Sparen voor mijn kind, wat zijn de mogelijkheden?

Wilt u voorkomen dat uw kind na afronding van de studie met een studieschuld wordt geconfronteerd, dan is het verstandig om op tijd maatregelen te nemen en op tijd te gaan sparen voor uw kind.
Wat kunt u doen om uw kind financieel te ondersteunen?

Bel 088-020 93 03 voor een vrijblijvende afspraak

Wat kost een studie?

Het Nibud heeft berekend dat een studie van een HBO student die 4 jaar op kamers zit, gemiddeld € 58.000,- kost. Dat is meer dan € 1.200,- per maand.
Onderstaande bedragen zijn de gemiddelden van de studenten die hier geld aan uitgeven. Het collegegeld voor het hoger onderwijs voor 2020/2021 is € 2.143,-. Dit komt neer op een bedrag van € 178,58 per maand.

 • Huur kamer: € 417,-
 • Collegegeld: € 178,58
 • Studieboeken e.d.: € 58,-
 • Boodschappen: € 81,-
 • Vervoer (naast OV-kaart): € 63,-
 • Ontspanning: € 146,-
 • Kleding: € 47,-
 • Zorgverzekering: € 106,-
 • Telefoon: € 26,-

Bron: Nibud studentenonderzoek 2017

Man met laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

Hoeveel moet ik sparen voor mijn kind?

Het is lastig aan te geven welk bedrag u maandelijks moet inleggen. Het hangt er sterk van af hoeveel u per maand kunt sparen. En heeft u één of meer kinderen? En welke studie gaan ze volgen? Om een richtlijn te geven, veel ouders sparen het bedrag aan kinderbijslag voor hun kind. U kunt ook 18 jaar lang maandelijks € 50,- sparen, ook dan komt u tot een mooi eindbedrag. Maar 99% van de Nederlanders geeft aan dat ze de genoemde € 58.000,- van het Nibud niet gaan halen. Dat hoeft ook niet. Een deel van de studiekosten kunt u waarschijnlijk vanuit uw lopende inkomsten betalen.

Jongen technisch aan het werk – Pensioen en inkomen – Particulier

Sparen op een spaarrekening

Sparen voor uw kind kunt u doen op een reguliere spaarrekening bij een bank. De rente die u daarover krijgt is op dit moment niet hoog. Sommige banken hebben speciale kinder- of jongerenspaarproducten, waarover u iets meer rendement kunt maken. Indien u wilt sparen voor de studie van uw kind, begin daar dan zo snel mogelijk mee. U heeft dan meer tijd tot de studie begint en u heeft dus meer tijd om het gewenste bedrag bij elkaar te sparen.

Sparen voor uw kind in een deposito

Bij een deposito zet u geld voor langere tijd vast, tot maximaal 20 jaar. Het voordeel is dat de rente op een deposito meestal hoger is dan op een reguliere spaarrekening. Een ander kenmerk is dat u tussentijds geen geld kunt opnemen. Daarnaast werkt een deposito meestal niet met een maandelijkse inleg. Dus u heeft direct een startkapitaal nodig. Let er ook op dat de datum van vrijvallen van het deposito ongeveer gelijk loopt met de aanvang van de studie.


Beleggen

Een andere manier om te sparen voor uw kind(eren) is door middel van beleggen. Het verwachte rendement op beleggingsproducten is op lange termijn groter dan voor spaarproducten. Maar, het rendement is onzeker. U weet vooraf niet op wat voor een bedrag u uitkomt op het moment dat de studie van uw kind begint. Het bedrag kan ook tegenvallen.

Vrouw op laptop – Pensioen en inkomen – Particulier

Schenken in 2020

Als het financieel gezien mogelijk is kunt u ook jaarlijks of eenmalig een bedrag belastingvrij schenken aan uw kind. Het bedrag dat u jaarlijks voor een algemeen doel mag schenken is € 5.515,-. Daarnaast mag u eenmalig een bedrag schenken van maximaal € 26.457,-. Is de schenking bedoeld voor de eigen woning? Dan is de eenmalige vrijstelling €103.643,-

Kijk voor alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als u jaarlijks wil sparen voor uw kind dan heeft u de keuze om de rekening op naam van het kind te zetten of op uw eigen naam. In het eerste geval is het bedrag dat u jaarlijks spaart feitelijk een schenking. Houd hier rekening mee bij de vaststelling van het bedrag. Spaart u op uw eigen naam en schenkt u het bedrag ineens, dan is dat ook een schenking.

Man en vrouw krijgen uitleg adviseur – Pensioen en inkomen – Particulier

Fiscaal

Als uw kind nog geen 18 is, worden de opgebouwde tegoeden opgeteld bij uw vermogen in box 3. Het maakt daarbij niet uit of de rekeningen op uw naam of op naam van het kind staan

We regelen het voor u

 • Advies op maat
 • Persoonlijke contact
 • Samen met een adviseur
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
820 beoordelingen
 • Hoe zit het met pensioenopbouw als u ziek wordt?
  Tijdens de eerste twee jaar van ziekte betaalt de werkgever uw loon door. In het eerste ziektejaar is dit meestal 100% en in het tweede jaar 70%. Over dit bedrag bouwt u ook pensioen op. Als u na die twee jaar niet mee kunt werken en u wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, krijgt u een WIA uitkering. Vanaf dat moment bouwt u (gedeeltelijk) premievrij pensioen op.
 • Wat betekent de stijging van de AOW-leeftijd?
  De AOW-leeftijd loopt stapsgewijs op tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Op de website van de sociale verzekeringsbank kunt u direct zien op welke leeftijd u recht heeft op AOW. De aanpassing van de AOW-leeftijd heeft directe gevolgen voor u. Het kan zijn dat u langer moet doorwerken voordat u met pensioen kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat u minder pensioen opbouwt. Lees verder
 • Kan ik overstappen naar banksparen?
  Het is mogelijk om uw huidige verzekeringspolis om te zetten naar een bankspaarproduct. Lees verder
 • Wat is lijfrente ook alweer?
  Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening. Een koopsompolis is ook een vorm van een lijfrente. Met een lijfrente bouwt u een bedrag op voor later als u wat extra inkomen nodig heeft. Bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen of als u eerder wilt stoppen met werken. Lees verder
 • Ik ga scheiden, wat moet ik regelen voor mijn pensioen?
  Het is belangrijk om de afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Als er geen afspraken worden gemaakt, dan geldt de wetgeving. Hierin staat dat het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld wordt. Ook wordt het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen, nu een bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Wilt u afwijken hiervan? Dan moet dit vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant. De pensioenuitvoerder wil dan graag een kopie hiervan, zodat ze de gemaakte afspraken kunnen vastleggen.
 • Ik ben bijna 67 jaar, maar ik wil nog langer doorwerken. Hoe gaat dat verder met mijn pensioen?
  De pensioenopbouw stopt in de maand waarin u 67 wordt. Vanaf dat moment betaalt u ook geen pensioen premie meer. U kunt ervoor kiezen om uw pensioenuitkering in te laten gaan in de maand waarin u 67 wordt, maar u kunt de pensioenuitkering ook uitstellen. Zolang u werkt, uiterlijk tot de maand waarin u 70 jaar wordt, kun u de uitkering uitstellen. Als u voor uitstellen kiest wordt uw pensioenuitkering ook iets hoger.