Pensioen voor uw werknemers

Pensioenadvies over de pensioenregeling voor uw werknemers

Zicht pensioenadviseurs helpt u graag met onafhankelijk pensioenadvies en pensioenoplossingen, pensioenverzekeringen of pensioencommunicatie. De collectieve pensioenregeling is een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Maar tegelijkertijd ook een van de meest complexe arbeidsvoorwaarden.
Bel Zicht
Wij regelen het voor u

Pensioenverzekering

Het is belangrijk om de pensioenregeling voor uw werknemers zó in te richten dat deze zowel voldoet aan de wetgeving en ook aansluit op uw wensen en de afspraken die u hierover met uw werknemers heeft gemaakt. Een goede pensioenregeling houdt met al deze elementen rekening.

Oudedags- en nabestaandenvoorziening

Naast het ‘sparen voor de oudedag’ is ook het zorgen voor de nabestaanden vaak onderdeel van de pensioenregeling. De partner (partnerpensioen) en de kinderen (wezenpensioen) ontvangen dan een uitkering nadat de werknemer is overleden.

Meer over pensioen-

ontwikkelingen?


Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief

Verschuiving pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

De gemiddelde levensverwachting neemt nog steeds toe. Hierdoor verschuift de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Als gevolg hiervan is per 1 januari 2018 ook de pensioenrichtleeftijd  naar 68 jaar gegaan. De pensioenrichtleeftijd is een van de uitgangspunten voor het bepalen van de fiscaal maximale pensioenregeling.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Verschuiving pensioenrichtleeftijd - Zicht adviseurs

Pensioenadvies

Waar kunnen we u bij helpen? Als ondernemer verwacht u antwoord en hulp te krijgen bij het oplossen van uw pensioenvragen. Bij eenvoudige vragen, maar ook bij complexe vragen. Het pensioenteam helpt u door uw vragen centraal te stellen en hierop onze dienstverlening aan te passen. 

Welke vragen heeft u?

 • Welke verplichtingen heb ik als werkgever?
 • Waar kunnen mijn werknemers op rekenen?
 • Uit welke onderdelen bestaat een pensioenregeling?
 • Hoe houd ik de kosten in de hand?
 • Wat wil ik mijn werknemers bieden?
 • Mijn bedrijf verandert, hoe laat ik mijn pensioenregeling mee veranderen?
 • Hoe leg ik mijn werknemers uit wat de pensioenregeling inhoudt?
Pensioen werknemers - Zicht adviseurs

Pensioencommunicatie

Het is belangrijk dat uw werknemers op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen in uw pensioenregeling. Als werkgever wordt van u verwacht (staat in de Pensioenwet) dat u uw werknemers goed informeert. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt. De werkgever wordt nog meer verantwoordelijk gehouden voor de invulling en het begrip ervan bij de werknemers.

Goed om te weten

 • Veel werkgevers denken dat deze wettelijke verplichting wordt afgedekt door de pensioenuitvoerder. Maar dit is onjuist.
 • De pensioenuitvoerder communiceert vaak uitsluitend de verplicht gestelde informatie zoals het UPO en de startbrief.
 • U mag de pensioencommunicatie ook uitbesteden.

Maar ook

 • Als uw werknemers niet goed geïnformeerd zijn kunt u hier in de toekomst op aangesproken worden. Niet alleen door uw werknemers maar ook door bijvoorbeeld nabestaanden van uw werknemers.    
 • U kunt de pensioencommunicatie op verschillende manieren regelen. Zoals een presentatie, online of met persoonlijke gesprekken.
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u als werkgever?
Maurice Vanwersch - Zicht adviseurs
Wist u dat u bij een wijziging van de pensioenregeling verplicht bent instemming te vragen aan de OR én aan alle individuele werknemers?
Maurice Vanwersch - Zicht adviseurs

Maurice Vanwersch

pensioenadviseur

Pensioen contactmoment

Uw pensioenregeling wordt door Zicht beheerd. Ieder jaar bellen wij u om uw pensioenregeling met u door te nemen. Dit noemen wij het jaarlijkse ‘pensioen contactmoment’. Om u voor te bereiden op dit gesprek leggen wij in dit document even kort uit wat we gaan bespreken. Dit document kunt u bij het gesprek houden. U kunt hier ook aantekeningen op maken. Zo gaat u goed voorbereid het gesprek in.

Aanpassen van de pensioenregeling

Er zijn een aantal vragen relevant als uw pensioenregeling aangepast wordt.

Welke vragen?

 • Wat betekent de verlaging van de pensioenopbouw voor u als werkgever en voor uw werknemers?
 • Wat betekent de opschuiving van de pensioenleeftijd?
 • Welke oplossingen zijn er om de regeling zo aan te passen dat de gevolgen voor de werknemers meevallen?
 • Hoe worden de pensioenlasten eerlijk verdeeld?
 • Hoe vertaalt u de gevolgen in duidelijke taal naar uw werknemers?
 • Weet u of uw bedrijf/ pensioenregeling onder de werking van een BPF (Bedrijfstakpensioenfonds) of cao valt?

Goed om te weten

 • Onze pensioenadviseurs zijn dagelijks in de weer met het adviseren over aanpassingen in de pensioenregeling.
 • We zien in de praktijk dat er veel oplossingsmogelijkheden zijn.
 • We helpen u graag met de antwoorden op al uw vragen.

Wij adviseren u graag

 • Bij een nieuwe pensioenregeling
 • Bij een aanpassing op de regeling
 • Bij het beheren van de regeling
 • Over pensioencommunicatie

64% heeft dit risico

Fouten bij de uitvoering van de pensioenregeling kunnen grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf.
Ook interessant
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
953 beoordelingen
Gerelateerde verzekeringen
Veelgestelde vragen
 • Is pensioencommunicatie aan werknemers verplicht?
  Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.
 • Moeten alle werknemers zijn aangemeld in de pensioenregeling? 
  Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Wat is een cao- of BPF-check?
  Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.