Pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?

Het pensioenakkoord belooft een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel te worden. Een pensioen dat mee beweegt met de economie. Een belangrijke stap naar de toekomst, een stap waar de samenleving van nu om vraagt.

Het akkoord heeft grote invloed op de manier van pensioenopbouw. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken en een nieuw pensioencontract. Wat betekenen deze afspraken voor u als werkgever?

Zoë helpt u graag verder

Waarom een pensioenakkoord?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De opbouw van de bevolking, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen.

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Werknemers in vergadering – Pensioen – Zakelijk

Gevolgen pensioenakkoord voor uw pensioenregeling

Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor alle pensioenen in Nederland. Dus ook voor die van u! Een groot deel van het akkoord heeft betrekking op pensioenfondsen. Een klein deel op pensioenregelingen zoals die via Zicht adviseurs bij commerciële pensioenuitvoerders of verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht.

Voor pensioenregelingen uitgevoerd door commerciële pensioenuitvoerders zijn dit de belangrijkste veranderingen:

 • Meer keuzevrijheid voor pensioen
 • Mogelijk twee verschillende pensioentoezeggingen voor uw huidige en nieuwe werknemers; stijgende versus vlakke staffel
 • Aanpassing partnerpensioen naar maximaal 50%, niet gekoppeld aan diensttijd
 • De AOW-leeftijd stijgt minder snel en blijft op 67 staan in 2027

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het pensioenakkoord?

1. Afschaffen van de middelloonregeling

Vanaf 1 januari 2027 is het niet meer toegestaan om een middelloonregeling toe te zeggen. Uitgangspunt is een gelijkblijvende premie, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Jongeren bouwen hierdoor relatief gezien meer pensioen op dan ouderen, omdat hun premie-inleg langer rendeert.

Wat betekent dit voor bestaande pensioenen?

Het nieuwe systeem vraagt om aanpassing van alle bestaande pensioenovereenkomsten. Het is de bedoeling dat de pensioenregeling tussen 2023 en 2027 over gaat naar het nieuwe systeem, namelijk een premieovereenkomst op basis van beleggingen.

Pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?Vrouw glimlacht – Pensioen – Zakelijk

2. Meer keuzevrijheid voor pensioen

Opmerkelijk aan het pensioenakkoord is dat elke deelnemer vanaf 1 juli 2023 de keuze krijgt een deel van zijn/haar pensioen op pensioeningangsdatum op te nemen als een bedrag ineens. Dat is maximaal 10% van de waarde van het pensioen. Bijvoorbeeld te gebruiken voor het aflossen van een hypotheek of voor een wereldreis. Dit zorgt voor meer flexibiliteit op de pensioendatum.

3. Nabestaandenpensioen (partnerpensioen)

Vanaf 1 juli 2023 zijn dit zijn de belangrijkste veranderingen voor het nabestaandenpensioen.

We gaan hier uit van het huidige conceptwetsvoorstel, dit kan nog aangepast worden.

 • Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is niet meer afhankelijk van de diensttijd, maar is een percentage van het pensioengevend salaris. Het percentage is maximaal 50%.
 • Er wordt geen rekening meer gehouden met de AOW-franchise.
 • Nabestaandenpensioen kan alleen op risicobasis worden verzekerd. Dit betekent dat de achterblijvende partner (en eventuele kinderen) alleen een uitkering ontvangen als de deelnemer overlijdt tijdens het dienstverband.
 • Er komt een nieuwe definitie van het begrip ‘partner’.
 • Het wezenpensioen is maximaal 40% voor volle wezen en 20% voor halve wezen van het pensioengevend salaris en loopt door tot 25 jaar. Of het kind wel/geen studie volgt is niet meer belangrijk.

Wijzigingen in uw pensioenregeling als gevolg van het pensioenakkoord?

U bent wettelijk verplicht de wijzigingen van de bestaande pensioenregeling met de deelnemers af te stemmen. Op dit moment wordt er veel gesproken over het tijdelijk afschaffen van het individueel instemmingsrecht. Vooral als het gaat om pensioenregelingen in een pensioenfonds. Voor een verzekerde pensioenregeling verandert het huidige kader van instemming niet. Maar hoe zit het nu precies? Lees de veelgestelde vragen.

Meer over pensioen-
ontwikkelingen?

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
590 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.