Pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?

Het pensioenakkoord belooft een transparanter en persoonlijk pensioenstelsel. Een pensioen dat mee beweegt met de economie. Een belangrijke stap naar de toekomst, een stap waar de samenleving van nu om vraagt.

Het akkoord heeft grote invloed op de manier van pensioenopbouw. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken en een nieuw pensioencontract. Wat betekenen deze afspraken voor u als werkgever?

Bel Zicht Direct een adviseur spreken

Waarom een pensioenakkoord?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De opbouw van de bevolking, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen.

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Werknemers in vergadering – Pensioen – Zakelijk

Gevolgen pensioenakkoord voor uw pensioenregeling

Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor alle pensioenen in Nederland. Dus ook voor die van u! Een groot deel van het akkoord heeft betrekking op pensioenfondsen. Een klein deel op pensioenregelingen zoals die via Zicht adviseurs bij commerciële pensioenuitvoerders of verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht. Wat de invloed van het pensioenakkoord op uw pensioenregeling is? Dat hangt er bijvoorbeeld van af hoe uw pensioenuitvoerder hiermee omgaat.

Voor pensioenregelingen uitgevoerd door commerciële pensioenuitvoerders zijn dit de belangrijkste veranderingen:

 • Meer keuzevrijheid voor pensioen
 • Mogelijk twee verschillende pensioentoezeggingen voor uw huidige en nieuwe werknemers
 • De AOW-leeftijd stijgt minder snel en blijft op 67 staan in 2026

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het pensioenakkoord?

1. Afschaffen van de middelloonregeling

Uitgangspunt is een gelijkblijvende premie, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Jongeren bouwen hierdoor relatief gezien meer pensioen op dan ouderen, omdat hun premie-inleg langer rendeert.

Wat betekent dit voor bestaande pensioenen?

Het nieuwe systeem vraagt om aanpassing van alle bestaande pensioenovereenkomsten. Het is de bedoeling dat de pensioenregeling tussen 2023 en 2027 over gaat naar het nieuwe systeem, namelijk een premieovereenkomst op basis van beleggingen. De al opgebouwde pensioenen bij pensioenfondsen gaan mee naar de nieuwe ‘pensioenwereld’. Is de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of PPI? Dan geldt dit niet.

Pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?Vrouw glimlacht – Pensioen – Zakelijk

2. Meer keuzevrijheid voor pensioen

Opmerkelijk aan het pensioenakkoord is dat elke deelnemer vanaf 1 januari 2023 de keuze krijgt een deel van zijn/haar pensioen op pensioeningangsdatum op te nemen als een bedrag ineens. Dat is maximaal 10% van de waarde van het pensioen. Bijvoorbeeld te gebruiken voor het aflossen van een hypotheek of voor een wereldreis. Dit zorgt voor meer flexibiliteit op de pensioendatum.

3. Nabestaandenpensioen (partnerpensioen)

Voor het partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum verandert niets, bij het partnerpensioen voor pensioendatum geldt een percentage van het salaris met maximum van 50%. Wat ook wijzigt, is dat de dekking in een aantal situaties blijft doorlopen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt verbeterd. De uitkering zal standaard worden uitbetaald tot het kind 25 jaar wordt. Het voorgestelde maximale verzekerde wezenpensioen is 20% van het pensioengevende salaris voor halfwezen en 40% van het pensioengevende salaris voor wezen.

Er is overgangsrecht geformuleerd waarin uitzonderingen gemaakt zijn voor bestaande toezeggingen. Dit kan er voor u toe leiden dat de bestaande regeling misschien onveranderd kan blijven bestaan. Wilt u weten hoe dit bij u zit? Neem contact met ons op. Dan kunnen we samen met u bekijken wat voor u het beste is.

Wijzigingen in uw pensioenregeling als gevolg van het pensioenakkoord?

U bent wettelijk verplicht de wijzigingen van de bestaande pensioenregeling met de deelnemers af te stemmen. Op dit moment wordt er veel gesproken over het tijdelijk afschaffen van het individueel instemmingsrecht. Vooral als het gaat om pensioenregelingen in een pensioenfonds. Voor een verzekerde pensioenregeling verandert het huidige kader van instemming niet. Maar hoe zit het nu precies? Lees de veelgestelde vragen.

Meer over pensioen-
ontwikkelingen?

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Huis ter Heide (Zeist)
Amersfoortseweg 10-E
3712 BC Huis ter Heide
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
820 beoordelingen
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling?
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.