Wet toekomst pensioenen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet is ingegaan op 1 juli 2023. Per 1 januari 2028* moeten alle pensioenregelingen aansluiten bij het nieuwe pensioenakkoord. Op deze pagina leest u wat de hoofdlijnen van de nieuwe wet zijn.

*Op dit moment staat in de wet 1 januari 2027 als uiterste transitiedatum. In de Eerste Kamer is bij de instemming met de wet afgesproken dat er nog een wetswijziging komt, om de uiterste transitiedatum aan te passen naar 1 januari 2028.


De nieuwe wet in hoofdlijnen

Met de nieuwe wet gaan er een aantal belangrijke zaken rondom pensioen wijzigen. Dit zijn de wijzigingen op hoofdlijnen.

 • Er zijn alleen nog premieregelingen toegestaan. De eindloon- en middelloonregeling worden afgeschaft.
 • Het partner- en wezenpensioen wordt gestandaardiseerd en gekoppeld aan het salaris.
 • Er komen meer keuzes voor werknemers. Zoals de mogelijkheid om 10% van de waarde van het pensioen in een keer te laten uitbetalen.
 • Verruiming pensioenopbouw in de derde pijler (lijfrente). De fiscale behandeling van de lijfrentepremie wordt gelijkgetrokken met die van het pensioen in de tweede pijler. Dit betekent dat je een groter bedrag fiscaal vriendelijk kunt storten in je pensioenpot (derde pijler).

 • Per 1 januari 2024 is de wettelijke leeftijd om te starten met pensioenopbouw 18 jaar. Dit was 21 jaar.
 • Overige (kleine) wijzigingen
  • De wachttijd voor uitzendkrachten om pensioen op te bouwen vervalt.
  • De minister heeft een zorgplicht om het aantal werknemers zonder pensioen in vijf jaar te halveren tot ongeveer 450.000 werknemers.
  • Als een werknemer uit dienst treedt, kan deze de dekking van het nabestaandenpensioen langer vrijwillig voortzetten.

Pensioencommunicatie

Al jaren gonsde het in de media over de Wet toekomst pensioenen, in de volksmond het pensioenakkoord. We kunnen ons voorstellen dat werknemers hier vragen over hebben. Bovendien bent u als werkgever verplicht om uw werknemers te informeren over hun pensioen. Zicht kan hierbij helpen.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
693 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.