzichte van een gewone spaarrekening zit in het belastingvoordeel dat u kunt realiseren. Dit is natuurlijk wel aan een aantal regels gebonden.

Bij banksparen voor de aflossing van de hypotheek is de uitkering onbelast (tot € 166.000,- per belastingplichtige), bij een pensioenaanvulling is de inleg onbelast. Over de pensioenuitkering betaalt u wel belasting maar vaak is dat op een moment dat uw inkomen lager is en mogelijk in een lagere belastingschijf valt. Bovendien betaalt u over het kapitaal op de geblokkeerde rekening geen vermogensrendementsheffing.

Vrouw glimlacht – Pensioen en inkomen – Particulier

Banksparen of beleggen

U kunt kiezen voor een bankspaarrekening waarbij u een vaste rente vergoeding krijgt over het gespaarde vermogen. U kunt ook kiezen voor een bankbeleggingsrekening. In dat geval bouwt u vermogen op door middel van beleggingen. Bij een beleggingsrekening neemt u een risico met de kans om een lager of hoger rendement te behalen. Het uiteindelijke kapitaal kan dan lager maar ook hoger uitvallen dan het vermogen dat u voor ogen had.


Overstappen op banksparen

Het is ook mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Het is afhankelijk van de situatie of dit voor u wel of niet interessant is. Zo kan een omzetting fiscale gevolgen hebben en er kunnen (afkoop)kosten aan verbonden zijn. Als u overweegt om over te stappen, neemt u dan contact op met onze adviseurs. Zij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Vrouw bezig op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

Let op, als u een kapitaalverzekering heeft die gebruikt wordt voor de aflossing van de hypotheek, dan is hier vaak een overlijdensrisicoverzekering aan gekoppeld. Bij banksparen is dit niet verplicht. U kunt natuurlijk wel aanvullend een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Zo voorkomt u dat de nabestaanden met hoge (hypotheek)kosten achterblijven.

Dienstverleningsdocument

In het dienstverleningsdocument kunt u lezen wat wij precies voor u doen. En hoeveel dat gemiddeld kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. Download hier ons dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
820 beoordelingen
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.