Vragen over Anw-hiaat en de Anw-hiaatverzekering

Wat is Anw-hiaat eigenlijk? En wanneer is het zinvol om een Anw-hiaatregeling te bieden aan uw werknemers? Bekijk de 6 meestgestelde vragen aan onze pensioenadviseurs over Anw-hiaat en de Anw hiaatverzekering.


1. Wat is Anw-hiaat eigenlijk?

Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Het krijgen van een Anw-uitkering vanuit de overheid is niet vanzelfsprekend. Er zijn veel voorwaarden aan verbonden. Hierdoor kan in het geval van overlijden, het inkomen van de achterblijvende partner te laag worden. Sommige pensioenuitvoerders/verzekeraars hebben als oplossing hiervoor de mogelijkheid om een extra tijdelijk partnerpensioen iAnw-hiaat of nabestaanden overbruggingspensioen te verzekeren om dit inkomensverschil (hiaat) te overbruggen.

Tijdelijk partnerpensioen

Dit is een tijdelijke aanvulling van het nabestaandenpensioen tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner. De uitkering is niet afhankelijk van voorwaarden. Iedereen die een partner heeft die past binnen de partnerdefinitie van de overheid kan deze dekking aanvragen. De uitkering is een bedrag dat meestal overeenkomt met de wettelijke Anw-uitkering € 1.417,14 bruto per maand exclusief vakantiegeld iBedrag in 2023.. Dit bedrag komt bovenop het al verzekerde partnerpensioen.

2. Waarom is een Anw-hiaatverzekering belangrijk?

Bij veel werknemers is het verzekerde partnerpensioen niet voldoende om de achterblijvende partner en eventuele kinderen financieel goed achter te laten. Dit kan een belangrijke reden zijn om te besluiten een extra tijdelijk partnerpensioen mee te verzekeren, die loopt tot de AOW-leeftijd van de partner. Dit is de Anw-hiaatverzekering of het nabestaanden overbruggingspensioen.

3. Wat krijgt u van de overheid?

Vanuit de overheid bestaat een voorziening voor de nabestaanden in geval van overlijden vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze heet Algemene nabestaandenwet, ofwel Anw. De Anw is de afgelopen jaren behoorlijk versoberd.

Voorwaarden

De partner heeft mogelijk een recht op een uitkering van 70% van het minimumloon tot aan de AOW-datum als deze voldoet aan een van de volgende eisen:

 • De partner heeft kinderen jonger dan 18 jaar.
 • De partner is minimaal 45% arbeidsongeschikt.

Voldoet de partner aan een van deze eisen, dan is het afhankelijk van het inkomen dat de partner verdient of er daadwerkelijk een uitkering volgt.

Anw is inkomensafhankelijk

 • Is er een maandinkomen van € 3.064,37 of meer? Dan is er geen recht meer op een Anw-uitkering. Let op: een Nederlandse nabestaandenpensioenuitkering behoort niet tot het inkomen.
 • Als het maandinkomen van de partner tussen € 967,20 en € 3.064,37 ligt, wordt een deel van de Anw-uitkering uitgekeerd.
 • Inkomsten die volledig ingehouden worden op de Anw-uitkering zijn: een werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een ziektewetuitkering, een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland.
Supermarkt kinderen in winkelwagen – Pensioen – Zakelijk

Anw is tijdelijk

De uitkering loopt maximaal tot de eerste van de volgende gebeurtenissen:

 • De partner bereikt de AOW-leeftijd.
 • De partner hertrouwt of gaat samenwonen.
 • Het jongste kind wordt 18 jaar of gaat tot het huishouden van een ander behoren.
 • De partner is niet langer 45% of meer arbeidsongeschikt.

Kinderen waarvan de beide ouders zijn overleden kunnen recht hebben op een wezen uitkering. Hieraan zijn ook voorwaarden verbonden.

Man kijkt in camera armen over elkaar – Pensioen – Zakelijk

4. Is een Anw-hiaatverzekering verplicht?

Een Anw-hiaatverzekering kan zowel verplicht als vrijwillig worden aangeboden door de werkgever.

