Beroepsaansprakelijkheidsverzekering | Beroepsfouten verzekerd voor de zzp’er

Als u als ondernemer een vergissing maakt of onjuist advies geeft, kan het gebeuren dat uw opdrachtgever hierdoor voor kosten komt te staan en u hiervoor aansprakelijk stelt. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van verkeerde adviezen en beroepsfouten.

Zoë helpt u graag verder

 • Financiële bescherming bij vermogensschade door beroepsfouten.
 • Voldoe aan de eisen van uw opdrachtgevers.
 • Bescherm uzelf tegen onrechtmatige claims.


Jorrit Kingma – Zicht adviseurs

Tip: Hanteer als ondernemer algemene voorwaarden en stel deze tijdig ter beschikking.

Jorrit Kingma

relatiebeheerder zakelijk
Jorrit Kingma – Zicht adviseurs

Jorrit Kingma

relatiebeheerder zakelijk

Wat is er verzekerd?

We werken samen met bijna alle verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor is er verschil in wat wel en niet verzekerd is. Bekijk ook de polisvoorwaarden die bij uw verzekering horen. Dan leest u precies waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

U bent bijvoorbeeld bijna altijd verzekerd voor:

 • Schade als gevolg van een beroepsfout
 • De wettelijke rente over het schadebedrag
 • Rechtsbijstand bij onrechtmatige claims

U bent bijvoorbeeld nooit verzekerd voor:

 • Schade die ontstaat door opzet
 • Schade die ontstaat omdat u tijdsplanningen niet haalt, kostenoverschrijding of die voortkomen uit het niet nakomen van afspraken
 • Schade die u veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor enkele beroepsgroepen zoals financieel adviseurs, accountants en notarissen is deze verzekering wettelijk verplicht. Voor andere beroepen dus niet. Echter weten we dat veel opdrachtgevers van zzp’ers eisen dat ze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Goed om te weten

Als u een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering afsluit, dan is het belangrijk te weten dat de dekking pas geldt vanaf het moment dat de verzekering ingaat. Schadegevallen waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die zich voordoen tijdens de looptijd ervan, zijn niet gedekt. Toch kunt u dit zogenaamde ‘inlooprisico’ in bepaalde gevallen meeverzekeren.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp – Zicht adviseurs

Wij regelen het voor u

 • Uw verzekeringen altijd op orde
 • Advies wanneer het u uitkomt
 • Zicht overstapservice

Beroepsfouten ook goed verzekeren?

Zoë helpt u graag verder