Betalingsachterstand

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet op tijd betaal? Voorkom betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat u, bijvoorbeeld door een daling van uw inkomsten of een scheiding, uw premie (tijdelijk) niet kunt betalen. We raden u aan om in dat geval contact op te nemen met uw adviseur of onze afdeling debiteurenbeheer. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Zo voorkomt u dat betalingsachterstanden oplopen en houdt u grip op uw financiën. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om een oplossing te vinden. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Of doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Op deze pagina en in deze folder leggen we uit wat er gebeurt als u uw premie niet op tijd betaalt. Zicht B.V. volgt hierbij het protocol bij betalingsachterstanden van het Verbond van Verzekeraars.


Betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening heeft staan. Dan kunnen we de premie niet incasseren. Of u vergeet een keer de premie over te maken. U heeft dan een betalingsachterstand. Daarvoor sturen we u kort na de vervaldatum van de factuur een herinnering. U heeft dan nog 14 dagen de tijd om uw factuur te betalen.

Tweede herinnering: incassokosten

Omdat we het liefst voorkomen dat we een incassobureau moeten inschakelen, sturen we u een tweede herinnering. U heeft dan nog 5 dagen om uw rekening te betalen. Voor deze herinnering brengen we wel incassokosten in rekening. Dit bedrag is lager dan de incassokosten die het incassobureau in rekening brengt. Zowel Zicht als het incassobureau moeten zich houden aan het wettelijke maximum voor incassokosten.

Wat als u niet op onze herinneringen reageert?

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen? Dan lopen de incassokosten en de betalingsachterstand op. Na twee herinneringen neemt incassobureau Cannock het van ons over.

 Klik op de afbeelding om deze in een apart venster te openen.


Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

  • Wilt u de premie overmaken? Gebruik hiervoor de gegevens op de betaalherinnering.
  • Kunt u niet meteen betalen en heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau Cannock? Neem dan contact op met uw adviseur of onze afdeling debiteurenbeheer.
  • Heeft u al een brief van Cannock gekregen? Op deze brief vindt u het telefoonnummer en het e-mailadres van incassobureau Cannock. Zij helpen u verder.

Lukt het niet uw premieachterstand in één keer te betalen?

Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Neem contact op met de afdeling debiteurenbeheer en stel samen een betalingsregeling vast. We moeten de premie dan wel kunnen incasseren van uw rekening. Als dat niet lukt, vervalt de regeling.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?

Als u uw premie niet betaalt voor de uiterste betaaldatum, stopt de dekking van uw verzekering. Op de factuur en de herinnering staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt met terugwerkende kracht. U kunt dus geen schadeclaims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar.

De Dienst Wegverkeer, beter bekend als de RDW, onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen verzekerd zijn. Is uw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijgt u van de RDW een boete van honderden euro’s. U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

U heeft betaald. Wanneer bent u weer verzekerd?

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij uw achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Wilt u via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist. Bovendien is het gratis. Neem voor het instellen van de automatische incasso contact op met uw adviseur.