5. Wie betaalt de Anw-hiaatverzekering?

In sommige gevallen betaalt de werkgever de premie. In de meeste gevallen betalen de werknemers de premie, zeker als het een vrijwillige verzekering is. Let op, er zit een belastingvoordeel aan het betalen van de premie. De premie wordt namelijk op het bruto salaris in mindering gebracht voordat de loonheffing wordt berekend. De eventuele uitkering is dan weer belast.

6. Wat kost een Anw-hiaatverzekering?

Het maken van de premieberekening is altijd maatwerk. Premies zijn afhankelijk van verzekerde bedragen, leeftijd en verzekeringsmaatschappij. We maken graag een vrijblijvende berekening en kijken wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn. Benieuwd naar de kosten van een Anw-hiaatverzekering voor uw bedrijf? Vraag vrijblijvend een prijsopgave aan.

Kies voor een goede Anw-hiaat regeling voor uw werknemers!

Wilt u als werkgever een Anw-hiaat regeling bieden aan uw werknemers? Dat kan ook buiten uw pensioenuitvoerder om. We adviseren en regelen graag voor u de oplossing. Neem contact op met de pensioenadviseurs van Zicht.


Auto Draft 5

Heeft u een andere vraag over Anw? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met mij of mijn collega’s op 0475 – 390233.

Maurice Vanwersch

pensioenadviseur
Auto Draft 5

Maurice Vanwersch

pensioenadviseur

Wij regelen het voor u

 • U hoeft het niet alleen te doen
 • Direct contact met een adviseur
 • Altijd advies op maat
Uw kantoor Aalsmeer
Zwarteweg 88
1431 VM Aalsmeer
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Alkmaar
Arcadialaan 28-C
1813 KN Alkmaar
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Apeldoorn
Boogschutterstraat 1
7324 AE Apeldoorn
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Breda
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 241
2909 LC Capelle aan den IJssel
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Den Bosch
Europalaan 28-C
5232 BC 's Hertogenbosch
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Eindhoven
Beemdstraat 16
5652 AB Eindhoven
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Enschede
Zuiderval 94-3
7543 EZ Enschede
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Groningen
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Heerhugowaard
J. Duikerweg 5
1703 DH Heerhugowaard
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Nederweert
Hulsenweg 19
6031 SP Nederweert
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Rijswijk
Veraartlaan 6
2288 GM Rijswijk
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Roermond
Buitenop 9
6041 LA Roermond
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Sneek
Oosterom 11
8602 DE Sneek
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
Uw kantoor Utrecht
Daltonlaan 600
3584 BK Utrecht
Schadeafdeling
Meer over dit kantoor Kies een ander kantoor
https://klantenthousiasme.nl/api/Image/GetImageById?id=181 Zicht adviseurs
10
Onze klanten beoordelen Zicht gemiddeld met een
8,7
662 beoordelingen
 • Ja, maar in de praktijk gebeurt het nog wel eens dat bedrijven hun werknemers niet allemaal hebben aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden van het bedrijf zijn veranderd of omdat de bepalingen van een pensioenfonds zijn gewijzigd. Maar ook onbekendheid kan een reden zijn.
 • Heeft u uitbreidingsplannen of gaat u nieuwe diensten aanbieden? Dit zijn soms kleine wijzigingen met een groot gevolg. Misschien valt u als bedrijf na de wijziging wel onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit brengt verplichtingen en gevolgen met zich mee voor uw pensioenregeling. Ook in een cao kunnen bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenregeling. Bijvoorbeeld over de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Of een BPF op u van toepassing is (de werkingssfeer van een BPF), is vastgelegd in de statuten. Daarin is opgenomen voor welke bedrijfsactiviteiten een werkgever verplicht onder de werkingssfeer van het BPF valt.
 • Ja, als werkgever wordt van u verwacht dat u uw werknemers goed informeert. Dit staat in de Pensioenwet. Deze verplichtstelling tot communiceren richting de werknemers wordt momenteel binnen de overheid nog zwaarder gemaakt.