Goed werkgeverschap

Wat is goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid?  

Bij het begrip goed werkgeverschap denken veel ondernemers aan verantwoordelijkheid, zorgplicht en aansprakelijkheid. De begrippen 'werkgeversaansprakelijkheid' en 'goed werkgeverschap' en de interpretatie daarvan worden nog al eens door elkaar gebruikt en door elkaar gehaald. Wat is juist en wat betekent dit voor u als werkgever?
Bel Zicht
Wij regelen het voor u
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u als werkgever?

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

 • Als werkgever bent u verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin/waarmee arbeid wordt verricht zodanig in te richten en te onderhouden dat uw werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden géén (zaak- of personen) schade lijdt.
 • Als werkgever bent u dus verplicht een werkplek zo in te richten dat
  uw werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken.

Goed werkgeverschap

In het Burgerlijk Wetboek is ook bepaald dat werkgever en werknemer zich als een ‘goed werkgever’ en ‘goed werknemer’ moeten gedragen.
 • Naast de zorgplicht heeft jurisprudentie ervoor gezorgd dat het begrip goed werkgeverschap ruim dient te worden geïnterpreteerd.
 • Als werkgever bent u ook aanspreekbaar voor situaties verband houdend met het werk. Goed werkgeverschap betekent dan ook dat de werkgever in geval van een evenement, verband houdend met het werk, werknemer dient te compenseren voor de schade. Dat wil zeggen dat de werkgever zorgt voor een juiste verzekering. Of de werknemer (financieel) in de gelegenheid stelt een dergelijke verzekering af te sluiten.

Wat betekenen goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid voor u als werkgever?

Zorgplicht betekent dat u als werkgever een werkplek creëert om veilig en goed te kunnen werken. Hiermee voorkomt u dat uw werknemers bij hun werkzaamheden schade lijden. Daarom neemt u veiligheidsmaatregelen op de werkvloer, en verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Een bredere visie

Goed werkgeverschap kan worden beschouwd als ‘het gedrag van werkgevers dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werknemers, vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen’. Daar staat uiteraard ook goed werknemerschap tegenover: ‘het gedrag van werknemers dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werkgevers, vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen’.
Goed werkgeverschap

Hoe kunt u in de praktijk invulling geven aan ‘goed werkgeverschap’?

Goed werkgeverschap
 • Stimuleer inzetbaarheid van werknemers.
 • Geef inspirerend leiding.
 • Geef werknemers voldoende informatie.
 • Zorg voor een juiste balans in werk-privé.
 • Voorkom verzuim en bevorder re-integratie.
 • Zorg voor passende verzekeringsoplossingen voor eventuele financiële en materiële schade.

Goed om te weten

 • Bij de laatste twee punten kan Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs u ondersteuning bieden.
 • Wilt u meer weten over goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid? Of wilt u de bedrijfsrisico’s die u loopt als werkgever in kaart brengen en een goed werkgeverschap verzekering oplossing kiezen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een risicoadviseur.

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs | Ter info: i.v.m. een systeemwijziging kunnen we op dit moment geen actuele reviews weergeven.
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,8
944 beoordelingen
Veelgestelde vragen
 • Wat is een collectieve ongevallenverzekering?
  Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt een werknemer een uitkering als hij/zij door een ongeval voor altijd invalide blijft, of zijn/haar nabestaanden bij overlijden.
 • Voor wie is de collectieve ongevallenverzekering?
  Een collectieve ongevallenverzekering is interessant voor alle ondernemingen vanaf 3 medewerkers in vast dienstverband en een totaal jaarloon vanaf € 60.000,-. Hoe meer mensen u verzekert, hoe lager de premie per persoon.
 • Welke risico’s zijn verzekerd?
  Op een collectieve ongevallenverzekering is het volgende verzekerd:
  • Een uitkering als de werknemer overlijdt. Als de werknemer overlijdt door een ongeval, betaalt de verzekeringsmaatschappij het afgesproken bedrag.
  • Een uitkering als de werknemer voor altijd invalide blijft. Als de werknemer door een ongeval voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeringsmaatschappij een percentage van het verzekerde bedrag.